Aforizmalar

Paul Valery


Düşünce, evrenin daha çabuk yok olmak için bulduğu yollardan biri olabilir.

o

Hiç bir insanı daha korkunç, daha amansız yapamaz dünyayı olduğu gibi görme yetisinden başka.

o

«Şapkam», «Sütlü kahvem» der gibi, Tanrım! Mon Dieu, Mein Gott, Dio mio! demek kimi dindarlar için ne saygısızlık!

o

Tanrı’ya benim Tanrım demekten daha içten ne olabilir? Bir Tanrı ile bir ben arasında başka kimseye yer yoktur,

o

Ustalar bize olmayacak şeyler dünyasında olabilecek olanları gösterirler.

o

Haklı çıkmak isteyenden korkun. Doğru ile kendi kişiliği arasında, özellikle sıkı bir ilişki olduğunu sanır. Aklı kendi karısı sanıp kıskanır. Oysa, akıl ne kadar birisinin karısı olursa, o kadar az akıl'dır.

o

Bir zafer takının alından geçmek, bir boyunduruğun altından da geçmektir.

o

Çocukları severim. Çünkü, eğlenince eğlenirler, ağlayınca ağlarlar ve birinden ötekine kolayca geçerler. Ama ikisindeki yüzlerini birbirine karıştırmazlar. Her biri ötekinden kesinlikle ayrıdır.

Ya bizde?...

o

Süs, gözler için bir oyalamadır. Orantı kendini göstermeden etkili olmalı.

o

Düşünce, bizi, şanlı şerefli durumumuza karşı olduğu kadar, halimizin çürüklüğüne, düşüklüğüne karşı da korumalı.

o

Üzgünüm, ondan ağlıyorum diyordu Yaşantı. Ağlıyorum, ondan üzgünüm diyordu Müzik.

o

Kesin düşünceler, çok geçmez, hiç bir şey yapmamaya götürürler.

o

İnsanlar, gösterdikleri ile birbirlerinden ayrılırlar, sakladıklarıyla birbirlerine benzerler.

o

İnsanın ödevi, ne için yaratılmışsa onu elinden geldiğince yapmaktır. Hiç bir şey için yaratılmış değilsen, ödevin yoktur. Bunun doğruluğu şundan belli: Herkese ödevler vermeyi gerekli bulan her doktrin, herkesin bir şey için yaratıldığını ve herkes için aynı şeyin geçerli olduğunu ileri sürüyor.

o

Dostlarımızın yürekleri çok kez düşmanlarımızın yüreklerinden daha kapalıdır bize.

o

Kendine yaranma gurur, başkalarına yaranma ise boş gururdur.

o

Gücün güçsüzlüğü, güçten başka bir şeye inanmamasındadır.

o

Dünyada en çok kötülük yapanlar hiç de en «kötüler» değildir; beceriksizler, savsaklar ve safdillerdir.

o

Bir miktar «iyi insan» olmasa, «kötüler» güçsüz kalırdı.

o

Her erkekte bir kadın vardır, ama hiç bir sultan onun kadar saklı değildir.

o

Asıl züppe, sıkıldığı zaman sıkıldığını, eğlendiği zaman eğlendiğini açıklamaktan korkandır.

o

Büyük şair sayılanlar, şiiri kamuoyunda ciddiye aldırtanlar, onu bir kurum, bir Devlet işi yapanlardır.

o

Kimsin? — Olabildiğim insan.

o

Doğru yalanı gerektirir. Çünkü, tersi olmasa nasıl tanımlanabilir?

o

Yalnız gazeteler ve kitaplar yoluyla bilinen bir şeyin, bilinmediğine yemin edebilirsiniz.

o

Aşk; — sevmek — özenmektir. Öğreniriz onu. Kelimeler, eylemler, duygular öğrenilir. Kitapların, şiirlerin rolü. Özgün aşk binde bir olsa gerektir. Bundan bir masal konusu çıkarılabilir.

o

Aşk ve düşünce karışımı içkilerin en sarhoş edenidir.

o

Hayat durmadan harcadığını durmadan hazırlar.

o

Falan kişi yalnız sizin bildiğiniz insan değil, bilmediğiniz insandır aynı zamanda. Bu bilmediğiniz insanda, onun olacağı ve kendinin de bilmediği insan vardır.

insanlar birbirini yemek için birbirinden nefret etmek zorundadırlar. Bu bakımdan hiç de hayvanlardan üstün sayılmazlar. Hayvanlar birbirlerini azgınlıkla yerler ama, kin duyarak değil. Hayvanda yararsız hiç bir şey yoktur.

o

Aklı olanın kötülüğü — «Haklı» olan, «hak»ı olan, ‘hakkı' ya da ‘doğru’yu elinde tutan kişi, her zaman bu üstünlüğünden yararlanma sevdasına kapılabilir ve pek çok doğal bir kötülüğe sürüklenir.. «doğruluk ve adalet uğruna.»

o

Omzuna dostça dokundum, meğer yarası tam ordaymış.

o

Denize, duvara bakarken bir cümle, bir dans, bir çember görüyorum. Göğe bakarken, büyük ve yalın gök bütün kaslarımı genişletiyor. Göğe bütün bedenimle bakıyorum.

o

Sözün anlatmak istediğini anlattığı binde birdir.

o

Gözlerimizde yanılmak, düşüncelerimizde yanılmaktan daha zararlıdır.

o

Yazmak, aslında geleceği görmektir.

o

Kendimizi ne kadar bilmediğimizi, yazdıklarımızı yeniden okurken anlarız.

o

Sanattaki güçlük, şair olana düşünceler getirir; şair olmayanın elinden düşüncelerini alır.

o

Eleştirmenler: En miskin köpek bile öldürücü bir yara açabilir; kuduz olması yeter.

o

Mantık ancak mantıkçıları korkutur.

o

En önemli düşüncelerimiz, duygularımızla çelişenlerdir.

o

Kendi bulduğumuz bir kalıp içinde düşünebilseydik, en güzeli bu olurdu.

o

Bilmediğimiz şeyden söz etmek daha çok hoşumuza gider. Çünkü odur düşündüğümüz. Kafanın çabası ona gider ve yalnız ona gidebilir.

o

Şiirde felsefe yapmak dün de bugün de, şaşırtıcı dama kurallarına göre oynamak olmuştur.

Eserler: Biçim, eserlerin iskeletidir; iskeleti hiç olmayan eserler vardır. Bütün eserler ölür ama, iskeleti olanlar, bu kalıntı sayesinde, eti olanlardan daha çok yaşar.

o

Kolayca taklit edilebilecek, taklit edildiği de kolayca inkar edilebilecek şeylerden kaçınmalıdır.

o

Sanat: Eşyada hani ne olduğunu söyleyemediğimiz bir hal var ya? İşte onu körü körüne taklit edebilirsen belki o zaman güzele ermiş olursun.

o

Düşünce, düz yazıda oturur; şiirde ise yardım eder, gözetler, yol gösterir.

o

Bizim için söylenen her şey yanlıştır, ama bizim düşündüğümüzden başka türlü yanlıştır.

o

İnsan, kendini hiç bir zaman yeterince beğenmez ki, tümü ile içini açabilsin.

o

Bana güç geleni her zaman yeni bulurum,

o

Tanrı erkeği yarattı; yalnızlığını yeterli bulmadı; ona bir de eş yarattı ki, yalnızlığını daha iyi duyabilsin.

o

Makine yönetiyor. İnsan hayatı sıkı sıkıya bağlı ona ve mekanizmaların korkunç keskinliğindeki isteklerine boyun eğmiş. İnsanların yarattıkları makineler doymak nedir bilmiyorlar. Şimdi, kendilerini yaratanları etkiliyorlar, onları kendilerine göre yoğuruyorlar. Onlar, iyi dizginlenmiş insanlar istiyorlar. Aralarındaki ayrılıkları siliyorlar yavaş yavaş ve onları kendi düzenli işleyişlerine, düzenlerinin tekdüzeliğine elverişli kılıyorlar...

Makine ile aramızda bir çeşit anlaşma var, sinir sisteminin toksinlerdeki gizli cinlerle girdiği korkunç bağlaşmalara benzer bir anlaşma. Makine bize yarar sağladıkça, daha yararlı oluyor. Daha yararlı oldukça da, biz eksikleniyoruz, onlarsız yaşayamaz oluyoruz.

Yararlının karşılığı var.

 

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült  
Felsefe