Güncel

 

 

Cumhuriyet Yasaklanamaz

Ataol Behramoğlu


Ankara Valiliği’nin aldığı yasaklama kararı yazımın yayımlanacağı cumartesi günü hâlâ yürürlükte olacak mıdır, bilemem.

Dilerim ve umuyorum ki bu çağdışı ve mantık dışı karar kaldırılmış olsun.

Çağdışı ve mantık dışı dedim ama, belki de pek öyle değil.

Çünkü böyle bir karar ancak çağdaşlığı benimsemeyen bir başka mantığın ürünü olabilir.

Daha açık bir deyişle, cumhuriyet ve çağdaşlık düşmanlığının, karanlıkçılığın; baskıcı, despotik anlayışın…

Kuşkusuz bütün bunların da kendi içinde bir mantığı, bir tutarlılığı vardır…

Fakat nereye kadar?

Bir ülke daha ne kadar onu o ülke yapan köklerinden koparılıp bir yok oluş uçurumuna doğru sürüklenebilir?..

***

Adalet ve Kalkınma Partisi adını taşıyan siyasal iktidar, çok açık olarak Cumhuriyet değerlerinin düşmanıdır.

Cumhuriyet değerlerinin özeti çağdaşlık ve aydınlanmadır.

Çağdaşlık, insanlığın daha çok demokrasi ve daha çok özgürlükle geleceğe doğru yürüyüşü demektir.

Aydınlanma, bu insanın kendi yazgısını kendi eline almış olmasıdır.

1923’te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, bu yönde bu ülkenin nice özveriyle, nice acılardan geçerek, nice savaşımlar sonunda ulaşmış olduğu bir aşamadır.

Kuşkusuz daha tam, daha gerçek bir demokrasi ve özgürlük yolunda atılacak adımlar, yaşanması gereken süreçler vardır.

Fakat bugün yaşanmakta olan ise ülkemizin bunun tersi bir yöne doğru sürüklenmekte oluşudur.

Ulusal bayramların kutlanmasına getirilen kısıtlamaların, yasaklamaların başka hiçbir anlamı olamaz.

Sonuçtaki amaç, hiç kuşkusuz, Cumhuriyet Türkiyesi’nin bütün sonuçları, hedefleri ve değerleriyle ortadan kaldırılmasıdır.

***

Ben 29 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’de Ankara’da 1. Meclis önündeki buluşmada olacağım.

Bunu böyle, sanki yapılması çok özveri gerektiren bir şeymiş gibi yazmak ne kadar acı.

Fakat gerçek ne yazık ki budur.

Bugün ülkemizde akıl almaz bir süreç yaşanmaktadır.

Gençlik, halk, emekçiler, bütün yurtseverler, bütün bir halk, bütün bir ulus, baskıyla, tehditle, şiddetle, ezilerek, korkutularak, yıldırılarak ülke, emperyalizmin uydusu, bölünmüş, parçalanmış bir din toplumu olmaya doğru sürüklenmektedir.

Cumhuriyetin kuruluşunun 89. yılında, zindanlar Cumhuriyetçi aydınlarla dolup taşıyor.

29 Ekim’de Ankara’da olmak ya da bulunduğumuz herhangi bir yerde Cumhuriyet kutlamalarına katılmak, herhangi bir bayram kutlamasının çok ötesinde anlam taşımaktadır.

Korkmayalım!

Yürekli olalım!

Cumhuriyet düşmanlığına boyun eğmeyelim!

Cumhuriyet yasaklanamaz!

Cumhuriyete konulan yasak sıradan bir yasaklama değil; daha çok demokrasi, daha çok özgürlük, daha çok insan olmak için geleceğe yürüyüşümüzde; önümüze konulmuş olan gerici bir barikattır.

Bütün gerici barikatlar gibi, kararlı, onurlu, bilinçli bir yürüyüşün önünde dağılıp parçalanmaya mahkûmdur.

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 


 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült