Ahlak Üzerine Özlü Sözler

Gustave Le Bon


Ahlak kuralları düşsel kişilikler değil fakat buyurgan zorunluluklardır.

***

Ahlak, bir çağın toplumsal gereksinimlerinin sentezini temsil eder. Yalnızca varlığını devam ettirmek isteyen bir toplum bile ivi ve kötüyü birbirinden ayıracak vazgeçilmez bir ölçüte sahip olmak zorundadır.

***

Hiçbir uygarlık ahlak olmadan sürüp gidemediğinden yasalar ahlaksal buyrukları koruyup sürdürmek için ne kadar çok katı kurallar yığsalar azdır.

***

Belirli bir zamandaki bir toplumun varolma gerekliliklerin formülü olan ahlak bu gerekliliklerle evrim geçirir.

***

Ahlakta olduğu gibi hukukta da bazı zorunluluklar her zaman doğru ve gerçek değildirler, fakat zorunlulukları göz ardı etmek boşuna olacaktır.

***

Kalıtımın, eğitimin ve yasaların etkisiyle bilinçdışı ve dolayısıyla da içgüdüsel olmayan her ahlak sağlam bir ahlak oluşturmaz.

***

Ahlak kuralları ancak onlara uymayı sağlayacak saygınlıkları artık kalmadığı zaman güce ihtiyaç duyarlar.

***

Çabasız uygulanan bir erdem, bir erdem değil bir özelliktir.

***

Pek çok filozof gibi saf akıl üzerine bir ahlak kurmayı istemek tehlikeli bir kuruntudur. Duygusal ve mistik desteklerden yoksun bir ahlak ömürsüz ve güçsüz bir cesettir.

***

Ahlak ancak uygulamayla öğrenilir. O, güzel sanatlar gibi kitaplarla öğretilemeyen bilimlerdendir.

***

Çevre ve örnek, ahlakın iki büyük yaratıcısıdır.

***

Bir ahlaka sahip olmak iyin bir ulusa bazen asırlar gerekir, onu yitirmek içinse pek az süre.

***

Bir ulusun ahlakı onun değerlerinin ölçütünü temsil eder.

***

Ahlakın mümkün olan en zayıfı yasaların buyurduğu ve polisin koruduğudur. Bu en aza dahi uymak bittiğinde anarşi başlar.

***

Yasaların koruyup desteklediği vazgeçilmez olan ahlakın üstünde, kişisel çıkarı ortak çıkara feda etmeyi öğreten daha yüksek bir ahlak vardır. Bir toplum birincisiyle varlığını sürdürebilir, İkincisi olmadan büyüyüp gelişemez.

***

Yönetici sınıfların ahlakının yönetilen sınıfların ahlakından daha aşağı düzeye düşmesi çöküşün en önemli belirtisi olarak sayılabilir.

***

Kabul edilmiş yasaları olmadığından uluslararası ahlak hiç bir gelişme gösteremedi. Hayvanlar aleminde olduğu gibi kaldı: Güçlüye saygı, zayıfı yutma.

***

Aynı duygu, toplumsal yararlılığına bakılarak kusur ya da erdem olarak adlandırılabilir. Aileye, kabileye, vatana yayılan bireysel egoizm bir erdem olur. Bireysel bir kusur olan gurur aynı şekilde toplumsal bir erdemdir.

***

Bireysel erdemler bazen kolektif kusurlar olmaktadırlar. Yumuşak tutumluluk, haksızlıkları bağışlama gibi davranışları gösteren bir ulus kendi üzerine genel bir aşağılama çeker.

***

Kişiler arasında olanaklı olan hoşgörü toplumlar arasında asla mümkün değildir.

***

Hoşgörüsüzlük ulusların yaşamında genellikle eylem için vazgeçilme/ bu erdemi temsil eder.


***

Sonuçlarına bakarak Liberalizm »üçlükle erdemler arasına sokulabilir. O, ahlakın en korkunç düşmanıdır. Liberalizm geliştiğinde ahlak düşer.

***

Bir ülkenin suç oranı liberalizmin gelişmesiyle artmaktadır. Cezalandırmayı durmaksızın sınırlayarak cezaların önleyici etkisini azaltmaktadır.

***

Kötülüğü bağışlamak onu kat kat arttırmaktır.

***

Ahlaksal alanda günümüz insanı yaptığından daha çabuk yıkmaktadır.

***

Erdem her zaman eyleme geçirmez. Kin, intikam duygusu, tamah, yağmalama düşkünlüğü gibi aşağı duygular insanların en büyük hareket ettirici güçleridir. Bu duygular dünyayı silahlı halde tutmaktadırlar.

***

Erdemli kişiler uğradıkları zulüm ve baskılardan baskıcılara esinledikleri endişeyle intikam alırlar.

***

Çıkar gütmeksizin yapılan bir eylem bizi kendi gözümüzde yüceltir ve genellikle egoist eylemlerden daha fazla sevinç verir.

***

Devam eden küçük kahramanlıklar rastlantısal büyük kahramanlıklardan daha çetindir.

***

Diğer insanların yargısından korkmak ahlakın en emin desteklerinden biridir.

***

Bir ulus daha fazla iç disipline ve dolayısıyla sağlam bir ahlaka sahip olduğunda uygarlıkta daha yüksek düzeylere ulaşır.

***

Uluslar ahlakları bozulmaya başlar başlamaz yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelirler.

 

 

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült  
Felsefe