1 Mayıs Üzerine

Özdemir İNCE


’EMEK’in adil hakkına değil de sadaka ve zekát müesseselerine inanan Başbakan Erdoğan’ın 1 Mayıs’ın doğru anlamını kavrayacağını sanmak saflık olur. Onun anlayışına göre: Laik devlete vergi ödeyen Müslüman değil, sadaka ve zekát veren Müslüman makbuldür.

RIZKTAN DA KUTSAL

RIZK’a inanan, emeğe ve onun bayramı 1 Mayıs’a inanır mı?

RIZK: Tanrı tarafından kulları için yaratılan yiyecek ve içecekler. Bundan ötürü de Tanrı’ya Rezzak (Rızk veren) denir. İslam şeriatında rızkın takdiri (insanların yaşayabilmesi için gerekenlerin saptanması) Allah’a, ama rızkını arayıp bulmak da insanlara düşer.

RIZK, SADAKA ve ZEKÁT anlayışının sermaye/emek ilişkisinde çare ve ilaç olacağını sanmak için dünyadan habersiz olmak gerekir.

Oysa ücretli emek ya da emeğin ücreti, işçi sınıfı ve sosyal adalet için rızktan da zekáttan da kutsaldır. Öyle olması gerekir.

Sermaye/emek, işveren/işçi ilişkilerinde dinsel ölçü ve ölçütlerin, dinsel kutsallıkların yeri yoktur, olmamalıdır.

TAYYİB VE HABİS

Tayyib ve habis, İslam’da insan hayatını kavrayan iki kavramdır. Tayyib sözcüğü "duyuların ve nefsin kendinden hoşlandığı şey, güzel, tatlı, hoş" anlamına gelir. Habis ise "duyularla veya aklen kendisinden hoşlanılmayan şey"dir. Tayyib olan rızklar helal, habis olan rızklar haramdır. Ama günümüz İslam dünyasında ve Türkiyesinde işler tersine dönmüş, rızkın helali ile haramı birbirine karışmış ve bu sentez toptan "Tayyib" olmuştur.

Ayet, "Kadınlardan sizin için tayyib olanını nikáhlayın" (Nisa: 3) diyor ama hangi kadın "Tayyib"dir günümüzde?

Arap milleti "Nasılsın?" sorusunu olumlu anlamda yanıtlamak istediği zaman "Tayyib" der.

Ancak emek/sermaye, işçi/işveren ilişkilerinde tayyib ve habis kavramları hakem olamaz, olmamalı.

AYAK-BAŞ EŞİTLİĞİ

Başbakan ve AKP, sendikadan ve sadaka ile zekátı elinin tersiyle itip kendi yasal haklarını isteyen işçi sınıfından ve işçi sınıfı bilincinden nefret ediyor. İşçi sınıfı ve işçi sınıfı bilinci, kapitalizmin sonu değildir. Tam tersine kapitalizmin doğru ve verimli çalışmasını sağlayan en etkin ortamdır. Ama işçi sınıfı ve işçi sınıfı bilinci, her türlü dinci iktidarın, İslamcı partilerin sonudur.

Başbakan bu gerçeği içgüdü ile biliyor. Bu nedenle işçilerin iş kolu sendikalarına değil tarikatlara girmelerini istiyor. Orta Anadolu kobilerinde bazı işyerlerinin tarikat tekkesinden farksız olduğu görülüyor. Bu nedenle Başbakan için 1 Mayıs "tayyib" değil "habis"tir. 1 Mayıs ayak ile başın eşit olduğu bir dünyanın simgesidir.

* * *

1 Mayıs 2008 günü, düşünceyi açıklama ve demokratik örgütlenme özgürlüğü bir zorba iktidar tarafından engellendi. "Tarih", AKP iktidarının "emeksiz demokrasi" anlayışına suçüstü yaptı. "Demokrasi", Avrupa Birliği ile liberal demokratların (!) tepkisini merak içinde bekliyor.

 


 

 
Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

Güncel

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült