Şiatsu Ve Streçing (Esneme)

Toru Namikoshi


Şiatsu kaslardaki gerginlikleri ve sertlikleri giderir, kasların esnekliğini, bükülebilirliğini artırır, yorgunluğu geçirir. Streçing kasları uzatır, kan dolaşımını olumlu yönde etkiler, kasları güçlendirir ve kaslara daha bir kıvraklık kazandırır. Her ikisi birden yapılınca birbirlerini tamamlarlar. Birbirlerinin etkinliğini artırırlar. Sonuç elde edilecek yararın çoğalmış olmasıdır. Temelde şiatsu’nun amacı gerginlikleri gidermek ve yorgun kaslara esnekliğini, eğilip bükülebilirliğini yeniden kazandırmaktır. Streçing kasları daha da güçlendirir, eğilip, bükülebilirliğini, esnekliğini artırır. Streçing bir yandan da eklemlerin hareket alanını çoğaltır ve hareketleri kolaylaştırır. Streçing yavaş ve nefesle uyumlu olarak yapılmalıdır. Kasların uzatıldığı duruşlar bu bölümde belirtildiği süre kadar sürdürülmelidir.

Bu egzersizleri yapmak için hiç bir alet ya da herhangi özelliği olan bir mekana ihtiyaç yoktur. Üç dakika burada, beş dakika orada, aklınıza geldikçe ya da kendinizi biraz yorgun ve gergin hissedince bunları yapmanız son derece yararlı olacaktır. Eğer bunları yapmak için özel bir zaman ayırma imkanını bulamaz ya da belirli bir yer ayarlayamazsanız hiç olmazsa banyodan ya da duştan çıktıktan sonra birkaç dakikanızı bunlara ayırın. Yatmadan önce veya işinize kısa bir ara verince günlük yaşamınızın birkaç dakikasını şiatsu ve streçing’e ayırın.

Burada bedenin her bölümü için öneriler vardır. Tekniği öğrendikten sonra her gün yalnızca bir veya iki bölüme şiatsu yapmayı ve.öteki bölümlere bir sıra içinde sırası geldikçe şiatsu yapmayı uygun görmüş olabilirsiniz. Zamanla yorgunluğun ve gerginliğin biriktiği yerlere şiatsu yapmak günlük yaşamınızın son derece doğal bir parçası olacaktır.

Not: Tersi önerilmedikçe her öneri önce sol yana sonra sağ yana uygulanmalıdır.

YÜZ

1—     Göz yuvası içindeki noktalara önce yukarıdakilere sonra da aşağıdakilere olmak üzere üç parmak basıncı uygulayın. Sonra parmaklarınızı kaldırmadan o noktaları yavaş yavaş dışa doğru kaydırın. Sonuncu noktada on saniye süreyle parmaklarınızı böylece tutun. Daha sonra basıncı kesin. Birden dörde kadar olan bütün maddelerdeki önerilerde iki yana birden aynı zamanda bastırın.

2—     Şakaktaki noktalara üç parmakla bastırın. Sonra deriyi birinci maddede anlatıldığı gibi yana doğru çekin.

3—     Burnun iki yanındaki noktalara üst üste bindirdiğiniz işaret ve orta parmaklarınızla bastırın. Sonra deriyi bu noktalara doğru on saniye süreyle çekin.

4—     Alındaki noktalara ortadan başlayıp yanlara doğru üç parmakla bastırın. Sonra parmakları aynı nokta üzerinde oynatarak deriyi gerin. Ağzın iki yanındaki noktalara da aynı şeyleri yapın.

BOYUN

1—     Önce boynun sol yanındaki, sonra sağ yanındaki noktalara bastırın. Bir defada yalnız bir yana bastırmanız gerekliliğini hiç aklınızdan çıkarmayın.

 


 

2—     İki elinizi birden çene kemirin altına koyun ve başınızı geriye verin. Boynun derisini gerin. Gergin durumda on saniye tutun, sonra gevşetin.

3—     Boynun iki yanındaki noktalara üçer parmakla aynı zamanda bastırın.

4—     Sağ elinizle başınızı boynun sol yanını gererek sağa doğru çekin. On saniye başınızı böyle tutun. Sonra sol elinizi kullanarak aynı şekilde başınızı sola doğru çekin.

5—     Ensenizdeki noktalara her iki elinizin üçer parmağıyla aynı zamanda bastırın.

6—     Ellerinizi ensenizde kenetleyin ve ensenizi geriye doğru eğin. On saniye böyle tutun, sonra gevşetin.

OMUZLAR VE KOLLAR

1—     Omuz başlarındaki noktalara, sonra göğüsle kollar arasındaki oyuktaki noktalara bastırın.

2—     Sağ elinizle sol kolun altından kürek kemikleriyle kolu omuza bağlayan kaslara ulaşın ve üç sıra halindeki üçer noktaya üçer parmakla bastırın.

3—     Kolun omuza yakın üst bölümünde orta sıradaki noktalara üçer parmakla bastırın, sonra dışa bakan iki sıradaki noktalara aynı zamanda, bir sırada olanlara başparmağınızla öteki sırada olanlara üç parmağınızla bastırın.

4—     Başparmağınızı ve üç parmağınızı karşı karşıya getirerek kolun üstündeki ve iç yanındaki noktalara aynı zamanda bastırın.

5—     Omuzunuzu yavaş yavaş önce öne doğru sonra geriye doğru çembersi hareketlerle onar kez döndürün.

6—     Sağ elinizi sol dirseğinize destek yapın ve sol elinizle olabildiği kadar sırtınızın aşağısına ulaşın. Bu durumda on saniye kalın sonra kolunuzu gevşetin.

7—     Sol elinizi sırtınıza koyun ve sağ elinizle sol dirseğinizden tutarak sol kolunuzu ileri doğru itin. On saniye böyle tutun, sonra gevşetin.


 

8—     Sırtınızda bir dirsek yukarıda bir dirsek aşağıda olmak üzere ellerinizi birbirine dokundurmaya ya da kenetlemeye çalışın. On saniye böyle tutun.

9—     Avuç içleri dışarı bakar durumda parmaklarınızı birbirine geçirerek ellerinizi kenetleyin. Kollarınızı ileri uzatıp gerin. Bu durumda on saniye kalın, sonra gevşetin. Ellerinizi başınızın üzerinde kenetleyin, kollarınızı yukarı doğru uzatıp gerin. Sonra ellerinizi avuçlar içeri bakar durumda arkanızda kenetleyip gene kollarınızı uzatıp gerin.

 

ELLER

1—     Başparmakla öteki parmaklan karşılıklı tutarak bileğin üst yanındaki ve alt yanındaki noktalara aynı zamanda bastırın. Önce başparmağa en yakın sıradan başlayın ve dirsek doğrultusunda bastırmayı sürdürün.

2—     Avucunuzdaki dört sıra noktaya başparmakla bastırın. Sonra elin üstündeki bu noktaların karşıtı olan noktalara gene başparmağınızla bastırın. Başparmağa en yakın olan sıradan başlayın ve parmaklar doğrultusunda bastırmayı sürdürün.

3—     Başparmağınız ve işaret parmağınızla başparmak ve öteki parmaklar üzerindeki noktalara bastırın. Bastırın sonra her parmağı ileri doğru çekin.

4—     iki elinizin parmak uçlarını birleştirin. Parmaklarınızı elden geldiğince birbirinden ayırın. Böylece parmaklan açık tutarak ellerinizi bir ileri bir geri, bir dışa bir içe doğru on kez döndürün. Sonra her bir bileği doksan derecelik bir açı oluşturacak şekilde içeri doğru bükün. Öteki elinizle bastırarak bileklerinizi bir sağa bir sola bükün.

5—     Kollarınızı öne doğru uzatıp her iki elinizin parmaklarını birleştirin. Sonra kollarınızı gevşetin. Bu kez kollarınızı arkanıza doğru uzatın, gene her iki elinizin parmak uçlarını birleştirin. Bunu beş kez tekrarlayın.

SIRT

1—     Belkemiğinin iki yanındaki en yukarıdaki üç noktaya üç parmakla bastırın. Önce sol yandaki noktalar için sağ elinizi, sonra sağ yandaki noktalar için sol elinizi kullanın.

2—     Sonra belkemiğinin iki yanındaki onar noktaya her iki yana birden aynı zamanda başparmaklarınızla bastırın. Kürek kemiğinin altındaki noktadan başlayarak aşağı doğru bastırmayı sürdürün.

3—     Alçak bir sandalyeye oturun ya da bir duvara yaslanın. Ellerinizi ensenizde kenetleyin. Öne doğru eğilip sonra doğrulun. Bunu on kez tekrarlayın.

 

BACAKLAR VE AYAKLAR

1—     Üst üste bindirdiğiniz başparmaklarınızla uyluklarınızın üstündeki ve apış arasındaki noktalara bastırın. Sonra uylukların dış yanındaki noktalara iki başparmağınızı yan yana getirerek bastırın. Bastırmayı yukarıdan başlayıp aşağı doğru sürdürün.

2—     Dizkapağının çevresindeki noktalara başparmağınızla bastırın.

3—     Sağ elinizle sol ayağınızın parmaklarını avucunuzun içine alın. Sonra başparmağınızla önce bilekteki noktalara, daha sonra da ayağın üstündeki noktalara bastırın.

4—     Sağ elinizle ayak bileğini destekleyerek sol elinizin başparmağı ve işaret parmağıyla parmaklar üzerindeki noktalara bastırın.

5—     Her iki elinizin üçer parmağıyla uylukların arka yüzündeki noktalara bastırın. Sonra üst üste bindirdiğiniz başparmaklarınızla dizin arkasındaki noktalara bastırın.

6—     Baldırın arka yüzündeki noktalara bastırın, sonra karşı karşıya getireceğiniz başparmak ve öteki parmaklarla baldırın iki yanındaki noktalara bastırın.

7—     Ayağın altındaki noktalara iki başparmağınızı yan yana getirerek bastırın.

8—     Arkasını germek için bacağınızı bir sandalyenin arkalığının üstüne koyarak dinlendirin. Ayak parmaklarınızı elinizle kendinize doğru çekin. Bu durumda on saniye kalın sonra gevşetin.

9—     Bacağın ön yüzünü germek için sol elinizle bir duvara yaslanın ve sol bacağı gerin. Sağ ayağınızı bilekten yakalayıp yukarı doğru çekin. On saniye böyle kalın, sonra bırakın.

10—   Ayağınızı önce öne, sonra geriye doğru onar saniyelik sürelerle bükün.

GÖĞÜS

1—     Her iki elin işaret, orta ve yüzük parmaklarını birbirinden ayrık tutarak aynı zamanda üç sıradaki noktalara birden, ortadan başlayarak dışa doğru bastırın. Kadınlar memelerin çevresinden dolanmalıdırlar.

2—     Arkanızda parmaklarınızı birbirine geçirip ellerinizi kenetleyin. Kollarınızı arkanızda geriye doğru uzatın. Başınızı geriye doğru verin. Göğsünüzü gerin. On saniye böyle kalın, sonra gevşetin.

KARIN

1— Her iki elinizin avuçlarıyla ortadaki iki sıra noktaya bastırın. Sonra sol yandaki, daha sonra da sağ yandaki noktalara bastırın.

2— Gene avuçlarınızla numaralandırmadaki sıraya uyarak karındaki noktalara bastırın.

3—     Resimde gösterildiği biçimde ellerinizi kalçalarınıza koyun. Gövdenizi bir sağa bir sola bükün. Her defasında bu durumda on saniye kalın.

4—     Sol elinizi göbeğinizin üstüne ve sağ elinizi arkadan belinizin orta yerine koyun, gövdenizi sağa döndürün (Göbeğinizin üstüne koyduğunuz elinizin gösterdiği doğrultuda). Bu durumda on saniye kalın. Ellerinizi değiştirin ve gövdenizi bu kez sola döndürün.

5—     Resimdeki gibi ellerinizi kalçalarınızın üstüne koyun. Kendinizi geriye verin. Bu durumda on saniye kalın, sonra doğrulun.

 

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

Egzersiz

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült