Demokrasi Üzerine Özlü Sözler

Gustave Le Bon


Kendisinin akıl kökenli olduğuna inanan demokrasi gerçekte gücünü akıldan bağımsız olan duygusal ve mistik unsurlardan almaktadır.

***

Demokrasi sözcüğü halk sınıfları içinde ve kültürlüler arasında çok farklı düşüncelere karşılık gelir.

***

Eşitlik gereksiniminin etkisinde olan halk demokrasisi sınıflar arasındaki kardeşliği reddeder ve hürriyet adına zerre endişe göstermez. Entelektüellerin demokrasisi ise aksine hürriyete pek çok, eşitliğe pek az susamıştır.

***

Gerçek demokrat, üyesi olduğu grubunkinden başka şahsiyeti olmayan kolektif bir varlıktır.

***

Demokratik fikirlerin aksine olarak psikoloji göstermektedir ki, halk adı verilen kolektif kişilik tek insanın çok aşağısındadır.

***

İşçi sınıfının artarda gelen gasp ve tecavüzleri soyluların ve din adamlarının gasp ve tecavüzlerini hatırlatmaktadır ki eski krallar bunlara karşı mücadelelerinde çok güçlükler çekmişlerdi.

***

İstibdat düşmanlığı ve özgürlük aşkı istibdada pekala katlandığı halde özgürlüğe katlanamayan uluslar arasında daima haykırılmıştır.

***

Demokratik prensipler memnuniyetle başkalarına empoze edilen fakat kendince ender olarak kabul edilen düşünceler grubundandır.

***

Yasalar daha çok eşitlik ilan ettikçe eşitsizliğin dış belirlilerine olan ihtiyaç giderek gelişip büyüyor demektir.

***

Demokratik görünme gereksinimi gereksinimlerin en pahalısı ve en az yararlısıdır.

***

Eşitliğe susamışlık çoğunlukla üstünlüklere değil ilkelliklere sahip olma arzusunun itiraf edilebilir bir şeklidir.

***

Yapay eşitlik kavramı bir ülkenin azametini meydana getiren üstünlüklerin tümüne karşı kin ve nefret doğurdu.

***

Demokrasiler sonunda uluslar arasında aralıklarla meydana gelen savaşların yerini, sınıflar arasında devamlı olan çatışmaların almasını sağlayacaklardır.

***

Doğa eşitlik nedir bilmez. O, gelişmelerini artan eşitsizliklerle gerçekleştirmiştir.

***

Uygarlık, insanları eşitliğe doğru götürmekten çok onları her gün daha da farklılaştırmaktadır.

***

Ona düşsel güçler yorarak demokrasi sonuçta bilimi sahte bir tanrı yapılmıştır.

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült  
Felsefe