Hikaye

 

 

Birlikten Kuvvet Doğar

Aziz Nesin


Son olaylar da gösteriyor ki, son zamanlarda bölücü, ayırıcı hareketler gittikçe çoğalmaktadır. Bunun son acı örneği de, «Birlikten kuvvet doğar!» prensibiyle hareket eden hükümetimizin, Türkiye’deki bütün işçileri ve bağlı oldukları sendikaları bitek örgütün kanatları altında birleştirmek isteğine karşı gösterilmiştir. Ne istiyor hükümet? Birlik ve beraberlik istiyor. Çünkü, birlikten kuvvet doğar. Bunun için de bütün işçileri bir örgütte toplayıp toparlamak istiyor. İsçiler bunu kendiliklerinden yapmayınca iktidar da kanun zoruyla yaptırıyor. Kanun çıkınca, toplu sözleşmeye katılmak için işçiler kanun yoluyla — ki asla metazori değil — bu birliğe katılmak zorunda kalacaklardır.

Her şeyden önce birlikten kuvvet doğar, prensibini iyi kavramak gerekir. Bakınız, mesela, bir iş yerinde bin işçi çalışsa ve her işçinin cebinde birer lira olsa, bu zamanda, bu pahalılıkta bu birer liralar hiçbir bo... —Affedersiniz — hiçbir işe yaramaz. Oysa ayrı ayrı bin kişinin cebinde duran bu birer liraları bir kişinin cebinde birleştirsek bin lira yapar ki, bu da az çok bir işe yarar ve cebinde bin lirası olan da kuvvetli olur. Şimdi bin işçiden her birerinin cebine birer lira yerine ellişer lira koyun, sonra bu ellişer lirayı bir kişinin cebinde birleştirin: o bir kişi, cebinde elli bin lira olacağı için daha da kuvvetli olur. Görülüyor ki, birlikten kuvvet doğmaktadır.

Başka bir örnek verelim. Ortada bir tepsi börek olsa, bu tepsi böreği o iş yerindeki bin işçiye ayırıp dağıtsanız, bini de aç kalır. Oysa bütün börekleri birleştirip bir kişiye yedirseniz, o bir kişi, karnı doyar ve kuvvetli olur. Yine diyelim, elde bitek don varsa, bin işçiye dağıtmaya kalksanız bunu, bininin de kıçı açıkta kalır. Oysa bir kişi giyerse hiçbişeyi açıkta kalmaz. İşte biz bunun için birlikten yanayız: çünkü birlikten kuvvet doğar.

Niçin dünyanın en kuvvetli ülkesi Amerika’dır? Çünkü birleşmiştir. Adı bile Amerika Birleşik Devletleri’dir, Amerika parçalanmış devletleri değildir. Kapitalizm de azar azarları bir elde toplamak, azları birleştirip çok yapmak, yani kuvvetli olmak demektir. Şimdi anlaşılıyor mu biz neden kapitalizmden ve Amerika’dan yanayız? Demek ki anlaşıldı... Öyleyse afferim size! ...


 

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült