Kuran ve Yaratılış

Nedim Yılmaz


Kuran, Türlerin olduğu gibi yaratıldığını, bilim ise ilkel hücrelerden başlayarak evrimleştiğini ve Türlerin diğer türlerden meydana geldiğini söyler.

Kuran'a göre ilk insan Adem, bügünkü insandan farksızdır. Konusabilir, zekidir, düşünme kapasitesi, bilinci ve yetenekleri bizlerle aynıdır.

Bilim'se, insanlar'ın zeka, konuşma, bilinç vs gibi yeteneklerinin zaman içinde evrimleştiğini, ilk insanlarda Beyin hacminin daha düşük olduğunu, Beyin kabuğu'nun gelişmemiş olduğunu, konuşma'nın olmadığını, renkli görmediklerini, ayrıca fiziken daha değişik olduklarını söyler.

Kuran'a göre ilk insanlar uzun yaşamıştır. Adem 930 yıl, Nuh 950 yıl,vs vs.

Bilim'e göre ise, ilk insanların ömrü tam tersine günümüzdekinden kısa olup, evrim sürecinde giderek uzamaktadır. Romalılarda bile ortalama ömür 40 yıl civarındadır.

Kuran'a gore Adem'in çocuklarından Habil çiftçi, Kabil koyun çobanıdır. Yani ilk insan döneminde ziraat ve hayvancılık vardır. Bügünkü toprak yapısı, ve bitkiler, ağaçlar vs mevcuttur.

Bilim'e göre ilk insanlar avcı ve toplayıcıdır. Ziraat ve hayvancılığın tarihi sadece on bin senedir. Ekilebilir mevcut toprağın, bu günkü haline gelebilmesi ancak 100.000 sene önce olmuştur.

Kuran'a göre, Adem'in çocuklarından Habil, Kabil'i öldürür ve gömer. Yani ölü gömmek, ilk insanlardan beri vardır.

Bilim'e göre, insanlar ölü gömme bilincine elli bin yıl önce erişti. Milyonlarca yıldır, ölüler gömülse idi, mezarlik olmayan bir karış yer kalmazdı.

Kuran'a göre 'Allah, koyun, keçi, deve, at, eşek, sığır yaratmıştır'. Yani bu hayvanlar ilk ortaya çıktıklarından beri aynıdırlar. Ve ilk insanlarla aynı anda yaratılmışlardır.

Bilim'e göre bu hayvanlar başka türlerden evrimleşmiş, ve insan tarafından evcillestirilerek, muhtelif seçmelerle (çiftleştirme, eleme vs) bugünkü konumlarına gelmişlerdir. İlk insanların devrinde bu tip hayvanlar yoktur, bunların yabanıl ataları vardır, ve bahsedilen evcil türler sadece 10.000 senedir vardır.

Kuran'a göre meyveler, sebzeler bugünkü özelliklerinde (Renk, tat, şekil, büyüklük vs) yaratılmışlardır.

Bilim'e göre ise günümüzde bulunan sebze ve meyveler, insanlar tarafından seçildiği için, bugünkü tat, koku, renk, ve boyutlarına ulaşmışlardır. Mısır 5.000 yıl önce 2-3 santim iken, insanlarca devamlı surette irileri seçilerek ekildiği için bugünkü boyutuna ulaşmıştır. Armut, elma vs nin acıları beğenilmeyen türleri vs ekilmemiş ve beğenilen türleri korunmuştur. Yani günümüzde tüketilen tüm sebze ve meyveler, insanlarca geliştirilmiştir.

 
 

 
Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült