Güncel

 

 

Küresel Çeteler Adına

Figen Özen

 
Silivri’deki kula kulluk edenlerin oluşturduğu heyet küresel çeteler adına kararını açıklamıştır. Zulümhanede yargılanan yurtseverler için verilen kararların hukukla, vicdanla, insanlıkla, adil yargılanmayla ve bağımsız yargıyla yakından ve uzaktan ilgisi yoktur.

Ayrıca Silivri’deki mahkeme heyetine Türk milleti onun adına karar verme yetkisini de vermemiştir. Bu nedenle bu mahkemenin verdiği her karar hükümsüzdür. Yargıç cübbesiyle kararın altına imza atanlar, Cumhuriyet Hukuku‘nu ayaklar altına alarak, küresel çetelerin iktidara dikte ettirdikleri hukuku daha doğrusu hukuksuzluğu uygulamışlardır.

Emir komuta zincirinin halkaları birbirini takip etmiş, şeytanın avukatları yargıç rolüne soyunup küresel çeteler adına kara vermiştir.

Aslında bu kararın yazılış tarihi 5 Kasım 2007′dir. Erdoğan/Bush görüşmesine Türk yetkililerden hiç kimse alınmamış, ancak Erdoğan İngilizce’yi “One minute” sınırlı zannettiği içindir ki, içeriye Danışman Egemen Bağış girmiştir. Oval Ofis‘te yapılan görüşmede küresel efendilerin yazdığı bir senaryo Erdoğan’ın eline tutuşturulmuştur. Senaryonun adı ERGENEKON’dur. (Kaynak: Fehmi Koru)

Senaryonun uygulanması için derhal mıntıka temizliğine başlanmış, yargı ele geçirilmiş TSK’nin genleriyle oynanmaya başlanmıştır. Emperyalizm Türklerden intikam almaktadır. Çakma Ergenekon, emperyalizmin Mustafa Kemal’in Türk milleti ile birlikte kanla, irfanla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’inden alınacak intikamın planıdır.

****

Bu planın esas hedefinde TSK vardır. CFR’nin memorandumuna imza atan ve bu memorandumu tüzükleştirerek görevlerini yerine getireceğini tahhaddüt eden iktidarki bu iktidarın başı “BEN ERGENEKON’UN SAVCISIYIM” demiştirülkeyi parçalayacak proje için kollarını sıvamış, bölücü terör için hukuku değiştirilmiştir. (2.Oslo görüşmeleriHakan Fidan)

Hatta daha da ileri giderek PKK ile savaşan askerleri içeri tıktığını da ifade etmiştir. (2. Oslo GörüşmeleriHakan Fidan)

Birinci Paylaşım Savaşı… Anadolu işgal edilmiş, Ermeniler, Rumlar, Kürtler çanak yalayıcılığı yaparak, işgalcilerin önlerine attıkları kemik parçasından faydalanmak için kollarını sıvamıştır. Bunlardan biri de Ermeni Patriği ZAVEN EFENDİ’dir.

Ermeni Patriği Zevan Efendi, elinde bir liste, İşgal Kuvvetleri Komutanı İngiliz Edmund Allenby’nin makamına gitmiştir.

Kutsal Meryem adına bu listedeki Türk önderleri hemen idam ettirin! (Hiç fark etmez, hangi dine mensup olursanız olun eğer dini siyasete alet ediyorsanız, siz katıksız, su katılmamış bir mürtecisinizdir.)

Allenby, dönemin işbirlikçi ve işgalci düşmanların emir erliğine soyunan Sadrazam (ŞİMDİKİ ADIYLA BAŞBAKAN) Damat Ferit’i huzuruna çağırmış ve gereken emri vermiştir. 

Bir mahkeme kurdurun ve bu listedekileri derhal idam edin! 

Damat Ferit tıpkı zamanımızdaki benzerleri gibi küresel çetelerin işbirlikçi memurudur. İşbirlikçi Sadrazam, köleleştirilmiş beyni ile efendilerine itaat ederek, Divanı Harbi Örfi adıyla bir mahkeme kurdurmuş ve Divan’ın başkanlığına da Hayret Paşa’yı getirerek Zaven Efendi’nin hazırladığı idam listesini de Hayret Paşa’ya vermiştir. 

Divanı Harbi Örfi, günümüzün “ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERİ”nin bir benzeridir. 

Hayret Paşa, Damad’ın uzattığı listeyi; “Allah sorar, canilik yapamam” diyerek geri çevirmiş ve anında istifa etmiştir. 

Sadrazam Ferit, bir müddet sonra aradığı virüslü kanı bulmuş ve mahkeme reisliğine Mustafa Nazım Paşa‘yı atamıştır. 

Mustafa Nazım’ın ilk işi, Talat, Enver ve Cemal Paşa’ları gıyabında idama mahkum etmektir.

 İdam ettikleri arasında Dahiliye Nezareti’nin verdiği, Ermenilere Tehcir emrini uygulayan Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’le, Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey de vardır. 

Kısacası Mustafa Nazım, Ermeni Patriği ve dönemin işgal kuvvetlerinden gelen idamlık listeyi küresel çetelerin emriyle olduğu gibi onaylamıştır. Mustafa Nazım bir şerefsizlik ve alçaklık numunesidir. Hukuku iğfal etmiş, emperyalizmin yağlı urganı onun kararlarıyla can almıştır. İttihat ve Terakki, Boğazlıyan, Trabzon, Büyükdere, Elazığ Ermeni Tehciri yargılamalarında bulunmuş, özellikle Reislik yaptığı davalarda, hukuku hiçe sayan ve son derece acımasız davranışlarıyla, halk arasında ‘Nemrut Mustafa veya Kürt Mustafa Paşa’ diye şöhret bulmuştur. Yalancı şahitler dinleyerek, sahte bir kararla Boğazlıyan Kaymakamı M. Kemal Bey‘i ve Urfa Mutasarrıfı Nusret Beyi idama mahkum etmiştir. I. Paylaşım Savaşı‘nda şehit olan askerler için, ‘Onlar şehit değil, köpek ölüsünden farkları yoktur’ diyecek kadar alçak bir vatan hainidir. Nemrut Mustafa Paşa, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele liderlerine idam kararı veren mahkemenin reisidir.. Lozan Anlaşması gereği 150′likler listesine alınmış ve yurt dışında ölmüştür.

 Nemrut Kürt Mustafa Paşa Divanı‘nın “KESKOPYALAYAPIŞTIR” örneği Silivri küresel çetelerin mahkemesinden çıkan kararlara göre, “Washington’da başlayan süreç Silivri’de bitmiştir.” söylemi, Türk’ün gücünü görmezden gelen bir tanımdır.  

“Felaketler, elemler, mağlubiyetler milletler üzerinde bir takım etkenlerin vücut bulmasına sebebiyet verir. Bu etkenlerin başlıcası, öyle kara günlerinde sonra milletlerin uyanması vakalarını bulması ve kendi benliğini duymasıdır.Milletleri yükselten bu özelliklere bir etken daha ilave delim: İntikam hissi… Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı. Bu alelade bir intikam değil, hayatına, ikbaline, refahına düşman olanların zararlarını yok etmeye yönelen bir intikamdır. Bütün dünya bilmeli ki, karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet acizlik ve zaaftır. Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık özelliğinin yok oluşunu ilan etmektir.” 1923 Mustafa Kemal Paşa

Milletleri yükselten özelliklerden biri de ihaneti unutmamaktır. 

Milli Cephe oluşunca,Türk illerinde Türk oku ötmeyen,Türk kolu yetmeyen, Türk’e boyun eğmeyen yer kalmayacaktır.  

Türkler galip gelecektir. 

Hesap sorulacak ve bugün yurtseverleri yargılayanlar önce milletin vicdanında, daha sonra Yüce Divan’da yargılanacaktır. 

Küresel çetelerin hesapları tutmayacak, emperyalizm bir kez daha Türk milletinin önünde diz çökecektir. Türkler bir kez daha Ergenekon’dan çıkacaktır.

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült