Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı

Tuncay Özkan


Türkiye Cumhuriyeti'ni sıradan insanlar kurdu.
Onlar uçamıyorlardı...
Üfleyip yolları yıkıp, barajları devirip, köprüleri patlatamıyorlardı.
Onlar Türk'ün ve bu topraklarda yaşayan insanların imanına, azmine ve samimiyetine inanıyorlardı.
Halifeleri düşman ile işbirliği yapmıştı.
Padişahları vatanı satmıştı.
Kaçmıştı, hem de düşman gemisiyle.
Ama onlar...
Ne binalara, ne taşlara ne de yokluklarına inanmadılar...
Onlar herşeyi yapmak için, Anadolu'nun ruhuna, insanına, kıraçına iman ettiler.
Allah onlarlaydı.
Kimseden bir şey beklemediler...
Her biri iman ile bağlı oldukları Hz. Muhammed'in dediği gibi mucizeye değil, Allah'ın onlara verdiği akıllarına, yüreklerine ve doğruluklarına inandılar.
Yıkılan binaları yeniden yapacaklarını bildiler.
Köprüleri, yolları, insanı yeniden yaratacaklarını bildiler.
Gönül gözleri açıktı.
Hikmet sahibi idiler.
Kimlikleriyle, inançlarıyla, milletleriyle bütündüler.
Düşmanlarının adını iyi biliyorlardı, onunla kavga ettiler.
Varettiler.
Sonra süperler geldi.
Süpermangiller.
Kahramanlarımızı unuttuk.
Onların vatan, namus ve ahde vefa üzerine kurdukları Türkiye Cumhuriyeti'ni unuttuk.
İnsan niye düşer?
Düştüğü yerden kalkmak için.
Biz süpergiller nedeniyle düştüğümüz yerden kalkamıyoruz.
Süpergillerin zehrinin yarattığı halüsinasyon içinde yaşıyoruz.
Çamur ve lağım içinde.
İçinde bulunduğumuz mayiden habersiz,çocuklar gibi süpergillerle avunuyoruz.
Allah bütün ruhları yarattı.
Sordu: Ben sizin rabbiniz değil miyim?
Evet dediler.
O günden beri müslümanız.
Çevirin sıradan bir çocuğu sorun:
- Sen ne zamandan beri müslümansın?
- Kalü beladan beri.
- Sen nesin?
- Elhamdülillah Müslümanım ve Türküm.
Kahraman olanlar böyle der.
Süpergillere sorun...
- Sen ne zamandan beri Müslümansın?
- Haaa...
- Sen nesin?
- Ben ılımlı İslamım.
- Nesin ne?
- Ilımlı İslam...
Müslüman mahallesinde salyangozculara süpergiller diyoruz.
Bize bir deli gömleği olarak ılımlı İslam diye bir emperyalist yok edici gömlek giydirdiler. Kötü durumdayız.
Oylarımızı, demokrasiyi korkuya, paraya, aç gözlülüğe sattık.
Zordayız biline.
Medya kahramanlığı sıradanlaştırdı, nasıl güzel yutturdu.
Superman kahraman.
Akşam eve ekmek getiren baba, yeterli para kazanamazsa düşman.
Türk insanı bugünkü cehaletine ulaşabilsin diye Atatürk ve ve o kahramanlar döneminden sonra çoookkk çalıştılar çookkk.
Su uyudu, düşman uyumadı...
Bizi öyle böyle değil, bize karşı çookkkk eğittiler çoookkkk.
Şimdi süpergiller gelip bizi kurtaracak.
Neden?
Kahramanlardan.
Yani bizi vareden bizden.
O büyük ruhtan.
Yoksul çocukların elindeki Atatürk ateşinden.
Hepimizin yüreğindeki büyük olma, düştüğümüz yerden kalkma azminden bizi kurtaracaklar.
BOP...
Bizi Onlardan Parçalama girişimi.
Bizi vareden vatan, namus ve ahde vefayı ortadan kaldıracaklar.
Bizi vatandan, namustan ve ahde vefadan kurtaracaklar.
Süpergiller...
Şimdi kahramanlar ve onların çocukları mahsun.
Vatan mahsun.
Namus mahsun.
Ahde vefa mahsun.
Benden selam olsun Anadolu'ya. Saçın çözüp artık ağlasın.
Aksaçlılar artık karalar bağlasın.
Yaratılıştan ve Allaha imandan buyana varolan Türkler, artık gözyaşlarınızı gözyaşlarınıza ekleyin.
Kan ağlayın.

"Be gaziler be yoldaşlar
Gittiğim yollar iniler
Benim ah ile zarımdan
Ağzımda diller iniler

Adamsan meydanda otur
İleri gel, cevap getir
Melul melul olmuş yatır

Zindanda kullar iniler
İslam dinini yastılar
Beni yarimden kestiler
Süreyin deyi astılar
Urganda gerdan iniler ..."

Kahramanlar, kahramanlar,kahramanlar...
Adlarını saklayan, varlarını harcayan, canlarını veren kahramanlar.

Ben zavallıya dediler "süpergillerden Batman"

Gülmüştüm...

Aydım...

Şimdi anladım.

Batman aydınlık, Yarasa karanlık demek.

Bana bunu diyen "Truva atı" şimdi içimizde.

Adı "Büyüüükkkk yazar"

Yani "Süpeeerrrrr starrrrrr".

"Olur mu böyle olur mu
Kardeş kardeşi vurur mu
Kahrolası diktatörler
Bu vatan size kalır mı "

Düşer bir gün maskeler. Gerçeğin önünde ne durmuş.

Ama olan bize olmuş...

"Heyy!
Yiğidin eksiği de arılık paklık
Yiğidi kötü eden de şol kötü yokluk
Sen seni sarpa vur da kınalı keklik
Kara aş üstüne dönen olur efendim oy, oyy"

Benden selam olsun Türkiye'ye.
Kürt kardeşime, Laz hemşerime,Çerkez dostuma, Süryani ahbabıma, Rum komşuma,Ermeni canıma...
Açtım ellerimi ,kalbimi, aklımı:Duadayım...

"Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Üçlerin beşlerin
Gerçek erlerin ve şehitlerin
Yüzü suyu hürmetine
Akşamlar hayrola
Şerler defola
Yiğitler saf ola
Yardımcımız halk ola
Varlığımıza
Birliğimize
Birolmamıza
Merhaba!
Merhaba! "

Zararın neresinden dönsek bize yarardır...
Bu memleket bizim bizim dostlar.
Bir olmazsak yokoluruz dostlar.

"Dostlarım, kardeşlerim, canlarım
Kaldırın başlarınızı
Suçlular gibi yüzümüz yerde
Özümüz darda durup dururuz
Kaldırın başlarınızı yukarı
Bize göz verildi, gözleyin diye
Dil verildi, söyleyin diye
Kulak verildi, dinleyin diye
El, gövdede kaşınan yeri bilir
Dert bizde, derman ellerimizdedir
Ararsan bulursun
Verirsen, alırsın
İnanmazsan, gelir görürsün. "

Halımız hal değildir.

Canımız can değildir.

Dardayız Hallacı Mansur gibi, çekilmekteyiz mengenede...

Gidişimiz gidiş değildir.

"Zamanede bir hal gelmesin başa
Ahdı bütün bir sadık yar kalmamış
Kalleş yar olana dost demem haşa
N'olacak muhannet meydan görmemiş.

Ben bir yar isterim derunu dilden
Sarfede varını geldikçe elden
Beni setreyleye adudan elden
Her yüze gülen yar olmuş olmamış

Hüseyin beyhude ah etme naçar
Bir kapı örterse birini açar
Buna dünya derler hepisi geçer
Hangi günü gördün akşam olmamış"

Akşamı görecek canlar, sabahımız kararmasın.

"Şebekeye uğrattılar yolumuz
Acep neye varır bizim halimiz
Yedi kral yiyip gider malımız
Seninirse şeker şerbet bal olsun "

Emperyalizme geldik, dardayız. Gelin dostlar sırtlanılım derimizi, kuralım yeniden kendimizi.

"Dörtnala gelip, Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket bizim, bizim dostlar.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak,
ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak;
bu cehennem, bu cennet bizim, bizim dostlar.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu davet bizim, bizim dostlar.

Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür,
ve bir orman gibi kardeşçesine;
bu hasret bizim, bizim dostlar. "

Hasreti durdurmaya,yeni bir Türkiye kurmaya hazır mısınız,süpergillerden kurtulmaya, Türkiye olmaya hazır mısınız dostlar?

Gelin atın üstünüzden 22 Temmuz illetini.

Demokraside satın alınır olmuş, bileceğiz.

Düşman dışırda değil bizde içimizde bileceğiz.

CHP'nin içine düştüğü durumdan kurtulması için elimizden geleni yapacağız. CHP çok önemli çok.

Mahmut Baler Atatürk'ten anılar (1930) anlatıyor:

"Serbest Fırka faaliyeti'nin zararlı ve karanlık bir istikamet almaya başladığı ve Atatürk'ün bu gidişi beğenmediği günlerde, arkadaşlarından birinin bir sohbet esnasında
-Paşam merak buyurmayın ve üzülmeyin. Bunlar hatanın azametini çok kısa bir zamanda idrak edecekler. Ve yine yüksek himayenize sığınacaklardır. İtimat buyurun Anadolu'nun üçra bir köşesinde bir çobanın kalbini açtığınız zaman orada Mustafa Kemal yazar.Bu böyledir Paşam.

Atatürk bu sözlere şöyle karşılık verir:
-Beyefendi Anadolu'nun ücra bir köşesinde bir köylünün çobanın kalbini açtığınız zaman orada Mustafa Kemal yazdığını zati aliniz kadar ben de bilirim. Ama benim kadar sizin de bilmenizi istediğim bir şey vardır ki, o da şudur: Orada o çobanın bulunduğu yerin on dakika ilerisindeki bir köy imamı gelip o ismi oradan on dakikada siler. İsterse istediği ismi yazar, bunu da benim kadar sizin de bilmenizi isterim."
İmam kardeşler, silip yazdıklarınızdan memnun musunuz? Öğretmenler yetiştirdiklerinizden emin misiniz? Gençler cumhuriyeti yaşatacak mısınız? Askerler emanete hıyanet etmediniz değil mi?

Ne yapacağız?
- Bir insan bütün tarihi ters çevirebilir: Atatürk...Ben ne yapabilirim ki demeyin.
- Çıkarsızlık, sorumluluk, bilgi düstürdur.Bildiklerinizi aktarın.Çocuklarınızı, komşularınızı sahipsiz yalnız bırakmayın. Sahip çıkın.
- Dininize, dilinize, vatan, namus ve ahde vefanıza aşkınızı tazeleyin, onlara el sürdürtmeyin,kimseye sömürtmeyin.
- Kaybetmemek için yaşamınızdan kendinizi besleyin. Yaşam biçiminize dokundurtmayın.
- Muhalefetinizi güçlü kılın. Kontrol edilemeyen güç mutlaka despotizmi getirir.
- Demokratik kitle örgütlerine sahip çıkın. CHP gibi partilere üye olun. Onların yenilenmesine katılın.
- Paraya inanmayın. Onu kontrol altında tutmak için birleşin.
- Tabuları kutsallaştırmayın, özgür ve güçlü bireyin önünü açın.
- Ne olursa olsun Cumhuriyetin, Atatürk aydınlanmasının ordusuna sahip çıkın. Sahip çıkın ve koruyun ki korunabilin. Sahip çıkın ki yenileyebilin.
- Demokrasi ve insan haklarından ödün vermeyin. Hukukun üstünlüğünü savunmaktan bir an olsun geri durmayın.
- Hakkınızı her koşulda arayın...


 


 

 
Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

Güncel

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült