Güncel

 

 

Hayır Diyorum, Çünkü..

Tülay Demirtaş


NE DEĞİŞECEK ?

Ödediğim vergilerle maaş alan milletvekili, bölücülük yaptığında yargı denetiminden uzak olacaksa, PKK ile işbirliği yaptığı için milletvekilliği düşürülenler, yeniden milletvekilliğine iade edilecekse;

Sadece Avrupalının istediği konularda Anayasa mahkemesine başvurabileceksem,

Şikâyet edeceğim makam, aslında şikâyetçi olduğum makamsa,

Yolsuzluk yapanlar, bölücülük yapanlar Yüce Divan’a gittiklerinde kendi seçtikleri üyelerle karşılaşacaklarsa,

Herhangi bir Hükümet yandaşıyla mahkemeye düştüğümde, tek bir telefonla haklı olduğum davayı kaybedeceksem,

ne değişecektir …..?

NEDEN HAYIR DİYORUM ?

Gaflet içinde olanlar, Anayasa Mahkemesi Üyeleri ve Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nda yapmak istediği değişiklilerle yargıyı ele geçirmek istemektedir. İktidarları sona erdiğinde, bölücülükten, peşkeşten, yolsuzluktan yargılanma ihtimaline karşı tedbir almaktadır.
Ayrıca, yandaş hukuk sistemi ile kendisine karşı olan tüm fikirleri sindirerek sivil diktatörlük yaratmaya çalışmaktadır.

Bazılarının açılım adı verdiği yıkım projesinin hukuki altyapısını oluşturuyorlar.
Hatırlayalım, neydi bu proje? Hani önce adı Kürt Açılımı olan, sonra Demokratik Açılımı adı verilen, şimdi de “Milli birlik ve kardeşlik” projesi olan ünlü proje.
Bu projenin gerçek amacı “BOP” projesinin Türkiye ayağının uygulanmasının sağlanmasıdır.”BOP” projesi de (Yani Büyük Ortadoğu Projesi) Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırlarının, sömürgeci dış güçlerin çıkarına olacak şekilde yeniden düzenlenmesi projesidir. Ve bu projenin eşbaşkanlığını övünerek kabul etmiş birisi var…
Zaten bu kabul eden, bunu tüm mitinglerinde ve televizyonlarda (kanal 24) söylemiştir. ” Bu değişiklik bir anahtardır. Arkasından bu kapı açılacaktır.”

Dış baskılarla dayatılan bu görevi yerine getirebilmek için, demokrasi, özgürlük vb. gibi tüm değerler gaflet içinde olanlar tarafından istismar edilmektedir.

Bu anayasa değişikliği geçse dahi, o dönem geçerli olan Türk Ceza Kanunu’na göre zaman aşımı süresi 20 yıl (yirmi)olduğundan hiçbir darbeci yargılanmayacaktır.

Muhalif partiler tarafından 2 Ekim 2007 tarihinde verilen 12 Eylül 1980 darbecilerinin yargılanması konusunda “zaman aşımının durdurulması” hakkındaki önerge AKP’LİLERİN OYLARIYLA REDDEDİLMİŞTİR.

Zaman aşımı ile ilgili önerge, AKP tarafından reddedilmeseydi, geçici 15.maddenin kaldırılmasıyla 12 Eylül zalimlerinin yargılanması mümkün olacaktı.

AKP, “zaman aşımı önergesini reddederek, 12 Eylül’ün işkenceci katillerini hesap vermekten kurtarmıştır. Ancak bugün halkımıza yalan söylemektedir.

Türk halkı HAYIR oyuyla, neye HAYIR demiş olacak sıralayalım:

HAYIR demek,

Küresel sermayenin sırtlanlarının TOPRAKLARIMIZA; MADENLERİMİZE, SUYUMUZA elkoymaya KANUNEN hak kazanmasına HAYIR demektir.…

Şu anda yasa dışı olarak ülkemizde faaliyet gösteren 350 yabancı maden şirketinin, tüm doğal kaynaklarımızı, suyumuzu, borumuzu, petrolümüzü ve neyimiz varsa hepsini YASAL OLARAK talan etmesine HAYIR demektir!

HAYIR demek,

Suriye sınırımızda Kıbrıs’ın 3 katı büyüklükteki mayınlı arazi ve altında yatan trilyonlarca dolarlık petrole İsrail’in el koymasına HAYIR demektir.

Büyük bir çoğunluğu elden çıkarılmış olmakla beraber, henüz hala bizim olan, ağır sanayi işletmelerinin, limanların, KİT arazilerinin, pul parasına yabancı sermaye ve yerli işbirlikçilerine YASAL OLARAK peşkeş çekilmesine HAYIR demektir.

Tekel işçilerinin can siperane direnişleri sonucu, Danıştay tarafından durdurulmuş olan 4C kölelik yasasının, tüm çalışanları kapsamasına HAYIR demektir.

HAYIR demek,

Tüm memurların, hükümet tarafından kurulan bir komisyonun oyuncağı haline gelmesine, dilencileştirilmesine, 9000 iş günü çalışıp, ölünce emekli olmaya HAYIR demektir.

Meralarımızın, hazine arazilerimizin yabancılara tahsis edilmesine HAYIR demektir.

‘Paran kadar sağlık’ politikasına, eczanelerin yok edilmesine HAYIR demektir.

Tarım ve hayvancılığın yok edilmesine HAYIR demektir.

Danıştay tarafından satışı durdurulan, şeker fabrikalarının, tarım çiftliklerinin YASAL OLARAK satışının önünün açılmasına HAYIR demektir…

Genetiği değiştirilmiş ürünleri sofranıza iteleyen küresel şirketlere HAYIR demektir.. Unakıtan’ın Gül’ün Erdoğan’ın çocuklarının milyon dolarla oynarken her dört gençten birinin işsiz kalmasına HAYIR demektir..

HAYIR demek,

Türk ordusunun Paralı askere dönüştürülme projesine HAYIR demektir..

Güvenlik güçlerinin elini kolunu bağlayan AB uyum yasalarına HAYIR demektir.

ABD ile istihbarat paylaşımına HAYIR demektir.

100 yıldır Batının elinde oyuncak olan tarikatlara, etnik ırkçı bölücülük yapan odaklara HAYIR demektir.

HAYIR demek tüm bu saydıklarımıza HAYIR YETER! DUR! demektir!.

‘EVET’in arkasında sırtlan dişlerini gıcırdatan Yedi Düvel vardır!.. Bu referandum, küresel sermayenin Türkiye’yi işgal planında çok önemli bir adımdır.

Avrupa ve Amerika’dan yükselen sesler, koro halinde ‘EVET’ demektedir. Pentagon, Washington, Brüksel ‘EVET’ demektedir. İsrail ‘EVET’ demektedir… Barzani ‘EVET’ demektedir.

Fethullah Gülen, Pensilvanya’dan:

‘Değil sadece kadını erkeği, çoluğu çocuğuyla hatta imkan olsa mezardakileri bile kaldırıp ‘evet’ oyu kullandırmak lazım” demiştir.

Abdullah Öcalan, Kandil ve BDP, referandumu boykot’ görüntüsü altında “evet” propagandası yapmaktadır. AKP, hergün şehit cenazesi kalkarken terör örgütüyle aynı safta yeralmamak için BDP’ye ‘boykot’ cenahını uygun görmüştür.

BİZ işte tüm bu rezilliğe HAYIR diyoruz!

Faşist bir siyasi parti elinde tüm insan hakları ve demokratik özgürlüklerin yok edilmesine HAYIR diyoruz!

Tüm yasal haklarımızın , küresel çete emriyle, iktidar eliyle gaspedilmesine, konuşma, düşünme, yazma hürriyetimizi kaybetmeye HAYIR diyoruz. İzlenmeye, dinlenmeye, fişlenmeye HAYIR diyoruz.

Yargıçların bir parti tarafından atandığı ve bir partili olarak vatandaşı yargıladığı bir düzenin kurulmasına HAYIR diyoruz! İnsan hakları, Demokrasi Özgürlük çığlıklarıyla tüm haklarımıza el konulmasına HAYIR diyoruz.

Suçunun ne olduğunu bilmeden, ‘kurbanlık koyun gibi’ içerde tutulan gazeteci, parti başkanı, subay ve aydınların hayatının gaspedilmesine HAYIR diyorum..

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 


 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült