Eğitim Ve Öğretim Üzerine Özlü Sözler

Gustave Le Bon


Eğitim bilinçli olanı bilinçaltına geçirme sanatıdır.

***

İyi eğitildiğinde bilinçaltı bize kul olur ve bizim iyin yatışır. Kötü eğitildiğinde efendimiz olur ve bize karşı yatışır.

***

İnsanın değeri, üniversite hocalarımızın sandığı gibi eğitimin düzeyiyle değil, karakterinin düzeyiyle ölçülür.

***

Eğitimin değil karakterin gücü insana sağlam bir iç armatür verir. Bu armatürden yoksun kalınca her koşulun oyuncağı olunur.

***

Latin uluslarının en önemli kusurlarından biri öğretimin, ahlaklılığın ve zekanın paralelliğine inanmalarıdır.

***

Öğretmek eğitmek değildir. Öğretim belleği zenginleştirir. Eğitim insanda yararlı refleksler yaratır ve zararlı reflekslere egemen olmayı ona öğretir.

***

Bir ilkeli okutmak iyin bir kay sene yeterlidir. Onu eğitmek iyinse bazen yüzyıllar gerekir.

***

İnsanda düşünceyi, yargılamayı, enerjiyi ve soğukkanlılığı geliştirmek okuldaki öğretimi oluşturan yavan, tumturaklı sözleri benimsetmekten daha bir zorunludur.

***

Dünyayı yalnızca kitaplarla gösteren teorik öğretim metotlarının kesin sonucu zekanın soyutluk iyine hapsedilmesi ve onun gözlem yapamaz hale getirilmesidir.

***

Kendisini alan beyine bağlı olarak bilim yükseltir veya alçaltır. Yüksek bir kültürden ancak üstün beyinler yararlanabilir.

***

Düşük kafa yapısına sahip kişilere empoze edilen çok yüksek bir öğretim onların tüm muhakemelerini bozar. Yarı akıllaşmış olarak, ilkel yapılarının sezgisel niteliklerini kaybettirir ve entelektüel melezler üretir.

***

Kolonilerdeki binlerce yerli üzerinde tekrarlanan deneyler kötü uyarlanmış bir öğretimin zekayı, ahlakı ve karakteri ne denli düşürdüğünü gösterdi.

***

Köklerinden sökülmüş genel düşüncelerden daha tehlikeli bir şey yoktur. Onlar daima basitçiliğe ve kavrayışsızlığa götürürler.

***

Bilinçaltında yararlı alışkanlıklar oluşturmak için başlangıçta büyük çabalar gereklidir, fakat bir kez yerleştiklerinde çaba göstermeden kendini yönetmeyi sağlarlar.

***

İyi bir metotla yönlendirildiğinde en düşük zeka gelişme gösterebilir.

***

Bir metot edinmek zaman tasarrufu sağlamak sanatını kazanmak ve nihayet zamanını artırmaktır.

***

Çok şey okutmayı istemek öğrencinin bunlardan tek bir şey dahi öğrenmesini engeller. Bu temel prensip üniversitemizce hiç bilinmiyor görünüyor.

***

Eğitimci her öğrencide yararlı olarak geliştirilebilecek olan yetenekleri saptamayı bilmek zorundadır. Öğrenimin ve kariyerin seçimini sadece rastlantı belirlediğinde insanın verimi düşük olur.

***

Demokrasinin büyük kuruntularından biri öğretimin insanları eşitleştirdiğini sanmaktır. Oysa öğretim genellikle insanları

daha çok farklılaştırmaktan başka şeye yaramaz.

***

Hafıza eğitici yarışma sınavları eski sisteminkilerden çok daha derin ve genellikle daha az haklı gösterilebilir sosyal eşitsizlikler doğurmaktadırlar.

***

Klasik eğitim sistemimiz sonuçta muhakeme ve zeka aristokrasisi ile hiçbir alakası olmayan bir hafıza aristokrasisi yarattı.

***

Öğretim bellek eğitici ya da deneysel olabilir. Birincisi ağzı laf yapan adamlar yetiştirir, İkincisiyse eylem adamlarını.

***

Latin ulusların hemen tamamınca korunan hafıza eğitici öğretim onların zayıflıklarının en büyük nedenlerinden biridir. Bu öğretim sistemi en önemli toplumsal görevlere en sıradan şahsiyetlerin gelmesi sonucunu doğurdu.

***

Bir eğitim sistemi seçmek bir ulus için hükümet sistemini seçmekten daha önemlidir.

 

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült  
Felsefe