Genel Olarak Herkese

Dalai Lama


Tüm canlıların doğaçlama olarak mutluluğu aradıklarını ve ıstıraptan nefret ettiklerini anlamak için uzun uzun düşünmeye gerek yok. Istıraptan kaçmak ve kendini iyi hissetmek için elinden geleni yapmayacak tek bir sinek dahi bulamazsınız, insanların üstünde bir de düşünme yetileri vardır, İlk öğüdüm bu yetinizi iyi kullanmanız.
Zevk ve ıstırap duyusal algılarımıza ve manevi tatminimize bağlıdır. Bizim için en önemli olan da manevi tatminimizdir. Manevi tatmin insanlara özgüdür, belki bir iki tanesi haricinde hayvanların böyle bir yetisi yoktur.
Bu tatmini belirleyen özellik ise banıştır. Kaynağı cömertlik, benim ahlâklı davranış olarak nitelediğim onurdur; bunun anlamı başkalarının haklarına ve mutluluğuna saygı duymakdır.
Istıraplarımızın büyük çoğunluğunun kaynağı en çok düşündüğümüz şeylerdir, sağlıklı düşünemeyiz. Yalnızca kendimizin anlık tatminiyle ilgileniriz, bunun uzun vadede hem bize hem de başkalanna sağlayacağı avantajların ya da olumsuzlukların üzerinde durmayız. Bu tutumumuz her zaman bize karşı olur. Yaşama ve olaylara bakış açımızı değiştirirsek hem güncel zorluklarımızı azaltacağımız, hem de yenilerini yaratmayacağımız kesindir.
Doğumdan, hastalıktan, yaşlılıktan ya da ölümden kaynaklanan ıstıraplarsa kaçınılmazdır. Yapabileceğimiz tek şey, duymamıza neden oldukları korkuyu azaltmak. Evlilik içindeki tartışmalardan en yok edici savaşlara kadar dünyadaki pek çok sorun iyi ve sağlıklı bir tutum benimsenerek aşılabilir. Ama doğru düşünemezsek, dar görüşlüysek, yöntemlerimizin bir derinliği yoksa, olayları açık ve geniş bir zihinle değerlendiremiyorsak, başlangıçta çok önemsiz görünen sorunları bile ciddi zorluklara dönüştürebiliriz. Başka bir deyişle, ıstıraplarımızın çoğunu biz yaratıyoruz. İşte başlangıç olarak söylemek istediğim budur.

 
 

 
Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült