Düşünmek Sorunlarımızı Çözebilir Mi?

Krishnamurti

 

Düşünce problemlerimizi şimdiye dek çözmedi, çözeceğini de sanmıyorum. İçinde bulunduğumuz karmaşıklıktan çıkışın yolunu göstermesi için zekaya bel bağladık. Zeka ne kadar kurnaz, ne kadar korkunç, ne kadar sinsi olursa, sistem, teori ve fikirler o kadar çeşitli olur. Fikirler insana dair sorunlarımızın hiçbirini çözemiyor; hiçbir zaman çözemediler, bundan sonra da çözemeyecekler. Çözüm zihinde değil; düşünce yolu besbelli, içinde bulunduğumuz zorluktan çıkışın yolu değil. Bana öyle geliyor ki öncelikle bu
düşünce sürecini anlamalıyız ve belki ötesine geçebilmeliyiz çünkü düşünce ortadan kalktığında, sorunlarımızı sadece bireysel değil kolektif sorunlarımızı da çözmemize yardımcı olacak bir yol bulabiliriz belki.Düşünmek sorunlarımızı çözmedi. Akıllı olanlar, filozoflar, bilginler, siyasi liderler insani sorunlarımızın ki bunlar sizinle bir başkası arasındaki ilişki ve sizinle benim aramdaki ilişkidir hiçbirini gerçekten çözebilmiş değiller. Şimdiye dek zihni, zekayı sorunu araştırmamızda bize yardımcı olsun diye kullandık ve bu şekilde bir çözüm bulmayı umut ediyoruz. Düşünce sorunlarımızı ortadan kaldırabilir mi? Düşünce, laboratuvarda veya kara tahtada olmadığı sürece, daima kendini koruyan, kendini devam ettiren ve şartlandırılmış bir şey değil midir? Eylemleri benmerkezci değil midir? Ve bu özelliklere sahip olan düşünce, düşüncenin kendisinin yaratmış olduğu sorunlardan herhangi birine çözüm getirebilir mi? Sorunları yaratmış olan zihin, kendi yarattığı şeylere çözüm getirebilir mi?

Düşünmek bir tepkidir şüphesiz. Size bir soru sorarsam, ona cevap verirsiniz hatırladıklarınıza, önyargılarınıza, yetiştirilme tarzınıza, iklime, şartlandırılma biçiminize uygun olarak cevap verirsiniz; buna göre yanıt verir, buna göre düşünürsünüz. Bu arka planın merkezi, eylem sürecindeki "ben"dir. Arka plan anlaşılmadığı, düşünce süreci, sorunu yaratan benlik anlaşılmadığı ve sona erdirilmediği sürece çatışma yaşamaya mecburuz, hem içimizde hem dış dünyada, düşüncelerde, duygularda ve hareketlerde. Hiçbir çözüm, ne kadar akıllıca olursa olsun, ne kadar iyi düşünülmüş olursa olsun, insanla insan arasındaki, sizinle benim aramdaki çatışmayı sona erdiremez. Bunun farkına varınca, düşüncenin nasıl ve nereden ortaya çıktığının bilincine varınca, o zaman sorarız; "Düşüncenin son bulması mümkün müdür?"

Sorunlardan biri de bu, değil mi? Düşünce, sorunlarımızı çözebilir mi? Sorunu düşününce çözmüş mü oldunuz? Herhangi tür bir problem ekonomik, sosyal, dini hiç düşünerek çözülebilmiş midir gerçekten? Günlük hayatınızda, bir sorunu ne kadar çok düşünürseniz, sorun o kadar karmaşık, ikircikli ve belirsiz bir hal alır. Günlük yaşamımızda durum böyle değil midir? Sorunun belli açıları üzerine düşünürken başka birisinin bakış açısını daha net olarak görebilirsiniz ama düşünce, sorunun bütününü göremez onu sadece kısmen görebilir ve kısmi bir cevap tam bir cevap değildir, dolayısıyla bir çözüm de değildir.

Bir sorun üzerine ne kadar çok düşünürsek, onu ne kadar çok araştırır, çözümler ve tartışırsak o kadar karmaşık bir hal alır. Öyleyse soruna kapsamlıca, tümüyle bakmak mümkün müdür? Bu nasıl mümkündür? Çünkü bana öyle geliyor ki bizim için en büyük zorluk bu. Sorunlarımız katlanıyor her an savaş çıkma tehlikesi var, ilişkilerimizde türlü sıkıntılar var; bütün bunları kapsamlı bir şekilde, bir bütün olarak nasıl anlayabiliriz? Sorunumuz ancak ona bir bütün olarak bakabildiğimiz zaman çözülebilir; kompartımanlara ayrılmış, bölünmüş şekilde değil. Bu ne zaman mümkündür? Ancak kaynağı "ben"in, benliğin, geleneğin, şartlanmanın, önyargının, umudun, çaresizliğin oluşturduğu arka planda olan düşünme süreci sona erdiğinde şüphesiz. Bu benliği; çözümleyerek değil, olduğu gibi görerek; onun bir teori olarak değil, bir gerçek olarak farkına vararak; bir sonuç elde etmek için onu yok etmeye çalışarak değil devamlı hareket halinde olan benliğin yani "ben"ineylemlerini görerek anlayabilir miyiz? Yok edecek ya da cesaretlendirecek hiçbir harekette bulunmadan ona sadece bakabilir miyiz? Sorun da bu, öyle değil mi? "Ben"in merkezi güç, makam, yetki, devamlılık ve kendini koruma arzusuyla beraber, hiç birimizde bulunmadığında, sorunlarımız sona erecektir hiç şüphesiz!

Benlik, düşüncenin çözemeyeceği bir sorundur. Düşünceyle bağlantısı olmayan bir farkındalık olmalıdır. Benliğin faaliyetlerinin, kınamadan ve haklı göstermeden, farkında olmak sadece farkında olmakyeterlidir. Sorunun nasıl çözülebileceğini öğrenmek için, onu değiştirmek için, bir sonuç elde etmek için farkındaysanız, bu yine benlik, yani "ben" denen alanın dahilindedir. İster çözümleme yoluyla olsun, ister farkındalık, ister her düşüncenin devamlı incelenmesi, bir sonuç elde etmeye çalıştığımız sürece hala düşüncenin alanı içindeyiz demektir; o da "ben"in, egonun ya da her ne ad veriyorsanız onunalanı içindedir.

Zihin faaliyette olduğu sürece sevgi diye bir şey olamaz, ona şüphe yok. Sevgi olduğu zaman hiçbir sosyal problemimiz olmayacak. Ama sevgi edinilecek bir şey değildir. Zihin onu edinmeye çalışabilir, tıpkı yeni bir düşünce, yeni bir alet, yeni bir düşünce biçimi gibi; ama düşünce sevgi edindiği sürece zihin sevgi halinde olamaz. Zihin açgözlülükten kurtulmaya çalıştığı sürece açgözlü olmaya devam edecektir, değil mi? Benzer şekilde, zihin içinde sevginin barındığı bir durumda olmayı dilediği, arzu ettiği ve denediği sürece o durumdan uzaklaşmış olur, değil mi?

Bu sorunu, yaşamak denen bu karmaşık sorunu görmek, düşünme sürecimizin bilincinde olmak ve aslında hiçbir yere varmadığının farkına varmak... Bunların derinlemesine farkına vardığımız zaman bireysel veya kolektif olmayan bir zeka hali söz konusu olur şüphesiz. O zaman bireyin toplumla, cemaatle, gerçeklikle olan ilişkisi meselesi sona erer; çünkü o zaman sadece zeka vardır, ki zeka ne kişiseldir ne de kişisel olmayandır. Bence yalnızca bu zeka çok büyük olan sorunlarımızı çözebilir. Bu zeka bir sonuç olamaz; ancak bütün bu düşünce sürecini anladığımız zaman ortaya çıkar; sadece bilinç düzeyinde değil bilincin daha derin gizli katmanlarında da.

Bu sorunların herhangi birini anlamak için çok sessiz, çok dingin bir zihne sahip olmalıyız ki araya giren fikirler veya teoriler, dikkat dağıtan unsurlar olmadan soruna bakabilelim. Karşı karşıya olduğumuz zorluklardan birisi de bu çünkü düşünce dikkat dağıtan bir unsur haline gelmiş durumda. Bir şeyi anlamak, ona bakmak istediğim zaman hakkında düşünmeme gerek yokturona bakarım sadece. Hakkında düşünmeye, fikir yürütmeye, düşünce sahibi olmaya başladığım an zaten dikkatim dağılmış bir haldeyim ve anlamak istediğim şeyden uzağa bakıyorum demektir. Dolayısıyla bir sorununuz olduğu zaman düşünce burada düşünceden kasıt bir fikir, kanı, hüküm, karşılaştırmadır? dikkat dağıtan ve bakmamıza, dolayısıyla da sorunu anlayıp çözmemize engel olan bir unsura dönüşür. Maalesef çoğumuz için düşünce çok önemli bir hal almış durumda. "Düşünmeden nasıl varolabilirim, yaşayabilirim? Bomboş bir zihinim nasıl olabilir?" diyorsunuz. Bomboş bir zihne sahip olmak sersemlemiş, aptallaşmış vs. bir halde olmaktır, içgüdüsel tepkiniz de bunu reddetmektir. Ama dingin, kendi düşünceleri tarafından dikkati dağıtılmamış, açık bir zihin soruna doğrudan ve kolaylıkla bakabilir. Sorunlarımıza dikkatimiz hiçbir şekilde dağılmadan bakabilme kapasitesi, tek çözümdür. Bunun için sessiz, sakin bir zihin şarttır.

Böyle bir zihin bir sonuç değildir; bir uygulamanın, meditasyonun veya kontrolün ürünü değildir. Hiçbir disiplin, zorlama veya yüceltmenin sayesinde veya "ben"in ve düşüncenin herhangi bir çabası sonucu ortaya çıkmaz; düşünme denen süreci anladığım zaman, bir gerçeği, dikkatim dağılmadan görebildiğim zaman ortaya çıkar. Gerçekten dingin olan bir zihnin o huzurlu halinde sevgi mevcuttur. Ve bütün insani sorunlarımızı çözebilecek tek şey sevgidir.

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült  
Felsefe