Uzay Yolculuğu Yasak

Arthur C. Clarke


Gönderen: Başkan

Bilim Kurulu Sekreterliği'ne

Dünya gezegeni sakinlerinin atom enerjisini serbest bırakmayı başardıklarını haber aldım. Bundan başka roket motoru çalışmalarında da başarılı ilerlemeler kaydetmişler. Durum ciddidir. Bana hemen ayrıntılı ve iyi hazırlanmış bir rapor gönderiniz.

 IV. K. K.

Gönderen: Bilim Kurulu Sekreteri

Başkan'a

Olaylar aşağıdaki gibi gelişmiştir.

Birkaç aydan beri aygıtlarımız Dünya'dan gelen şiddetli nötron emisyonu saptamışlardır. Radyo yayınlarının kontrolü bize bir bilgi vermemiştir. Üç gün önce bir başka ışın yayınımı saptanmıştır. Dünya'daki bilinen tüm radyo istasyonları şu anda süren savaşta atom bombalan kullanıldığını haber vermektedirler. Çevirmenlerimiz henüz çalışmalarına devam etmektedirler, ama görünen odur ki bu bombaların tahrip gücü oldukça yüksektir. Şu ana dek yalnızca iki bomba atılmıştır. Bunların bazı yapım özellikleri belirlenmiştir. Ama bazı kısımları henüz açıklanamamaktadır. Kısaca şunu söyleyebiliriz: Dünyalılar atom gücünü serbest bırakmayı öğrenmişlerdir, ama şu ana dek yalnızca patlama amacıyla kullanılmaktadır.

Dünya'nın roket araştırmaları henüz çok az bilinmekledir. Bizim astronomlarımız ilk radyo dalgalarının gelişinden, yani bir nesilden beri düzenli olarak gözlemlerini sürdürmekledirler ve Dünyalıların kıtalararası füzeleri olduğunu biliyoruz. En son askeri haberlerinden de bu konuda bazı zorluklarla karşılaştıklarını öğrendik. Şu ana dek uzayda gezegenlere erişmek için ciddi bir çalışmaları olmamıştır. Savaşın bitiminden sonra gezegen sakinlerinin araştırmalarını bu yönde genişletecekleri beklenmektedir.

Biz bu nedenle radyo yayınlanılın dikkatle dinlenmesi ve astronomik gözlem ekiplerinin kuvvetlendirilmesi konusuna dikkatinizi çekeriz.

Bu gezegenin teknolojisini geliştirip atom enerjili motorlarla uzayın fethine kalkışması için yaklaşık yirmi yıla gerek vardır. Bu zaman zarfında Dünya'nın uydusu Ay'da bir üs kurup bütün bu gelişmeleri izleyebilecek zamanımız vardır.

Trecson

Yazıya Ek:

Dünya gezegenindeki savaş bu arada daha önce gözlemlenen atom bombalan nedeniyle sona erdi. Alınan haberlere göre Dünyalıların beklenenden daha kısa süre içinde çok hassas araştırmalara gidecekleridir. Bazı radyo yayınlan roket çalışmalarında atom gücü kullanma imkânının gündeme getirildiğini belirtmektedirler.

T.

Gönderen: Başkan

Uzay Güvenlik Bürosu Müdürüne

Trecson'un haberini görmüş olmalısınız. Dünya'nın uydusu Ay'a derhal bir keşif seferi düzenleyiniz. Gezegeni dikkatle gözlemleyip, eğer roket çalışmaları devam ediyorsa hemen haber gönderin. Bizim Ay üzerindeki varlığımız her ne olursa olsun kesinlikle gizli kalmalıdır. Bu nedenle haberleri şahsen ileteceksiniz. Haberler yılda bir kez ya da gerekiyorsa daha sık iletilmelidir.

IV. K. K.

Gönderen: Başkan

Uzay Güvenlik Bürosu Müdürüne

Dünya hakkındaki haberler ne durumda?

IV. K. K.

Gönderen: Uzay Güvenlik Bürosu Müdürü

Başkan'a

Gecikme için özür dilerim. Bu gecikmeye haberi getiren uzay gemisindeki bir arıza neden olmuştur. Geçen yıllar içindeki roket çalışmaları gözlenememiştir. Gezegenin radyo yayınlarında ortaya çıkan engellerden dolayı yanılmalar olmaktadır.

Ranthe

Gönderen Uzay Güvenlik Bürosu Müdürü

Başkan'a

Çalışmalarınız esnasında çok sayın babanıza göndermiş olduğumuz haberleri görmüşsünüzdür. Son onbeş yıl içinde kayda değer herhangi bir şey olmadı. Bu zaman zarfında Ay'daki üssümüzden yalnızca aşağıdaki haberi aldık.

Bugün, atom enerjisi ile çalışan bir roket Dünya atmosferini terk etmiş ve uzayda Dünya çapının dörtte biri kadar yol aldıktan sonra yerden kontrolle geri döndürülmüştür.

Ranthe

Gönderen: Başkan

Devlet Başkanı'na

Lütfen bu konudaki düşüncelerinizi belirtin.

V. K. K.

Gönderen: Devlet Başkanı

Başkan'a

Bunun anlamı bizim bugüne dek uyguladığımız, geleneksel politikamızın bittiğidir.

Güvenlik için tek yol Dünya'lıların bu yöndeki ilerlemelerine engel olmaktır. Onlar hakkında öğrenmek islediklerimiz için çaba göstermeye başladıktan sonra öğrendiğimiz bizim için büyük bir tehdit oluşturduktandır.

Dünya'nın yerçekiminin fazla oluşu oraya inmeyi zorlaştırmakta ve bir harekatı sınırlamaktadır. Bu problem yüz yıldan beri Anvar tarafından belirtilmektedir. Bu nedenle onlar hakkında verilecek olan, yargıyı kabul ediyorum. Bundan böyle derhal hareket etmeye mecburuz.

F. K. S.

Gönderen: Başkan

Dış İşleri Bakanına

Yarın öğleyin yapılacak olan oturuma davet edildiğinizi bildiririm.

V. K. K.

Gönderen: Başkan

Uzay Güvenlik Bürosu Müdürüne

Anvar'ın planını uygulamak için yirmi adet uzay gemisi yeterlidir. Bereket versin ki onları silahlandırmak henüz gerekli değildir. Çalışmaların gelişimi hakkında haftalık raporlar gönderiniz.

V. K. K.

Gönderen: Uzay Güvenlik Bürosu Müdürü

Başkan'a

Bugüne dek ondokuz gemi yapılmış bulunmaktadır. Yirmincisi henüz inşa halindedir ve en erken bir ay içerisinde bitirilebilir.

Ranthe

Gönderen: Başkan

Uzay Güvenlik Bürosu Müdürüne

Ondokuz gemi yeterlidir. Operasyon planını yarın sizinle birlikte dikkatle tetkik edeceğim. Dünya'ya verilecek ültimatom şu ana dek hazırlandı mı?

V. K. K.

Gönderen: Uzay Güvenlik Bürosu Müdürü

Başkan'a

İlişikte verilecek olan ültimatomu sunuyorum:

Dünya Halkı, biz sizlerin Mars diye adlandırdığınız gezegenin sakinleri, yıllardan beri sizlerin uzay gezileri için yapmış olduğunuz araştırmaların gelişmesini izledik. Bu çalışmalar artık kontrol edilmelidir. Irkınızın gözlemi, uygarlığınızın şu anda gezegeninizi terk edecek kadar olgunlaşmadığınızı ortaya koyuyor. Kentlerinizin üzerinde asılı duran uzay gemileri kentlerinizi tamamıyla ortadan kaldırabilecek güçtedir. Artık uzayı fethetmek için deneyler yapamayacaksınız.

Ay üzerinde bir gözlem istasyonu kurduk. Bu emirlerin yerine getirilip getirilmeyeceğini oradan kontrol edeceğiz. Eğer söylenenleri yaparsanız sizleri rahat bırakacağız. Aksi taktirde atmosferi aşmaya çalışan bir roket gördüğümüzde kentlerinizden birini yıkacağız.

Mars Kurulu ve Başkanı'nın emirleridir.

Ranthe

Gönderen: Başkan

Uzay Güvenlik Bürosu Müdürüne

Uygun gördüm. Çeviriye başlanabilir. Ben filo ile gelmiyorum. Döndükten sonra bana hemen ayrıntılı bilgi iletin.

V. K. K.

Gönderen: Uzay Güvenlik Bürosu Müdürü

Başkan'a

Harekatımızın başarılı sonucunu bildirmekten şeref duyuyorum. Dünya'ya uçuş olaysız geçti. Dünya'dan gelen radyo haberlerinden oldukça uzun bir mesafeden görüldüğümüz ve epey heyecana neden olduğumuzu öğrendik. Filo planlandığı gibi dağıldı ve telsiz yardımı ile ültimatom verildi. Filonun karar verme yetkisi olmadığı için geri dönüyoruz. Haberleri iki gün içinde şahsen ileteceğim.

Ranthe

Gönderen: Bilim Kurulu Sekreteri

Başkana

Psikologlar ilişikle sunduğum raporu hazırlamışlardır.

Daha önceden de beklenildiği gibi, araştırmalarımız sonucunda bu dik kafalı ve gururlu ırk, inanılmaz ölçüde hırsa kapılmıştır. Kendilerini tüm evrende zeka sahibi tek yaşam biçimi saydıklarından dolayı gururları büyük yara aldı. Birkaç hafta içinde beklenmeyen değişiklikler olabileceğine dikkat çekmek isteriz.

Bizim, tüm radyo haberlerini dinlediğimizi bildikleri için, bir de haber iletmişlerdir. Bu haberde bizim arzumuza uygun bir şekilde tüm roket denemelerini kontrol altına aldıklarını belirtmişlerdir. Bu hemen umulmayan olumlu bir gelişmedir. Bizi aldatmak gibi bir niyetleri olup olmadığından emin olmak için Dünya gezegeninin hemen dışında yörüngede yer alacak ikinci bir kontrol istasyonunu devreye almalıyız. Hiçbir uzay gemisi ya da başka bir buluş yapamamalı ve geliştirememelidirler.

Dünya'nın gözlemi emirleriniz üzerine yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Trecson.

Gönderen: Uzay Güvenlik Bürosu Müdürü

Başkan'a

Gerçekten son on yıl içinde herhangi bir roket denemesi vuku bulmamıştır. Biz; Dünya gezegeninin bu kadar kolay sömürgeleştirilebileceğini kesinlikle ummuyorduk.

Uygarlığımızın artan tehdidi karşısında bu uygarlığın varlığı hakkında sizinle bir karara varmalıyız. Daha önce tarafınızdan engellenen deneylere hemen girişebiliriz. Gezegenin büyüklüğünün yanısıra, doğanın çok karmaşık oluşu asıl problemdir. Patlayıcı maddeler hiç pratik görünmemektedir. Radyoaktif zehirleme en başarılı sonucu verecektir.

Bu çalışmaları en kısa sürede sonuçlandırabilmek için yeterli zamanımız vardır. Düzenli olarak haberleri ileteceğim.

Ranthe

(Belgelerin Sonu)

Gönderen: Uzay Gemisi Kaptanı Henry Forbes

Dünya Uzay Kuvvetleri Haberalma Bölümü

Prof. S. Maxton'a

Oxford Üniversitesi. Felsefe Fakültesi

Yön: Madde İleticisi 11/Londra üzerinden

Yukarıdaki kağıtlar olası Mars başkentinin harabeleri arasında bulunmuştur. -Bakınız Mars kartoteksi Nr: KL 302895- 'Dünya' anlamına geldiği farzedilen sembolün sık sık kullanılması sanırım sizin ilginizi çeker. Diğer belgeler en kısa sürede gelecektir.

H. Forbes, Uzay Gemisi Kaptanı

El yazısı ile ek:

Sevgili Max,

Seni daha önce anlayamadığım için özür dilerim. Dünya'ya geri dönersem seni hemen arayacağım.

Gökyüzü adına! Mars korkunç görünüyor! Bizim koordinatlarımız kesinlikle doğru imiş. Bombalar daha önceden Mount-Wilson gözlemevindeki o akıllı adamların tahmin ettikleri gibi tam kentlerinin üzerlerinde maddeleştiler.

Sizlere belgelerin bir miktarını, büyük madde iletici henüz buraya iletilmediği için iki küçük makine yardımı ile gönderiyoruz. Bu bizi oldukça sınırlıyor. Bundan başka tabii bizlerden biri de geri dönemiyor. Ne olur, biraz acele edin!

Yeniden roketlerle uğraşacağım için çok mutluyum. Belki eski düşünceli bir adamım ama uzayda ışık hızı ile hareket edip durmak hoşuma gitmiyor.

 

 

 

 

 

 
Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

Hikaye

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült