Güncel

 

 

Laik Eğitim

Prof. Dr. Ergün Aybars


Kuşkusuz eğitimin amacı önce ulusaldır. Fakat bu ulusal eğitim laikle bütünleşen bir eğitimdir. Bu bakımdan Atatürk bunları birbirlerinden ayrı düşünmemektedir. Yüzyıllardır Türk ulusunun kafasını demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kurtulmak gerektiğini belirten Atatürk, doğu toplumlar inin kendine özgü teokratik yapısından kurtulmak için dinsel kökenli eğitimin yerine, çağdaş laik eğitimin gelmesini istemektedir. Laik eğitim insan, aklının sonsuz gelişimine inanmış, yaşamdaki bütün gerçeğin ilimde ve fende olduğunu gösteren ve bunun dışında gerçek aranamayacağını açıkça söyleyen Atatürk'ün, yeni Türkiye'nin temelini oluşturan en büyük ilkelerden biridir. Çağdaşlaşmanın, ulusal egemenliğin ve ulusal birliğin temelinde laik eğitim vardır. Çünkü yeni düzenin temel ideolojik prensibi olan laiklik, Türkiye Cumhuriyetinin devlet sisteminin, siyasal yapısının ve toplumsal kurumlarının tümünü oluşturmuştur. Rasyonel, gerçeğe, denemeye, araştırmaya dayanan ve çağdaş düşüncenin Türk toplumunda yerleşmesini sağlayacak olan laiklik ilkesi ile açık toplum ve demokrasi arasından doğrudan bir bağlantı vardır. Laik olmayan toplumlar özgür de olamazlar. Laiklikte yalnızca devlet din ilişkileri birbirinden ayrılmıyor, toplumun yaşam biçimi değişiyor, bireyin düşünce yapısı, dünya görüşü, aile ilişkileri tümüyle değişiyor. Bunun sonucu medeni hukuk geliyor. Düşünce özgürlüğü sağlanıyor.

Laik eğitimin gereği olarak tekke ve zaviyeler kapatılırken en gerçek ilerleme yolunun uygarlık olduğu ortaya koyuluyordu. Dinsel bir yapısı olan Osmanlı İmparatorluğu’nda kadın eğitimi düşünülmeyen bir konuydu. İslam hukuku ve yaşam biçimi kadını toplum dışında bırakıyordu. Laik Türkiye'de kadının eğitimi de kuşkusuz erkekle eşit olmalıydı. Türk kadınının hukuki ve sosyal yaşamda erkekle eşitliğini savunan Atatürk, Türk kadının Ulusal Savaşla yorulmak bilmeyen bir coşkuyla yaptığı hizmetleri takdirle ve hayranlıkla işlemişti. "Dünyada hiçbir milletin kadını "Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi halasa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim” diyemez" diyen Atatürk, Türk kadınının erkeğinden daha çok aydın olması ve bu sebeple kadının mutlaka eğitilmesi gerektiğini belirtiyor; Türk kadınının sosyal, kültürel ve iktisadi haklarını savunuyor; bunun doğal sonucu olan siyasal haklarını yerine getirilmesini de sağlıyordu. Toplumun yarısı bütün olanaklardan yoksun yaşadıkça gerçek anlamda bir devrim yapılamayacağı gibi, uygarlık ailesi içinde de yerimizi alamazdık. Yalnız erkeğin eseri olan bir uygarlık ise düşünülemezdi.

 

 

 

 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült