Güncel

 

 

Bu Ülkenin Felaketi

Mine Söğüt


Bu ülke...

Legal iktidarın illegal ortağıyla alenen birbirine düşüşünü seyretti. 

Bunun bir felaket olduğunu anlamadı.

Bu çatışmadan galip çıkan tarafın iktidarı tek başına ele geçirişini seyretti. 

Bunun bir felaket olduğunu anlamadı.

Tek başına iktidar sahibi olduktan sonra, eski ortağının cesedi üzerinde tepinişini seyretti. 

Bunun bir felaket olduğunu anlamadı.

Bu arada tüm muhaliflerini ortadan kaldırmak için, hukuku ele geçirişini seyretti. 

Bunun bir felaket olduğunu anlamadı. 

Resmi tüm kurumların uzmanlarını yok edip yerlerine kendi yandaşlarını yerleştirişini seyretti. 

Bunun bir felaket olduğunu anlamadı. 

Demokrasinin göz göre göre katledilişini seyretti.

Bunun bir felaket olduğunu anlamadı.

Laikliğin fütursuzca çiğnenişini seyretti. 

Bunun bir felaket olduğunu anlamadı.

Seçim sisteminin kötüye kullanılışını seyretti. 

Bunun bir felaket olduğunu anlamadı.

İktidarın yerini korumak için türlü dolaplar çevirişini seyretti. 

Bunun bir felaket olduğunu anlamadı. 

Bu ülke:

Seyrettikleriyle başına gelenler arasında bir bağ kuramayacak ve felaketi adlandıramayacak kadar gevşek davrandı.

Olaylar arasında kurulmayan bağlar nihayetinde birbirlerine dolanıp düğüm olur, ayaklara hatta boyunlara dolaşırlar.

Yaşanan felaketler zincirinin neden ve sonuçlarıyla ilgilenilmeyen bir dünyada...

Felaketin tarifini de doğru yapamazsınız.

O felaketten en az zararla çıkmanın yolunu bulamazsınız.

Oysa...

Depremlerde yaşananlarla, karanlık ekonomik girişimler arasında bağlar vardır.

İnsanların üzerine düşen çığlarla, yandaşlara dağıtılan mevkiler arasında bağlar vardır.

Düşen uçaklarla, tartışmalı havalimanlarının taşıdığı riskler arasında bağlar vardır.

Düzmece iddianamelerle yapılan yargılamalarla, savaşlarda oynanan tehlikeli roller arasında bağlar vardır.

Eski ortaklarla, yeni iktidarlar arasında bağlar vardır.

Bu bağlar gün gelir ülkenin en büyük felaketi olur.

***

Felaket, Arapça bir kelime. “Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bela” anlamına geliyor.

Türkçede bu anlamı veren tek başına bir kelime yok ama Türkiye’de tek başına bir olay var. 

O olay deprem, çığ, uçak düşmesi vs. değil; iktidar. 

Mevcut iktidar bir başına bu ülkenin felaketi.

İktidar da Arapça bir kelime. 

Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği anlamına geliyor. 

Türkçede tek kelimeli bir karşılığı da var, erk. 

Erk aynı zamanda bir toplumbilimi terimi. Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya yeteneği olarak tanımlanıyor.

İktidar, en iyimser tarifiyle bile böylesine sorunlu bir kavramken bunun bir de zaaflı haline maruz kalınan bu ülkede odaklanılması gereken, doğa olaylarına ya da insan hatasına bağlı felaketler değil.

Ülkenin tehlikeli bir iktidar aklıyla yönetilmesi.

Latinler “Ab uno disce omnes” derler, “Tek bir şeyden, her şeyi öğren”.

Bağları doğru kurduğunuzda, tüm felaketlerin nedenini kolayca anlayabilirsiniz, başınıza gelen tek bir felaketten.

 

 

 

 

 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült