Kusursuzluk Ereği Olarak Tanrı Fikri

Alfred Adler


Aktif olarak hareket eden bir bireyin çabası, kuvvete doğru değil yenmeye doğrudur. Bunu bireysel psikoloji gibi Jahn da, Künkel de, daha başkaları da söylemektedir. Güç için, daha doğrusu kişisel güç için çaba göstermek, kusursuzluk ve güven veren bir avantaj durumu aramanın binlerce yolundan yalnızca biridir.

Kusursuzluk fikrinin somutlaştırılması, büyüklüğün ve üstünlüğün insan yapısına ve duygularına doğal gelen yolla şekillendirilmesi, bir ilah düşünmek yoluyla gerçekleşmiştir. Tanrı'ya doğru çaba göstermek, onun içinde olmak, onun çağrısını izlemek, onunla bir olmak... İşte bu çabadan (dürtüden değil, çabadan) ortaya bir davranış, bir tutum, bir düşünce ve bir duygu çıkmaktadır. Tanrı ancak bir yükseklik niteliğine yönelmiş düşünce süreci sonunda, rehberlik eden bir büyüklük ve sınırsız kudret düşüncesi sonunda kendi yüzünü göstermekte, kendini tanıtmakta ve büyüklüğe, sınırsız kuvvete, inanç, şükran ve yakarmaya giden yolu göstermekte, gerilimlerden, aşağılık duygularından uzaklaşmayı sağlamaktadır.

İnsan sürekli çaba gösteren bir varlıktır, ama asla Tanrı gibi olamaz. Tanrı ebediyen kusursuz ve tamamdır, yıldızları yönetir, kaderleri çizer, insanı o aşağı durumundan yükseğe, kendisine doğru yüceltir, evrenden tüm insanlarla konuşur ve bu şekilde kusursuzluk ereğinin en parlak simgesini oluşturur. Dindar insan Tanrı’nın yapısında, yüksekliğe giden yolu bulmaktadır. Onun sesinde, yaşamın kusursuzluk ereğine çağıran sesini tekrar duyar, burada, dünyada yaşamının verdiği  aşağılık ve geçicilik duygusunu yenmeye yönelir. İnsan ruhu, yaşam hareketinin bir parçası olarak değerlendirici bir biçimde yükselme ve kusursuzluğa ulaşma deneyimine katılma yeteneğinde bulunmaktadır.

Tanrı fikri insanlığın gözündeki o büyük önemiyle birlikte, bireysel psikolojinin bakış açısından anlaşılabilecek bir kavramdır ve insanın büyüklük ve kusursuzluk fikrinin somutlaştırılması olarak anlaşılabilmektedir. İnsanın da, toplumun da ereğini oluşturmaktadır. O erek insanın geleceğinde vardır, halihazırdaysa duygu ve heyecanı büyüterek güdücü kuvveti artırmaktadır.

 

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült