Felsefe Demek, Felsefe Yaşamı Demektir

Adnan A. Onart


Yaşam Öğretilebilirse, Felsefe de Öğretilebilir Demektir

Felsefeci sürekli olarak yolda olan, hiçbir yere varamayan, daha doğru olarak hiçbir yere varamayan kişidir. Dönüp dolaşıp aynı noktadan, aynı noktalardan geçebilen. Ama hiçbir yerde kalıcı olmayan — olamayan.

Dönüp dolaşıp bu noktaya geliyorum YENİDEN:

Felsefeci sürekli olarak yolda olan, hiçbir yere varamayan, daha doğru olarak hiç bir yere varamayan, daha doğru olarak hiçbir yere varmayan kişidir. Dönüp dolaşıp aynı noktadan, aynı noktalardan geçebilen. Ama hiçbir yerde kalıcı olmayan — olamayan.

Felsefeci sürekli olarak yolunu arayan, bu nedenle sürekli olarak yolda olan kişidir. Nedir felsefecinin aradığı: Yol mu? Doğru mu? Kendisi mi? Yoksa kendi doğrusu mu? Kendi doğrusunun yolu mu? Belki hepsi birden. Belki hiç biri. Belki de bir yanılsamadan başka bir şey değil peşinden koştuğu, bir şeylerin peşinden koştuğu bile bir yanılsama belki de.

Sürekli olarak yolda olmaya, felsefeye serüvenin ürpertisi ötesinde ölümcül bir tat veren de bu.

Sürekli olarak yolda olan kişi, sürekli olarak kendini de sanı konusu yapan kişidir. Keskin dönüşlerde kendini boş bir çuval gibi atabilen.

Bir kişiliksizlik yaşamı mı?

Sürekli olarak derisini atan attığı her derinin ardından daha bir kendinin olan bir deri salgılayan YILAN (YILMAYAN).

Hiçbir şeyi eskisi gibi bırakmayan, hiçbir eski şeyi bırakmayan o kökten değişme içinde hep aynı kalan.

Her an. Her anın ardındaki her an. Her anın içindeki her an. Her an. Yeniden başlayan yepyeni

Soru: Sürekli olarak yolda olmanın öğretmenliği olur mu? Som: Sürekli olarak yolda olan öğrenmen olur mu? Ne öğretir böyle bir kişi? Hangi yolu? Hangi doğruyu? Sürekli olarak yoldalığı mı?

Bunun bile bir yol olduğunu söylemez ki!

Sürekli olarak yolda olmak, kişisel bir göze almadır. Kişi peşinden başkasını, başkalarını sürükleyebilir mi?

Her felsefe dersinde bir yoldan çıkarma ürküntüsü.

Felsefe bir bilgi dalı değil, bir yaşama biçimidir.

Felsefe bölümlerine profesörlere doçentlere öğretim görevlilerine asistanlara öğretmenlere felsefe dergilerine kitap tanıtmalara eleştirel incelemelere eleştirel yanıtlara akademik panayırlara kongrelere sempozyumlara sınavlara müfredat programlarına ders kitaplarına bütün bunlara karşın.

Kayaların içinde kalakalmış bir iskelet izi, tarih öncesinin insan yutan canavarı ile bir tutulabilir mi?

Felsefe bir bilgi dalı değil, bir yaşama biçimidir.

Yaşama abanmayan bir felsefeye felsefe denebilir mi? Yaşam felsefesi olmayan felsefe felsefe midir? Yaşam olmayan felsefe nedir?

Belki öğretilebilir. Ama felsefe midir?


 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült  
Felsefe