Güncel

 

 

Bir Halkı Nasıl Aşağılarsınız?

Mine Söğüt


Düşünce özgürlüğünü alırsınız elinden.

İfade özgürlüğüne zincir vurursunuz.
Hareket özgürlüğünü kısıtlarsınız.
Eylem hakkını yasaklarsınız.
Sokaklara çıkamaz hale gelir.
Ağzını açamaz hale gelir.
Aklından geçenden korkar olur.
Hayallerinden vazgeçmeye başlar.
İçine kapanır.
Ürkekleşir.
Halkı ürküterek aşağılarsınız.
Çağdaş eğitim hakkını alırsınız elinden.
Devlet okullarını camiye çevirirsiniz.
Üniversitelerini altüst edersiniz.
Eğitim kalitesini düşürürsünüz.
Cahilliğe övgüler düzersiniz.
Halkı cahilleştirerek aşağılarsınız.
Kadınlarını ahlak kıskacına alır, toplumdan soyutlarsınız.
İkinci sınıf vatandaş yaparsınız.
Öncelikli yerini evi, öncelikli görevini annelik diye tanımlarsınız.
Gelenekleri bahane ederek erkek egemen bir toplum dayatırsınız.

Kadın düşmanlığı artar, kadın cinayetleri sıradanlaşır, eşitlik tarihe karışır.
Halkı kadınlarını sindirerek, işlevsizleştirerek aşağılarsınız.
Sinema, tiyatro, opera, bale salonlarını yok edersiniz.
Heykellerine ucube dersiniz.
Sanata teşvikleri baltalarsınız.
Sanatı milli olan ve olmayan diye etiketlersiniz.
İktidarı eleştiren sanatçıları susturursunuz.
Halk sanatın evrensel sınırsızlığını yadırgamaya başlar.
Halkı sanattan anlamaz hale getirerek aşağılarsınız.
Tüm medyayı ele geçirirsiniz.
Yazarları, gazetecileri hapse tıkarsınız.
Kimin yalandan muhalefet yapacağını bile kendiniz seçer, onları vitrine koyarsınız.
Halkı medya yoluyla dolandırırsınız.
Halkı kandırarak aşağılarsınız.
Kendinizi adalet saraylarının hükümdarı ilan edersiniz.
Ne anayasayı ne ceza yasasını iplersiniz.
Sistemi size bağımlı savcılar ve hâkimlerle donatırsınız.
Yasaları halkın gözünün içine baka baka, bir marifetmiş gibi hiçe sayarsınız.
Halk adalete güvenini kaybeder.
Halkı güvensiz bırakarak aşağılarsınız.
Dini siyasete alet edersiniz.
İnançsızları ya da başka şeylere inananları kâfir ilan edersiniz.
Cihada methiyeler düzersiniz.
Komşuyu komşuya düşman edersiniz.
Halk kötülüğü benimser.
Halkı kötüleştirerek aşağılarsınız.
Hiçbir halkı ona küfrederek ya da hakaret ederek aşağılayamazsınız.
Halkları aşağılamanın yolu onları yozlaştırmaktan geçer.
Yozlaşmış halklar kendi cellatlarını sever.

 

 

 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült