Feng Shui


FENG SHUİ NEDİR NEREDEN KAYNAKLANMIŞTIR NASIL İŞLER
 

Geomansi adıyla da bilinen feng shui, insanın, kaderini iyi yönlendirmek amacıyla fiziksel çevresini düzenlemesini içeren kadim bir sanattır. Feng shui'nin hedefi, evinizin içindeki ve çevresindeki nesneleri uygun biçimde düzenleyerek, evrenin iki zıt fakat birbirini tamamlayan gücü, yin ve yang güçleri arasındaki dengeyi sağlamaktan daha aşağı bir şey değildir. Bu kitapta, kişisel çevrenizde denge ve uyum yaratmak için renklerin ve şekillerin yanı sıra, beş ana unsuru toprak, su, ateş, metal ve ağacı birbirleriyle kaynaştırıp uyuşturmayı öğreneceksiniz. Feng shui'yi sanat ile bilim arasında bir geçiş olarak düşünün kökleri çevrebilim, estetik bilimi, felsefe, astroloji ve iç mimaride bulunan bir geçiş. O rasyonel düşünce ve katı mantığın sınırlarını aşar, ama bununla birlikte, sağduyu ve bilimsel gözlemde sağlam bir biçimde köklenmiştir. San JtngSfaıi Franciscolu iç mimar Joan Malter Osburn, olayı şu şekilde koymaktadır: "Bu bir yerde fiziksel olduğu gibi psikolojik olarak da kendini rahat hissetmektir. Güzel görünen ve işlevsel bir oda iyi feng shui'ye de sahip olacaktır."

BİRAZ TARİHÇE

En az üç bin yıl önce, Güney Çinli çiftçiler, toprağa ve onu yöneten güçlere olan bağımlılıkları nedeniyle belli feng shui prensipleri geliştirdiler. Doğa ile uyum içinde yaşamanın hayatı çok daha kolaylaştırdığını gördüler ve çevrenin düzenini bozmanın felaketler getirdiğini acı biçimlerde öğrendiler. Nehir yataklarına yapılan evler sık sık sel felaketine uğrarken, tepelere kurulan evler sadece kötü doğa koşullarından korunmakla kalmıyor, saldırgan yağmacılara karşı da, düzlüklere kurulmuş kasabalara göre daha iyi savunma sağlıyordu. Böylece, yamaçlara kurulan evler daha çok istenir oldu. Kadim Çinliler, kuzeye bakan evlerin, Moğolistan' dan esen zararlı san kum fırtınalarının asıl yükünü çektiğini gördüler. Ayrıca, kuzeye bakan evler daha az konukseverdi, çünkü güneşin sıcaklığını azami hadde çıkarmak üzere konumlandırılmamışlardı. Bunun sonucu olarak, güneye bakan evler uğurlu ve hayırlı kabul edilmeye başlandı. İmparatorluk sarayları da daima feng shui prensiplerine uygun olarak, güneye bakacak şekilde inşa edildiklerinden, Çinliler 'in bu konuda, "Güneye bakmak imparator olmaktır," diye bir sözleri de vardır. Feng shui üstatları o devirde, çiftçilerin ve imparatorların dışında, ölenlerin aileleri tarafından mezar yerlerini saptamaları için de çağrılırlardı. Atalara saygı göstermek Çin kültürünün önemli bir parçası olduğundan, aile üyeleri için en iyi gömülme yerlerini bulmakta feng shui büyük bir önem taşıyordu. Bu, saygıyla gömülmüş ataların hâlâ geride mücadele eden torunlarını daha iyi gözetecekleri inancından kaynaklanmaktaydı. Mutlu edilen atalar çocuklarına refah, onur, uzun ömür ve sağlıklı evlatlar gibi nimetler yağdıracaklardı.

Kuzey Californialı bir muhasebeci olan Sylvia, geniş yeni evlerine taşındıktan sonra depresyona girmiş ve kocasıyla kavga etmeye ve işinde başarısız olmaya başlamıştı. Sonunda, sorunu saptaması için bir feng shui danışmanı tuttu. Bu uzman, kuzeye bakan bu yeni evin, kısmen, Sylvia'nın ihtiyacı bulunduğundan daha az güneş ışığı sağladığı için onun açısından kötü bir feng shui'ye sahip olduğunu bildirdi. Sonra feng shui uzmanı aynaları, kristal avizeleri ve stratejik olarak yerleştirilmiş lambaları kullanarak eve daha fazla ışık getirecek bazı çareler önerdi. Bu feng shui ayarlamaları sorunları düzeltmeye hem somut hem de sembolik bir yaklaşımı temsil ediyorlardı; çok ihtiyaç duyulan ışığın eklenmesi, Sylvia 'nm bu yeni eve taşınmasından beri eksik olan gerçek ve mecazi sıcaklığı sağlamıştı.

Çinliler bazen chi'ye (Japonlar "ki" derler) evrenin kozmik ejderha soluğu diye göndermede bulunsalar da, chi daha gerçekçi bir biçimde enerji anlamına gelir. Chi, yeri göğü dolaşan ve yaşam gücünü getiren görünmez enerji akışıdır. O feng shui'nin esas unsurudur. Nasıl bir evde yaşayanlar sürekli bir temiz hava akımından yararlanırlarsa, hiçbir şey, engelsizce akan yeterli chi mevcut olmadan serpilip gelişemez. Feng shui uygulaması, bu yaşamsal gücü, onun bahşettiği olumlu etkileri azami hadde çıkarmak için kullanmayı içerir. Bu chi akışım güçlendirerek ve yönlendirerek kaderimizi etkileyebiliriz. Chi, doğayı yansıtacak biçimde, yumuşak kavisler çizerek aktığı zaman en iyi sonuçları doğurur; düz çizgiler ya da keskin kenarlar boyunca hızla geçtiğinde ise yararsız bir biçimde çok hızla akıp gidebilir ya da kolayca önü kesilebilir. Doğal çevreyi yeniden biçimlendiren insan yapısı binalar, örneğin, yollar, tüneller, mahalleler vs. chi'nin akışını ters bir biçimde etkileyerek sha denen kötü chi yaratabilirler. Dar geçitler ya da koridorlar chi'nin geride hiçbir yararlı etkisi kalmayacak biçimde hızla akıp geçmesine neden olarak sakıncalı bir enerji yaratabilirler. Chi, sivri ya da keskin köşelerden geçerken "zehirli oklar" yaratır ve bu oklar direkt olarak etkiledikleri açıda bulunan canlılar üzerinde zararlı etkiler yaparlar. Sha, sağlığın bozulmasına, aile içinde kavgalara, işle ilgili zorluklara, şanssızlıklara vb. yol açabilir. Eğer iyi chi kozmik soluk ise, sha'yı da kötü kozmik soluk olarak düşünebiliriz! Çevremizdeki chi nasıl bizim şansımızı etkiliyor ve dünyamızı yönlendiriyorsa, insanda bulunan chi de bize yaşam verir. Bireylerde, chi'nin niteliği kişiliği, sağlığı ve canlılığı yönetir. Çinliler'in meditasyon, savaş sanatları ve (bedendeki chi'yi yeniden yönlendirmek için minik iğneleri kullanan) akupunktur gibi belli uygulamaları bu kişisel chi'yi düzeltip akışını güçlendirme yöntemleridir. Aslında, feng shui'ye "evlere uygulanan akupunktur" da denir. Solunum yoluyla alıp verdiğimiz ve bedenimizi enerjilendiren yaşam gücü olan "prana"yı duymuşsunuzdur. Evinizi feng shui prensiplerine göre düzenlediğinizde, aynı şeyi yapmış olursunuz; yani, bu gücü olumlu bir yönde kanalize etmiş ve canlılık enerjisinin özgürce akmasını engelleyen şeyleri temizlemiş olursunuz. İnsan bedeninde chi'nin akışının engellenmesi birçok rahatsızlığa ve hastalığa yol açabilir. Bunun etkileri bireyseldir; hastalanmanız, işinizde sorunlarla karşılaşmanız ya da ailenizle kavga etmeniz sizin kendi chi'nize bağlıdır. Evde chi'nin akışının engellenmesi, yani sha'nın ortaya çıkması ise ev halkının yaşamını olumsuz yönde etkileyerek, sağlık, meslek, mali durum, evlilik, aile ve arkadaşlarla ilişkiler ve çocuk doğurma konusunda sorunlar yaratabilir. Siz uyurken chi'nin düzgün akıyor olması daha da önemlidir. Yatak odanız sakin ve huzurlu bir yer olmalıdır, ama eğer yatağınızın başı, oda kapısıyla aynı çizgide yer alıyorsa, chi odaya girdikten sonra engelsiz bir biçimde akmayacaktır. Böylece, uyurken, engellenmiş ve durgunlaşmış chi ile kuşatılırsınız ve sabahları uyandığınızda büyük bir olasılıkla kendinizi yorgun ve sersemlemiş hissedersiniz. Bunlar feng shui'nin mistik ile mantıklı olanı kaynaştırmasının örnekleridir: yatağın yerleştirilmesiyle ilgili kurallar ilk bakışta garip ve gizemli görünseler de, bunlar, bir yatak odasının, o odada uyuyan kişinin sağlık, mutluluk ve genel esenliğine katkıda bulunacak biçimde düzenlenmesini amaçlamaktadır. Sağlıklı, iyi dinlenmiş bir birey, dünya ile barış içinde olacak ve bunun sonucunda, doğal olarak daha etkili, başarılı ve refah içinde bir yaşam sürecektir. Böylece bu, bir odayı yeniden düzenleyerek hayatınızı nasıl değiştirebileceğinizin bir örneğidir. Benzer biçimde, evinizi dekore ederken feng shui kurallarını gözetmeniz, her odada daha uyumlu ve estetik olarak daha hoş bir sonuç verecektir. 

YİN VE YANG

Yin ve yang denen zıt güçler evrenin temel bir olgusudur. Yin ve yang arasındaki ilişki de feng shui'de temel bir kavramdır. Yin dişi, yang erkektir. Yin karanlık, yang aydınlıktır. Yin pasif, yang aktiftir. Yin yerküre, ay, alıcılık, karanlık ve soğuktur. Yang ise ejderhadır şiddetli, güçlü, sıcak, hareketli ve canlı olandır; o gökyüzünü ve güneşi temsil eder. Yin ölümdür, yang ise yaşam. Bu zıt güçler birbirlerine karşı "iyi" ya da "kötü" gibi bir saf tutmazlar. Daha çok, yin ve yang birbirlerini tamamlayıcıdırlar. Var oluşları birbirlerine bağlıdır karanlık yoksa, aydınlık da olamaz, yaşam yoksa Ölüm de olamaz. Evren bunlar arasında bir dengeyi gerektirir. Yin ve yang'ın karşılıklı etkileşimi dünyayı döndüren değişiklikleri yaratır; yaz kışa götürür, gece gündüze dönüşür. Ve biz bu güçleri feng shui ile dengeledikçe, çevremizde ne kadar iyi bir dengenin sağlandığına bağlı olarak, kötü ya da iyi şansın dönüp değiştiğini görürüz.

Yinyang sembolünün siyah bölümündeki beyaz nokta ve beyaz bölümündeki siyah nokta her niteliğin zıddından bir parçayı içinde taşıdığını hatırlatır.

Yin ve yang kavramlarını ve chi'yi birbirine bağlayan prensibe Tao denir; Tao, "yol" anlamına gelir. Taoculuk, sürekli olarak uyum ve dengenin aranmasıdır; her şeyde sadece doğru ölçüde yin ve yang'i birleştirmeye çalışmaktır. Zaten feng shui de özünde budur. Feng shui'nin kökleri / Ching'in bilgeliğine de dayanır; bildiğiniz gibi / Ching bugün pratik ve mistik rehberlik bulmak için başvurulan kadim bir Çin uygulamasıdır. Taoculuk ve Konfuçyüscülük'den de daha önceye dayanan ve Çin felsefesinin temellerinden birini oluşturan / Ching, bir insanın şansmdaki değişim ve akışın temel doğasını anlatır ve insanın kaderi ile doğal dünya arasındaki bağlantıyı vurgular. O, çevremizdeki her şeyin bizim kaderimiz üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu bildirir.

FENG SHUİJÎ UYGULAMAYA BAŞLAMA

Feng shui'yi uygulamaya başlamadan önce, sadece evinize ve eşyanıza değil, tüm yaşam koşullarınıza bakmanız ve kişisel ya da mesleki yaşamınızda ne yönde ve niçin değişiklikler yaratmak istediğinizi saptamanız gerekir. Önümüzdeki bölümlerde, evinizin değişik bölümleriyle ilgili feng shui uygulamalarını gözden geçirirken, bir yandan da bu hedeflerinizi saptamanız önemlidir. Sonra, chi'yi yaşamınıza azami derecede yararlı olacak biçimde ayarlamanıza yardımcı olmaları için uygun yönleri bulabilir, renkleri, ana unsurları ve diğer vasıtaları kullanabilirsiniz. Bir feng shui çaresini uygulamaya başlamadan önce sorununuzu ve hedefinizi doğru bir biçimde saptamalısınız. İşte size bu konuda birkaç tavsiye:

• Kendinizi, mesleğinizi, ailenizi, mali durumunuzu, hedeflerinizi kısacası, yaşamınızın düzeltmek ya da değiştirmek istediğinizi tüm yönlerini düşünün.

• Esnek olun. Bir durum için birden fazla feng shui çaresi bulunabilir ve bazı çareler diğerlerinden daha iyi ya da daha hızlı iş görebilir. Bu çarelerden birini uygulayın ve sonuçlarını bekleyin bu sonuç ne kadar süptil olursa olsun. Eğer arzuladığınız sonucu birkaç hafta içinde alamazsanız bir başka yöntemi uygulayın.

• Küçük değişikliklerin gücünü küçümsemeyin. Hedefinize ve üzerinde çalıştığınız odaya bağlı olarak, gerekli olan tek şey o odaya bir çiçek ya da bir ayna yerleştirmek, duvara belli bir resim asmak ya da bir masayı farklı bir köşeye çekmek olabilir.

• Gerçekçi olun. Feng shui'nin bir sihir olmadığını unutmayın. Süptil ayarlamalar yapıyor olacaksınız, dolayısıyla süptil sonuçlar beklemelisiniz.

• Açık fikirli olun. Sonuçları gözlerken, her gün saplantılı bir biçimde sonuç almayı beklemekten ya da diğer aşırı uca kayarak, alaycı bir biçimde hiçbir sonuç beklememekten kaçınmaya çalışın. Denge, feng shui'nin anahtarıdır. Feng shui ile, insanın kaderini etkileyip değiştirme konusunda zaman içinde etkinliğini kanıtlamış yöntemleri kullandığınızı bilmek rahatlatıcı olabilir. Üç bin yıllık dikkatli bir gözlem sonucunda saptanmış bu yöntemler evinizi ve yaşamınızı düzenlemek için iyi bir temel olabilirler.

ALIŞTIRMA

Feng shui'nin sizin için ne kadar iyi işleyeceği, sizin kişisel hedefleriniz üzerinde ne kadar dikkatle odaklandığınıza bağlıdır. Şimdi lütfen aşağıdaki sorulara bir göz atıp, yanıtlarınızı derin bir biçimde düşünün.

• Sabahları yataktan dinlenmiş, tazelenmiş, güne başlamaya hazır bir biçimde mi kalkıyorsunuz?

• Ailenizde kronik sağlık sorunları yaşayan kimse var mı?

• Eşiniz ya da sevgilinizle ilişkiniz size tam bir doyum veriyor mu?

• Aile üyeleri sizin istediğiniz kadar iyi geçiniyorlar mı?

• Bir çocuk sahibi olmaya çalışıyor musunuz?

• İşiniz ya da mesleğiniz istediğiniz kadar iyi gelişiyor mu?

• Çalışma masanızın başına geçtiğinizde kendinizi verimli ve iyi iş görebilir hissediyor musunuz?

• Kazanmanız gerektiğini düşündüğünüz kadar çok para kazanıyor musunuz? 31

JcngSfıui

• Mali durumunuz üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak ister miydiniz?

• Yaşamınızda iyi arkadaşlar ve size yardımcı olan insanlar var mı?

• Arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ve aile üyeleriniz sizin hakkınızda iyi şeyler düşünüyorlar mı? Yaşamınızın hangi veçhesini değiştirmek ya da geliştirmek istediğinize karar verdikten sonra, artık evinizde ya da iş yerinizde bu yönleri saptayıp, size bu konuda en çok yardımcı olacak çareler ve güçlendirici unsurlar üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Her seferinde bir ya da iki konu üzerinde çalışmak çok daha iyidir.

BAGUA'NIN TEMEL UNSURLARI

Feng shui'nin temel gereçleri, bagua'nın esas unsurları çevremizdeki doğal dünyadan gelir: pusulanın yönleri; beş ana unsur; ve bir günbatımının ateşli kızılından, yeni bir yaprağın soluk yeşiline kadar doğanın renkleri. 8u doğal gereçleri dikkatli bir biçimde kullanarak çevrenizle uyum kurabilir ve bunun sonucunda ortaya çıkacak sağlık, mutluluk ve başarının tadını çıkarabilirsiniz.

PUSULANIN YÖNLERİ

Pusulanın sekiz yönü feng shui'nin temel unsurlarıdır. 8u yönleri, özelliklerini ve etki alanlarını öğrenerek, iyi feng shui yaratabilir ya da sakıncalı durumları düzeltecek uyumlu ayarlamalar yapabilirsiniz. Güney Çinliler, güney yönüne o kadar çok önem verirler ki onu, Batıhlar'ın aksine, haritalarının tepesine koymuşlardır ve gemi seferlerinde de bu haritayı kullanırlar. (Bu yüzden, feng shui haritasında da güney yönü haritanın tepesinde yer almaktadır.) Güney, sözcüğün her anlamıyla yüksek bir noktayı temsil eder: o, pusulanın tepesine hükmettiği gibi, ayrıca yılın "tam öğle vakti" olan yaz mevsimini de temsil eder. O en uğurlu ve hayırlı yöndür ve birçok olumlu çağrışıma, anlama sahiptir. En kolay şekilde yazın sıcak, acelesiz günlerinde geleceği düşünülen ün, servet, kısmet ve şenlik güney tarafından yönetilir. Bu yön ısı, ateş ve kırmızı renk ile ilişkilidir ve kırmızı, Çinliler için kutlama ve mutluluk rengidir. Eğer güneye bakan bir duvarı kırmızıya boyarsanız, kendinize ün, servet ve kısmeti çekerken, bir yandan da bu konudaki zararlı etkileri geri kovmuş olursunuz. Kuşlar da güneyle yakından ilişkilidirler nasıl yaz kıştan çıkıp yükseliyor, gün geceden çıkıp yükseliyorsa, küllerinden ebediyen çıkıp kendini yeniden yaratan Anka kuşunu düşünün. En büyük tek haneli sayı olan ve yazın bolluğunu ima 3den 9 da güney ile ilişkilidir. Ban Batan güneşin yönü doğal olarak sonbahar ve hasatlarla ilişkilidir. Topraktan kazıp çıkarılan ve saban, tırpan gibi çiftçilik aletlerini yapmakta kullanılan metal de bu yöne karşılık gelen (tekabül eden) unsurdur. Batının rengi ise metalin parlaklığını temsil eden beyazdır. Beyaz renk ayrıca batının büyük etki alanları olan saflık ve çocukları da ifade eder. Batının hayvanı beyaz kaplan; sayısı ise 7'dir. Kuzey Güney nasıl sıcağı, bolluğu ve yaz güllerini temsil ediyorsa, kuzey de soğuk havalar, rüzgâra açık oluş ve şiddetli karakış ile ilişkilidir. Nasıl güney ateş unsuru tarafından temsil ediliyorsa, kuzey de ateşin zıt ana unsuru olan su ile ilişkilidir. Feng shui'de su ayrıca parayı da simgeler. Su ne kadar koyu ya da derinse o kadar çok parayı temsil eder; suyun akışı nakit para akışını işaret eder. Meslekler ve işler,'Bagua.'nın Temel Unsurum ticarethaneler bu pusula yönü tarafından yönetilirler. Yaşamın en olumsuz veçhelerinden bazıları ölüm, felaket ve kötülük kuzeyin etki alanına girer. Kuzeyin hayvanı, uzun ömürlülüğün bir simgesi olan kaplumbağadır, ki bu ölümle ilişkiyi azaltır. Kuzeyin sayısı ise l'dir. Doğu Yükselen güneşin yönü olan doğu, büyüme, sağlık ve aile yaşamı ile ilişkili pusula yönüdür. Nasıl sonbahar batı ile ilişkiliyse, ilkbahar da doğu ile ilişkili mevsimdir. Buna uygun olarak, gençlik ve yeşil renk de doğunun hâkimiyeti altındadır. Tüm büyüyen şeyleri temsil eden ağaç, doğunun hâkim unsurudur ve güç, kuvvet ve gelişmeyi simgeleyen ejderha ise onun hayvanıdır. Uyum ve refah da doğu tarafından yönetilir. Onun sayısı 3'tür. Güneydoğu Pusula yönlerinin yarısı, mali durumun bazı veçhelerini yönetir, ama güneydoğu, bolluk ve zenginlikle en doğrudan ilişkili pusula yönüdür. Bu belki, Çin'in ticaretinin çoğunun güneydoğu ticaret merkezlerinde yapılmasından kaynaklanıyor olabilir ki Hong Kong güneydoğu ticaret merkezinin gelişen başarısının bir örneğidir. Bu yönle asıl ilişkili renk mordur. Güneydoğu 4 sayısıyla temsil edilir. Güneyhan Güneybatı da böyle çok özel bir anlama sahip bir pusula yönüdür; bu yön evliliği, eşleri ve her türlü birlikteliği yönetir. O ayrıca anneliğin de yönüdür. En temel unsur olan toprağın rengi, sarı güneybatının hâkim rengidir. Çiftleri, eşleri ve anne ile çocuğu temsil eden 2 sayısı bu yönle ilişkili sayıdır.

Kuzeydoğu Eğer okulda başarılı olmak ya da herhangi bir konuda akademik başarı kazanmak istiyorsanız bu yöne dikkat etmeniz gerekir. Kuzeydoğu, bilgi, zekâ ve öğrenimi temsil eder. Bu yönün rengi, yüksek amaçların gök mavisi ile, doğu 'nun büyüme ve gençlik rengi olan yeşili birleştiren turkuvazdır. Güney Çin dilinde, "başarılı ve zengin olmak" anlamına gelen sözcükle eşsesli olan "sekiz" bu yönün sayısıdır; çünkü Çinliler başarı ve refaha giden bir vasıta olarak eğitime büyük önem verirler. Kuzeyharı Evinizin ya da iş yerinizin kuzeybatı bölgesi yurtiçi ve yurtdışı yolculuklara hükmeder. Bu yön ayrıca babalığı ve ev dışında yer alan büyük merakları ya da hobileri yönetir. Kuzeybatının, ev dışındaki yaşamı yansıtan en güçlü etki alanlarından biri, size iyilik eden, yardım eden kimselerdir. Bu yönün sayısı 6, rengi ise gridir.

BEŞ ANAUNSUR İyi feng shui yaratmanın ya da kötü feng shui'yi düzeltmenin en iyi yollarından biri, evinizde ve işyerinizde beş anaunsuru akıllıca kullanmaktır. Bu beş anaunsuru uygun pusula yönlerinde karıştırmak, ayırmak ve düzenlemek, evinizde feng shui ayarlaması yapmanın temel yöntemlerinden biridir. Bu anaunsurlar ya yaratıcı ya da yıkıcı bir devre içinde etkileşirler, ve onların evinizde temsil ediliş tarzları çevrenizin hassas dengesini etkiler. Yaratıcı devre içinde, yanan odun (ağaç) ateşi besler; ateş, küllerinden toprak üretir; sonra, toprak maden cevheri oluşturarak metal yaratır; metal, yüzeyindeki buğulaşmadan su meydana getirir; ve su da bitkileri ve ağaçları yaratıp besler. Yıkıcı devre içinde ise ateş metali eritir; metal ağacı keser; ağaç toprağı çürütür; toprak suyu bulandırıp çamurlandırır; su ise ateşi söndürür. Kadim Çin'de, şanssızlık ve doğal felaketlerin bu yaratıcı devrenin engellenip bozulmasından kaynaklandığı düşünülürdü. Siz belki bu devreyi bozarak muazzam ölçekte felaketler meydana getiremezsiniz, ama yıkıcı bir devre yaratarak, farkında olmadan kişisel ve mesleki yaşamınızın bazı bölümlerini altüst edebilirsiniz. En azından, yaratıcı devreyi en yararlı biçimde kullanmayarak olumlu bir şeyleri kaçırabilirsiniz. İşte, yaratıcı ve yıkıcı bileşimlere örnekler:

• Ateş, kırmızı renk, ün, servet, kısmet ve şenlik güney yönüyle ilişkilidir. Eğer şansınızı ve servetinizi artırmaya, ün kazanmaya ya da yaşamınıza biraz daha şenlik katmaya çalışıyorsanız, oturma odanızın ya da iş yerinizin güney duvarına kırmızı mumlar koyun.

• Öte yandan, su ateşi söndürür. Odanın güney tarafına akvaryum, yapay bir pınar koymayın ya da içinde göl, deniz gibi su bulunan bir resim asmayın. Bu bölgede şansınızı artırmak için ateş unsurunu kasten vurgulasanız da vurgulamasanız da, buraya su koymak, sizin güneyin sunduğu iyi şeyleri kazanma şansınızı söndürecektir.

• Doğu duvarına pirinç şamdan, kurşun ve kalay alaşımı tabaklar ya da gümüş eşya gibi metal eşyalar koymaktan kaçının. Yıkıcı devre içinde, metal, doğunun unsuru olan ağacı keser; ve bu ailenizin kuvvetini ya da bağlılık duygusunu dağılıp çözülmeye götürebilir.

• Batı, çocuklarla yakından ilişkili yön olduğundan, küçük bir çocuğun yatak odasının batı duvarına (bir lamba, heykel

'Bagua'ntn Temel unsur çan ya da resim çerçevesi gibi) beyaz ve metal bir şey koyarak, onun chi'sinin olumlu bir biçimde gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Olumlu feng shui oluştururken eğlenmeye ve yaratıcı olmaya çalışın. Hedefleriniz ve ilgi alanlarınız sizi bireysel gereksinimlerinize uygun feng shui ayarlamalarına götürecektir

RENKLER Renk, herhangi bir dekorasyon şemasının en önemli veçhelerinden biridir ve çoğunlukla bir evde gözünüze çarpan ilk şeydir. O bir odayı daha geniş ya da daha küçük, daha sıcak ya da daha soğuk, neşeli ya da kasvetli gösterebilir. Renk, bir odanın görünümünde olduğu gibi, verdiği duyguda da etkili olduğundan, herhangi bir odanın feng shui'sinde önemli bir unsurdur. Renk seçimi de çok kişisel bir şeydir. Aşağıda göreceğiniz gibi, feng shui uygulaması için renk seçerken, bu renkler hem amacınıza hem de zevkinize hizmet edecek kadar bir çeşitlilik sunmaktadır. Bir odayı, orada yer alacak faaliyete uyumaya, çalışmaya, yemek pişirmeye ya da eğlenmeye uygun renk tonlarında dekore edin. Ya da orada erişmeyi umduğunuz hedeflerinize karşılık gelen bir renkle boyayın o odayı. Örneğin, eğer kendi işinizi yeni kuruyorsanız ve hem başarı hem de sağlam bir itibar kazanmayı umuyorsanız, iş yerinizi ya da çalışma odanızı dekore ederken, hem parayı hem de işte başarıyı simgeleyen siyah rengi, itibarınızın artmasını simgeleyen (ün rengi) kırmızıyı kullanın. Bir çalışma odasını siyaha boyamak birçok kişiye kasvetli ve soğuk geleceğinden, siyahı idareli bir biçimde kullanarak da uğurlu bir etki elde edebilirsiniz. Daha açık renklerle birlikte siyah vurguların miması hem uygun hem de çarpıcı bir sonuç yaratacaktır. Beyaz, iki farklı şeyle ilişkili bir renktir. O saflığın rengidir; ama aynı zamanda, Çinliler'in cenazeler ve yas için kullandıkları renktir; o, Batı'daki gibi düğünler ya da diğer mutlu olaylarda kullanılmaz. Beyazı bir çocuğun odası ya da mutfak gibi saflığı simgelemenin uygun düştüğü yerlerde kullanın. Beyaz yang bir renk olduğundan yang, erkek enerjiye tekabül eder ve nitelikleri arasında sertlik ve parlaklık yer alır beyaz bir odaya, ona yin enerjisi, yani dişi, karanlık, yumuşak bir unsur katmak için daha koyu renkler serpiştirmelisiniz. Bu, odanın yin ve yang enerjisini ve feng shui'sini dengede tutacaktır. Oturma odasını, salonu tümüyle beyaz renkte dekore etmekten kaçınmalısınız. Çünkü oturma odası evinizdeki en genel (herkese açık) yerdir, yani o zaten bir yang odadır. Tümüyle beyaz bir oturma odası ve steril bir yer olacak, rahatlamanıza ya da dostça toplantılara yardımcı olmayacaktır. Hem yeşil hem de mavi, ağaç unsuruyla, ilkbaharla ve yeni başlangıçlarla ilişkilidir. Her iki renk de özellikle doğuya bakan odalar için uygundur; burada onlar sağlık, aile yaşamı, uyum ve gelişmeyi güçlendirirler. Sarı, evde yararlı ve çok yönlü işlevi olan bir renktir. O imparatorların resmi rengiydi, ve bugün de herhangi bir odaya biraz olsun asalet katmak için kullanılabilir. Oturma odanız, iş yeriniz ya da her nereye parlaklık ve onur katmak istiyorsanız, orası için en solgunundan en koyusuna ya da altın rengine kadar sarının tonunu seçin. Sarının bir aileye asalet ve yüksek onur getirdiği düşünülür. Sarı ayrıca anneliği yöneten güneybatıya da karşılık gelen renktir; bu renk çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yatak odalarında da iyi etki yapması için kullanılır. Kırmızı şans getiren renktir. O ateşle, yaşamla, mutluluk ve sıcaklıkla ilişkilidir. Çin'de yeni yılda çocuklara ve Bagua'nın Temel unsurun hizmetkârlara içi para ya da iyi dilek sembolleriyle dolu küçük kırmızı paketler ya da zarflar verilir. Çinli gelinler kırmızı gelinlik giyerler ve doğum günü kartları ile düğün davetiyeleri kırmızı kâğıda basılır. Kırmızı, güney yönüyle ilişkilidir. Eğer bu yöne bakan bir sokak kapısına sahip olacak kadar şanslıysanız, onu mutlaka kırmızıya boyamaksınız! SAYILAR Doğu düşüncesine göre, tüm sayılar eşit yaratılmamıştır. Bazıları diğerlerinden çok daha uğurludur ve adreslerde, telefon numaralarında ve araba plakalarında bu sayılar ısrarla tercih edilir. 9, yerin ve göğün bütünlüğünü, tamlığım temsil eder. O tüm sayılar içinde en şanslı sayı olarak kabul edilir; bu, kısmen, onun görünüşteki mistik niteliklerine dayanır: 9'u herhangi bir tek haneli sayıyla çarptığınızda ve çıkan iki haneli sayıyı topladığınızda, yine 9 sayısını elde edersiniz. Örneğin, 2x9=18. 1+8 = 9. 7x9= 63. 6+3= 9. 9'un güney ile, yani feng shuimdeki en uğurlu yönle ilişkili sayı olması da bir rastlantı değildir. Feng Shui uzmanı Lillian Too, Hong Konglu kodaman Dickson Poon'un öyküsünü anlatır. Bay Poo, 9'un özel niteliklerine tam anlamıyla güvenmektedir. Ve şansını garantiye almak için de kişisel Rolls Royce'una 9999 sayılı plakayı almıştır. 8 sayısı da bir başka gözde sayıdır; bunu, Güney Çin dilinde "bolluk ve zenginlik" anlamına gelen sözcükle eşsesli olmasına borçludur. Güney Çin dilinde 6 sayısı için kullanılan sözcük "geyik" sözcüğüyle eşseslidir. Bu hayvan uzun ömrün bir simgesi olduğundan, 6 da şanslı bir sayı olarak kabul edilir. 4, Güney Çin dilinde "ölüm" sözcüğüyle eşsesli bir sözcük olduğundan, şanssız sayılar listesinin başında yer alır. Ancak bu sayıyı da yararlı bir biçimde kullanabilirsiniz. Evinizin ya da odanızın güneydoğu bölgesine çiçek ya da resim gibi dört mor nesne koyarak güneydoğunun zenginlik verici özelliklerini güçlendirebilirsiniz, çünkü 4 ve mor renk bu yönün sayısı ve rengidir.

EVİNİZİN KONUMU

Chi'nin bedeninizde ve evinizdeki deveranı hayatınızda muazzam bir etki yapar. Chi her yerde mevcuttur ama akışına ve hızına bağlı olarak yararlı ya da zararlı biçimlerde var olabilir. Özgürce akan, engelsiz bir biçimde deveran eden chi olumlu bir etki yaparak, yolu üzerindeki her şeye yaşam enerjisi verir. Engellenmiş ve durgunlaşmış chi ya da çok hızlı akan chi sizin esenliğiniz üzerinde olumsuz bir etki yapabilir. İyi chi elde etmek ve onun akışını yönlendirmek, feng shui'nin hedefinin büyük bir kısmını oluşturur. İyi chi'yi nasıl çekeceğinizi bir kez anladıktan sonra, onun akışını, yararlı ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak biçimlerde yönlendirebilirsiniz. Ve kötü chi'ye neyin neden olduğunu bildiğiniz zaman, sizin ya da ailenizin yaşamında zorluklar yaratan akış modellerini düzelterek sorunları halledebilirsiniz. Chi doğanın bir gücüdür, yaşam soluğudur. Doğal dünyanın kuvvet bularak büyüdüğü ya da doğanın evin içine yansıtıldığı durumlarda chi de zenginleşecektir. O zaman, chi'nin pürüzsüz bir biçimde aktığı yerde doğanın dengesi kurulmuş olacaktır.

Chi'nin sizi nasıl etkilediğini tayin etmek için evinizin çevresine bakın. Sağlıklı çimler, ağaçlar ve bahçe manzarası, temiz tutulan avlular ve iyi bakımlı evler veya apartmanlar chi'nin iyi bir biçimde aktığının ve yin ve yang'in dengede olduğunun göstergeleridir. Sararmış çimler, bodur kalmış ağaçlar ya da bakımsızlıktan harap olmuş binalar, chi'nin burada çok hızlı aktığının ya da engellenmiş ve durgunlaşmış olduğunun göstergesi sayılabilirler. İyi komşular da sizin çevrenizde olumlu chi'nin aktığının bir başka göstergesidir. Dost ve yardımsever insanlarla çevrili olmak sağlıklı chi'nin yararlarından biridir. İyi komşular sadece iyi chi'yi yansıtmakla kalmaz, birbirlerine yardımcı ve göz kulak olarak da bu enerjinin sürmesine hizmet ederler. Eğer evinizin çevresinde gördüğünüz manzara iyi görünmüyorsa ve olumlu bir duygu vermiyorsa umutsuzluğa kapılmayın. Evinizin dışında canlı, engelsiz akan bir chi yaratmak için, eski evinizi onarmaktan, bahçenizi düzenlemeye kadar bu konuda yapabileceğiniz çeşitli düzenlemeler vardır. Evinizin çevresinde, chi akışına yardımcı olacak koruyucu tepeler ve yumuşak kavisler çizerek akan bir dere olması ille de gerekli değildir. Bu doğal unsurların sağladıkları avantajları sembolik olarak kazanmanın yolları vardır.

EJDERHALAR VE KAPLANLAR

Kilometrelerce uzunluktaki ünlü Çin Şeddi, Çinliler için korunmanın ne kadar önemli olduğunu açıkça gösterir. Kadim Toprak Şekli Okulu'na göre, en iyi korunma, kaplanlardan ve ejderhalardan gelir. Bu, Batı mitolojisinin ateş püsküren ejderhaları değil, kadim feng shui ilminin yardımsever koruyucularıdır. Çinliler'in, chi'yi semavi ejderhanın kozmik soluğu olarak kabul ettiklerini hatırladığınızda, evle 'Evinizin 'Konumu yakınında neden bir ejderha bulunmasını istediklerini de anlarsınız. Elbette, kadim Çinliler için, söz konusu ejderhalar ve kaplanlar, azami korunma ve iyi feng shui için yeğlenen ve belli bir biçimde yükselen tepeler ve dağlardı. Şekil Okulu'na göre, eviniz için mükemmel bir konum istiyorsanız, evin doğusunda bir "yeşil ejderha" tepesi, batısında bir "beyaz kaplan" bayın, ve evin arkasında "kara kaplumbağayı" simgeleyen bir sıradağ bulunmalıdır. Bu renkler, bagua haritasında her hayvanın temsil ettiği pusula yönüne tekabül ederler. Yeşil doğuyu, beyaz batıyı, siyah ise kuzeyi temsil eder. Bu konumda kara kütleleri evinizi jeolojik bir koltuk gibi kuşatırlar; bu koltuğun arkası yüksek, yanlan destekleyici ve koruyucudur, bu da size hem rahatlık, hem de doğal bir korunma sunar. Kusursuz bir denge için, evrenin erkek ve yang unsurunu temsil eden koruyucu ejderha, evrenin dişi ya da yin unsurunu temsil eden kaplanla bir çift olmaktadır. Her iki yanda yer alan kaplanın ve ejderhanın koruyuculuğu ve uyumuna ek olarak, arkanızda yer alan kaplumbağa da, bu hayvanın uzun ömürlülüğünü size ek bir yarar olarak sunar.

Ejderha ve kaplan tepelen arasındaki ideal ev konumu

Elbette ki günümüzün modern kentlerinde ejderhaların ve kaplanların hatta sıradan tepelerin hayırlı koruyuculuğu altında yaşamak zordur. Ama başka vasıtalarla bu ejderha ve kaplanın sembolik koruyuculuğunu elde edebilirsiniz. Arka bahçenizde yer alan iri gölgeli ağaçlar, ya da evinizin arkasında ve iki yanında bulunan, sizinkinden biraz daha yüksek binalar bu "koltuk" tepelerin yerini tutabilir. Ve nasıl korunmak için ağaçlar yetiştiriyorsanız, komşularınızı da öyle kazanmalısınız. İyi komşular, çağdaş evlerin en önemli koruyucuları içinde yer alır ve ejderha ile kaplanın yerini mükemmel bir biçimde tutarlar. ZEHİRLİ OKLAR Feng shui'ye göre, yumuşak bir biçimde kavis çizen kıvrımlar doğanın modelini yansıtırken, düz çizgiler doğaya aykırı kabul edilirler, çünkü onlar genelde doğal çevreyi de ğiştirip bozarlar. Bu düz çizgiler sağlığa ve esenliğe zarar verebilecek yüksek hızlı chi'ye neden olurlar. Binalar ya da diğer yapılar tarafından düz çizgiler boyunca yöneltilen ya da keskin köşeler tarafından şekillendirilen çizgili ya da zehirli oklar diye bilinen şeyleri yaratır. Bu oklar sizi ya da evinizi hedef aldıklarında, onların yıkıcı enerjilerinin zararını görebilirsiniz. İşte, evinizin, sokağınızın, bahçenizin çevresinde dikkat etmeniz gereken bazı zehirli ok kaynakları:

• Direkt olarak sokak kapınızın dışında yer alan telefon direkleri ya da sokak lambaları.

• Evinize doğru uzanan sivri köşeli çatılar.

• Diğer binaların size doğru çıkıntı yapan köşeleri.

Eğer evinize yönelik böyle zehirli oklar varsa, bir ağaç ya da çalı dikerek onların önünü kesebilir ya da evin dışına, 'Evinizin konumu bu okların kaynağına doğru bir ayna asarak, onları geri çevirebilirsiniz. SOKAK KAPISI Sokak kapınız, sadece evinizin içine değil, sizin kişisel yaşamınıza da açılan bir giriştir. O, ziyaretçilere, yaşadığınız yer kadar sizin de hakkınızda ilk izlenimi veren bir şeydir. Bu kapı ve ona giden yol tüm evinizin feng shui'sinde önemli bir etkendir. Sokak kapısını chi için bir giriş supabı olarak düşünün; o sağlıklı chi de çekebilir, olumsuz güçlerin sizi ve ailenizi kuşatmasına izin de verebilir. İdeal olarak, sokak kapısına giden patika hafifçe kavis çizmeli, böylece davetkâr bir yol olmalıdır. En kötü durumda, düz bir yol, kapınıza yönelmiş zehirli okların kaynağı olabilir; en iyi durumda ise bu direkt çizgi, ana girişinize en uygun chi akışına yardımcı olmayacaktır. Eğer ön kapınıza uzanan yol düz ise, bu düz çizgiyi yolun kenarına, çeşitli yerlere tuğlalar, güzel taşlar ya da saksıda çiçekler yerleştirerek bozabilirsiniz. Sokak kapısının büyüklüğü evin genel büyüklüğüyle orantılı olmalıdır. Çok geniş bir kapı, değerli chi'yi dışarı kaçırabilir; öte yandan, dar bir kapı yeterince iyi chi'nin içeri girmesine izin vermeyecektir. Eski okulların feng shui üstatları ön kapının güneye, yani sıcak güneşe, ün, kısmet ve uzun ömür yönüne bakması gerektiğini söylerler. Elbette, tüm kapıların bu yöne bakmaları mümkün değildir. Ama bereket versin ki, olumlu chi'nin sokak kapınızdan içeri akmasını sağlayacak başka yollar vardır. Olumlu chi daima parlak, hoş, buyur edici girişlere çekilir. Sokak kapınız çekici ve iyi durumda olmalıdır ve sundurmada (verandada) ya. da kapıya uzanan yolda hiçbir düzensizlik olmamalıdır; zayıf çerçeveli, boyaları dökülen, yıpranmış bir kapı kesinlikle bir kötü feng shui işaretidir. Çürüme ve bakımsızlık belirtileri iyi chi'yi uzaklaştırır ve olumsuz sha enerjisini (zararlı chi'yi) teşvik eder. İyi ışıklandırma da iyi chi için çok önemlidir, yanmış sundurma lambaları derhal yenisiyle değiştirilmelidir. Eğer kapının dışında bir lamba yoksa, (eviniz müstakilse) bir tane koyun ve onu, evde olsanız da olmasanız da geceleri yakın. Sokak kapısı direkt olarak bir kiliseye, tapınağa ya da mezarlığa açılmamalıdır, çünkü buralardan gelen yin enerjisi çok güçlüdür. Yin pasif, karanlık ve soğuk enerjidir ve ölümle ilişkilidir; evinize çok fazla yin enerjisinin yönelmiş olması onu yalnız ve kasvetli bir yer yapacaktır. Uğurlu görüntüleri evin içine çekmek için, evin hem içinde hem de dışında aynalar kullanılabilir. Örneğin, eğer iyi bir chi kaynağına bir denize, göle ya da güzel sıradağlara yakın yaşıyorsanız, bu kaynakları yansıtmak üzere yerleştirilmiş bir ayna, o görüntüyü ve onun olumlu etkilerini size çekebilir. Tersine çevrilmiş bir görüntü veren içbükey aynalar, sha ya da kötü chi'yi defedip başka bir yöne göndermekte kullanılır. Çin lokantalarında ya da Çin mahallesindeki evlerin dışında küçük sekizgen (bagua haritası biçiminde) aynalar görülür. Bu özel şekilli aynaların dışarıdan gelecek kötü etkileri defettikleri kabul edilir. Evinizin iki bina arasında bulunan dar bir geçidin karşısında yer alması da şanssızlık olarak kabul edilir. Bu dar geçit ters bir zehirli ok yaratarak sağlıklı chi'yi evinizden geri çekip (emip) götürebilir. Bu şanssız görüntüyü ve onun harekete geçirdiği güçleri önlemek için ön kapının yakınına büyük bir çalı ya da ağaç dikebilirsiniz. Evinizin sokaktaki konumu, ona yönelik olumlu ya da olumsuz chi akışını etkileyebilir. Kapınızın, bir yolun kavşağına (yolun T şeklinde birleştiği yere) ya da çıkmaz bir sokağa açılması kötü feng shui'dir. Bunun neden bir sorun olabileceğini pratik nedenlerle açıklayabiliriz: Geceleri araba farları camlarınızda parlayabilir ve bu tür kavşaklarda çok daha fazla kaza olabilir. Ama burada baş suçlu, chi'yi evinize doğru çok hızlı bir biçimde kanalize eden düz çizgidir. Eğer eviniz böyle bir kavşakta bulunuyorsa, bu olumsuz enerjinin sokak kapınızdan girmesini önlemek için evin önüne çalılar dikin ya da bir duvar ördürün. Bu enerjiyi defetmek için evin önüne küçük bir ayna da asabilirsiniz. Çatıya yerleştireceğiniz bir rüzgar gülünün yumuşak devinimi de evinize doğru hızla atılan kötü chi'yi dağıtarak durumu düzeltmeye yardımcı olabilir.

T Şeklinde bir kavşak chi'nin evinize doğru çok hızlı bir biçimde akmasına neden olur.

Kapıya uzanan basamaklar çok dik ya da dar olmamalıdır. Eğer basamaklarınız dik ve dar ise görüntüyü ve eve yaklaşımı genişletmek için merdiven sahanlığına ya da kapının üzerine bir ayna asın. Ön kapınız merdivenin aşağısında, dibinde de yer almamalıdır. Eğer eviniz sokak seviyesinin altında bulunuyorsa, chi kapana kısılabilir, yükselip dışarı çıkamayabilir. Böyle engellenmiş chi, yaşam enerjisinin sizden dünyaya akmasına izin vermek yerine, evin içinde tutacağından, çoğunlukla işinizde ya da mesleğinizde zorluklara neden olur. Bu durumda, kapının önüne, çatıya dönük bir projektör ışığı yerleştirmek bu sorunu çözecektir. Aynı nedenle, evinizin arkasında aşağı doğru bir bayır bulunması sakıncalıdır, çünkü o, chi ile birlikte şans ve zenginliğin elinizden kayıp gitmesine yol açar. Çatıya yerleştireceğiniz bir rüzgâr gülü, yerden çatıyı aydınlatan bir projektör ışığı, hatta çatı çizgisine yaklaşan bir ağaç bu ağır hareket eden, sürüklenen chi'nin yükselmesine yardımcı olacaktır. Kapının önündeki ya da ona yakın engeller de kötü feng shui'nin göstergeleridir, çünkü onlar iyi chi, refah ve şansın evinize girmesini engelleyebilirler. Kapının tam önündeki tek bir ağaç, bir duvar, kapıya yaklaşmayı zorlaştıran bir toprak yığını, bir tümsek gibi engellere dikkat edilmelidir. Bu durumda o ağacı kesmeniz, o duvarı ya da tümseği yıkmanız gerekmez. En hızlı çare, bu engelin üzerine ya da mümkün olduğunca yakınına yuvarlak bir kuvars kristali ya da rüzgâr çanı asmaktır. Kristalin çok fasetalı yüzeyi chi'yi zapt edip yayacaktır. Rüzgâr çanlarının tatlı devinimleri ve yatıştırıcı sesleri chi'nin en elverişli biçimde deveran etmesine yardımcı olacaktır. Eğer isterseniz, evin girişinin iki yanına çiçek saksıları, hatta, aslan, köpek heykelleri gibi sembolik ve mizahi nöbetçiler yerleştirerek eviniz için istediğiniz korunmayı vurgulayabilirsiniz. Genelde, yaşam ve devinim işaretleri iyi chi'yi çeker. Eğer evden kısa bir süre uzak kalacaksanız radyoyu açık bırakabilirsiniz; uzun bir süre uzak kalacaksanız evin dışına bir rüzgâr çanı asın. Uygun yerlere yerleştirilmiş sağlıklı bitkiler ya da kabarcıklar çıkaran bir akvaryum boş bir evdeki iyi chi'yi destekleyecektir. 

Evinizin Konumu

EVİN GİRİŞİ

Evin içine girdiğinizde, sizi ve konuklarınızı neşeli, geniş ve iyi aydınlatılmış bir yer karşılamalıdır. Karanlık ve dar bir giriş (antre) chi akışını engeller ve son derece sakıncalıdır. Eve girer girmez bir başka duvarla karşılaşmamanız tercih edilir, çünkü bu da chi akışını engelleyebilir ve hayatta nereye dönseniz orada engeller yaratabilir. Bu kusurları da kolayca düzeltebilirsiniz. Eğer giriş karanlıksa, oraya yumuşak ve sıcak bir ışık koyun. Bu kısıtlı yeri genişletmek için kapının tam karşısındaki duvara bir manzara resmi asın. Bazı feng shui uzmanları, girişi genişletip aydınlatmak için oraya bir ayna asmanızı tavsiye ederler. Bazı uygulamacılar ise, konuklarınızın eve girer girmez beklenmedik bir biçimde kendi görüntüleriyle karşılaşmalarının onları şaşırtabileceği, hatta canlarını sıkabileceği konusunda uyarıda bulunurlar. Siz kendi eviniz için, hangi durumda kendinizi en rahat hissediyorsanız ona göre bir karar vermelisiniz.

MERDİVENLER VE KAPILAR

Merdivenler önemlidir, çünkü onlar chi'yi bir kattan diğerine taşırlar. Bir iç merdiven asla ön kapının karşısında yer almamalıdır, çünkü bu durumda chi, şans ve para merdivenden aşağı koşarak, kapıdan ve hayatınızdan çıkabilir. İdeal olarak, basamaklar yukarı doğru yumuşak bir kavis çizmelidir. Aynalar çoğunlukla böyle olumsuz merdiven ve kapı konumunda çare olarak kullanılırlar. Merdiven sahanlığına yerleştirilen bir ayna, chi enerjisini çekip içeri geri yansıtacak, böylece onun kapıdan hızla çıkıp gitmesini önleyecektir. Eğer evde bir de arka kapı varsa, bu arka kapının direkt olarak ön kapıdan görülür olması sakıncalıdır. Bu düzen içinde, chi ön kapıdan girip, evinizde yararlı bir biçimde deveran etmeden, hızla arka kapıya yönelecektir. Böylece şans ve bolluk evde durmadan dışarı akacaktır. Aynı hizada üç kapının bulunması da çok kötü feng shui olarak kabul edilir; ve eğer kapılardan biri ön kapı diğeri arka kapı ise bu özellikle şanssızlık olarak görülür. Bu durumda da kullanabileceğiniz değişik çareler vardır. Bir katlanan paravana, uzun bir bitki ya da boncuklu perdeler bu hizalanmadan kaynaklanan sha'yı önleyecektir. Ya da buraya bir kristal de asabilirsiniz ki bu da sha'yı dağıtarak iyi chi çekecektir. Veya kapıların ortasına, yukarıya bir çift bambu flüt asabilirsiniz, ki bu da sha'yı yukarı çekip dağıtacaktır. Ön ve arka kapıların böyle sakıncalı hizalanmasını düzeltmek için ön kapının hemen iç kısmına, tavana rüzgâr çanları ya da kristal bir sarkaç da asabilirsiniz. Çanların yumuşak devinimi ve kristalin parlak fasetalan chi'yi zapt edip, olumlu bir güç olarak yeniden dağıtacaktır. Ön kapıdan direkt olarak arka kapıya akışı önlemek için katlanabilir bir paravana gibi kısmi bir engel de yerleştirebilirsiniz.

EVİNİZİN ŞEKLİ

Evinizin ya da apartmanınızın şekli de yaşam alanınızın feng shui'sini etkiler. Kare ya da dikdörtgen evler en uğurlu evler olarak kabul edilirler, çünkü onlar ana kat plânının dışına "sarkan" bölümler içermez ve tüm gerekli kısımları kapsarlar. Feng shui uzmanları, düzensiz şekilde inşa edilmiş evlerde oturmamamızı tavsiye ederler, çünkü böyle evlerde, özellikle '"sarkan" bölümde yaşayan kişiler zarar görebilirler. Sarkan bir odada yaşayan kişi, ev halkının normal etkileşiminden kopacak, bu da zayıf çalışma alışkanlığından, küçük sağlık sorunlarına ve daha ciddi şanssızlıklara kadar birçok soruna neden olabilecektir. Bu kişi, ailenin 'Evinizin Konumu ve ayrıca yararlı chi'nin deveran yolundan ayrı düşmüş olacaktır. Özellikle L şeklinde bir ev ya da oda uğursuz kabul edilir. Bu asimetrik L şekli, noksan bir dikdörtgeni, yani noksanlık niteliğini ima eder; bazı önemli unsurları eksik olan bu yapı dengesizdir. Feng shui'de uyum ve denge idealdir ve simetrik şekiller bu nitelikleri yansıtırlar. Bir L şekli, ayrıca, bir et satırını da ima eder. Burada uzun duvar satır sapını, kısa bölüm de bıçağı temsil eder. Bu vahşi imge, "bıçak" kısmına yakın oturan kişi üzerinde olumsuz bir etki yapabilir. Satır şeklindeki bir odanın ya da evin bu kısmının "bıçak" bölümüne bir yatak, bir ocak ya da çalışma masası koymaktan kaçının. Bir evin "bıçak" kısmını, ev halkından birinin yatak odası olarak kullanmaktan kaçınmaya çalışın. Devamlı olarak bıçak bölgesinde uyuyan ya da çalışan bir insan kaza geçirmeye eğilimli, sinirli ve diken üstünde olacaktır. Eğer odanın bıçak bölümüne yatak, ocak ya da çalışma masası gibi önemli bir eşya yerleştirmekten kaçınmanız mümkün olmuyorsa, o zaman söz konusu eşyanın üzerine bir ayna asın; böylece onu kesici bölgeden odanın nispeten güvenli kısmına çekmiş olursunuz. L şeklinde bir evin dengesizliğini düzeltmek için, açık kısma bir ağaç, bir bayrak direği ya da bir projektör ışığı yerleştirerek dikdörtgeni tamamlayabilirsiniz. Her türlü düzensiz biçimde inşa edilmiş yapının boşluklarını, eksik alanlarını bu yöntemle "doldurabilirsiniz."

VE UNUTMAYIN... Genelde, feng shui uzmanı ile mimarın amaçlan aynıdır. Her ikisi de evinizin ve içindeki odaların, onların amaçlan doğrultusunda iyi işlev görecek şekilde tasarlanmalarını ister; her ikisi de iyi bir chi akışı sağlamak ister ki buna mimar hava cereyanı der. Bu yapı aynca yeterli genel ve özel alanlar sağlayarak, orada oturanların yaşamlannda uyum ve dengenin kurulmasına yardımcı olmalıdır. Feng shui'de çok önemli olan denge, her odada yer alacak faaliyetlere uygun dekorasyon ve düzenleme ile de sağlanır. İster uyuyun, ister çalışın, ister yemek pişirin, okuyun, yemek yiyin, ister sohbet edin, çevrenizdeki tüm şeylerle uyum içinde olmalısınız.

YATAK ODASI

Feng shui prensiplerine göre, yatak odası evdeki en önemli odadır, çünkü nerede ve nasıl uyuduğunuz yaşamınızı büyük ölçüde etkiler. Eğer yatak odanızda kendinizi sakin ve rahat hissediyor ve uygun biçimde dinlenebiliyorsanız, bunun yararlarını çeşitli biçimlerde görebilirsiniz. Bolluk, sağlık ve evlilikte mutluluk iyi bir feng shui'ye sahip bir yatak odasıyla güçlendirilebilir. Hayatınızın üçte birini yatak odasında geçirirsiniz yatak odanızda uyur, kitap okur, sevişir ya da başka hiçbir odanın sağlayamayacağı bir mahremiyet içinde inzivaya çekilebilirsiniz. Yatakta yatarken dinlenmekten daha fazla bir şey yaparsınız, ertesi gün dış dünyaya çıkıp işlev yapabilmek için gerekli gücü kazanır ve ruhen tazelenirsiniz. Yatak odanızın gerçek ruhunuzu yansıtmasını istersiniz. Bu oda, evinizdeki en kişisel, ve kendinizi en güvenli ve rahat hissettiğiniz odadır. Burada ne kadar savunmasız olduğunuzu düşünün. Çevrenizde nelerin olup bittiğinden habersiz ve korunmasız bir biçimde uyursunuz. Yaygın bir inanışa göre, biz uyurken ruhumuz astral katta gezinip kendini yenilemek üzere bedenimizi terk eder ki buna Batı'da çoğu insan rüya görmek der. Bu konuda nasıl düşünürseniz düşünün, şunu bilin ki bilinçli zihniniz geceleri uykuya daldığında, çok daha önemli olan bilinçaltı devreye girerek, psişenizin yararına olmak üzere duygularınızı, anılarınızı ve deneyiminizi yeniden yaratır ve yeniden düzenler. İyi işlev yapabilmeniz için bilinçli ve bilinçaltı zihniniz arasındaki hassas etkileşim çok önemli olduğundan, yatak odanızı büyük bir dikkatle düzenleyip dekore etmeniz, feng shui prensiplerine mümkün olduğunca çok uymanız gerekir. Bunu yaptığınız zaman, bu önemli odadan azami yararları sağlarsınız.

YATAĞIN KONUMU

Eğer yatağınız uygunsuz bir biçimde yerleştirilmişse, ister uykuda isterse uyanık olun kendinizi dengesiz hissedersiniz, çünkü bu durumda odadaki chi'nin düzeni ciddi bir biçimde bozulmuş olur. Bu yüzden ilk işiniz yatağınızı koyacak en iyi yeri bulmaktır. Yatağı yerleştirmenin ana kuralı, ayakucunuzun asla odanın kapısı ile aynı hizada olmamasıdır. Kadim Çin'de ve diğer birçok toplumda ölüler ayaklan kapıya doğru gelecek şekilde yatağa yatırılırlardı. O yüzden bu konum, "ölüm pozisyonu" olarak bilinir. Ancak burada asıl önemli olan, chi' nin kapıdan girdikten sonra odada engelsiz bir biçimde dolaşmağıdır; bu yüzden, yatağın chi yolunu kesmemesi gerekir. Bu konum sizin enerjinizi çekecektir. Ayrıca, başınızın kapıyla aynı hizada olması sizi huzursuz ve beklenmedik bir ziyaretçinin sürprizine karşı da savunmasız kılabilir. Başınız kapıyla aynı hizada bulunmadıkça, kapıyı görerek yatmanızda bir sakınca yoktur. İdeal olarak, yatak oda kapısıyla karşılıklı iki köşede bulunacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu, enerjinin odada en iyi biçimde akmasını sağlayacak ve sizi, kapının yolu üzerinde olmanın getireceği cereyandan ve huzursuzluktan koruyacaktır. Yatağı bir pencerenin değil, bir duvarın önüne koymalısınız. Eğer ille de bir pencerenin önüne koymak zorundaysanız, yatak ile pencere arasında, oraya bir sandalye ya da masa koyacak kadar bir aralık bırakın. Chi, geceleri pencerelerden kaçıp gidebilir, ve siz bedeninizden geçen değerli chi gücünün siz uyurken tükenmesini istemezsiniz. Geceleri, çevrede bulunan chi'nin kaçışını yavaşlatmak için yatak odasının pencerelerini örtmeyi unutmayın. Feng shui uzmanı Johndennis Govert, yatağınızı, başınız kuzeye gelecek şekilde yerleştirmenizi tavsiye ediyor; yatağın uygun biçimde yerleştiriliş kurallarını ihlal etmedikçe bunu yapabilirsiniz. Bu kuzey güney hizalanması, bedeninizin ekseninin yerkürenin ekseniyle paralel olmasını ve Kuzey Kutbu'ndan yerküreye giren manyetik enerjiyi almak için doğru çizgide olmasını sağlar. Böylece, bu yaşamsal güç sizin rüyalarınızı hatırlamanızı, onları daha iyi algılayıp anlamanızı mümkün kılacaktır. Bir yatağı asla, aşağı doğru meyilli bir tavanın ya da dışa çıkık bir kirişin altına koymayın. Bu açısal (zaviyeli) ya da sivri köşeli çıkıntılar sha taşıyıcılarıdır ve baş ağrılarına, hastalıklara, kafa karışıklığına, yaratıcı enerjinin kaybına, ve hatta mali ve mesleki sorunlara neden olabilirler. Yatağı boylu boyunca geçen dışa çıkık bir kiriş, eğer uyuyan çiftler bu kiriş tarafından ayrılıyorlarsa, evlilikte uyumsuzluğa neden olabilir. Yatağın üzerinde yatay biçimde yer alan kirişler ise onların olumsuz enerjisine sürekli biçimde maruz kalan beden bölgelerinde ağrılar, sızılar ve hastalıklar yaratabilirler. Yatak asla yere temas etmemeli, ayaklar üzerinde yer almalıdır, aksi takdirde yatağın altında hava deveran etmez ve bu yatakta rutubete ve giderek sırt ağrılarına neden olur. Başucu lambaları duvara asılı olmamalıdır; aşırı parlak lambaların, gözlere zarar verebileceği gibi, giderek karaciğer rahatsızlığına da neden olabileceğine inanılır.

AYNALAR VE YATAK ODASI MOBİLYASI

Feng shui prensiplerine göre, yatak odasındaki aynalar asla yatağa dönük olmamalıdır. Geceleri ya da sabahları aniden uyandığınızda kendi düzensiz görüntünüzle karşılaşmanız üzerinizde hiç de iyi bir etki yapmayabilir. Ayrıca, aynalar enerji açısından uyarıcı kabul edilirler. Aslında, aynalar evin geri kalan kısmında sık kullanılmakta ve bu çok olumlu sonuçlar vermektedir, ama feng shui uzmanları, onların yatak odasında tedbirli bir biçimde kullanılmalarını tavsiye ederler. Evin bu bölümünde, yatağın görüntüsünü yansıtmayan tek bir ayna kullanılması tavsiye edilmektedir. Kitaplıklar, giysi dolapları ve diğer yatak odası mobilyaları, keskin köşeleri yatakta uyuyan kişiyi hedef alacak biçimde yerleştirilmemelidir. Bu köşelerden gelen enerji tehlikeli bir biçimde hızlı ve keskindir. Bu enerjinin sürekli bombardımanı sizin sağlığınıza zarar verebilir; en azından aşırı hassasiyet ve sinirliliğe neden olabilir.

YATAK ODASININ ŞEKLİ

Evinizin olduğu gibi, yatak odanızın da düzgün bir şekle sahip olması gerekir. Düzensiz şekiller chi akışını engelleyebilir, oysa kare ya da dikdörtgen odalar azami chi akışına izin verirler. Düzensiz bir şekle sahip bir yatak odasında çıkıntı halinde dışarı fırlamış köşeler zehirli oklar yaratırlar. Sürekli olarak, özellikle uyurken bu oklara maruz kalan bir kişi, küçük sağlık sorunları, sallantılı ruh halleri ve konsantrasyon kaybı gibi rahatsızlıklar yaşayabilir. En uygun chi akışı için yatak odasının tavanı ne çok alçak ne de çok yüksek olmalıdır. İki buçuk metre yükseklikten aşağı tavanlar alçak ve üç metreden yüksek tavanlar da gereğinden yüksek kabul edilmektedir.

YATAK ODANIZIN EVDEKİ YERİ

Evinizin güneybatı bölgesi ebeveyn yatak odası için ideal yerdir. Çünkü bu yön evliliği, eşleri ve birliktelikleri yönetir. Eğer mümkünse, yatak odanız sokağın ve aile faaliyetlerinin gürültüsünden uzakta, evin arka kısmında bulunmalıdır. Bir çocuğun ya da öğrencinin yatak odasının evin kuzeydoğu köşesinde bulunması onun okuldaki başarısına çok yardımcı olacaktır, çünkü bu pusula yönü bilgi ve akademik başarıyı yönetir.

KARIŞIKLIK VE ELEKTRONİK DONANIM

Yatak odasını kutular, fazla eşya ya da kitap yığınları için bir depo gibi kullanmak, odada ve yatağınızın çevresinde chi'nin düzgün biçimde akışını engelleyecektir. Bu kesintili chi akışı sizin kendinizi diken üstünde hissetmenize neden olup uyku düzeninizi bozabilir. Yatağınızın altına eski eşya doldurmak chi'nin orada durgunlaşmasına yol açacaktır. Yatak, sağlığın ve evlilikte uyumun temelini oluşturduğundan, durgun chi üzerinde uyumak yaşamınızın bu alanlarında sorunlara neden olabilir. Üstat Govert, televizyon, radyo, teyp ya da bilgisayar gibi elektronik donanımı yatak odasında bulundurmamamız konusunda bizi uyarmaktadır. Bu aletlerin elektromanyetik yatak odası alanı, yatağınızı kuzey güney yönünde yerleştirmenizden elde edebileceğiniz yararları yok ederek, rüyalarınızı hatırlayıp anlamanızı güçleştirir. Üstat ayrıca, modern yatak odalarında görülen şömine, küçük buzdolabı ve diğer konforların odanın sessizlik ve sükûneti açısından zarar verici olduğunu belirtmektedir.

DÜZELTMELER

 Tabii, yukarıdaki tavsiyeler birçok kişiyi umutsuzluğa düşürebilir; çünkü birçok yatak odasında, bırakın onları doğru biçimde yerleştirmeyi, yatak ile giysi dolabını sığdırmak bile ustalık ister! Ancak, bereket versin ki, kötü feng shui'yi "düzeltmekle" kalmayıp, ayrıca yatak odasını arzu ve amaçlarınıza erişmenizi sağlayacak şekilde güçlendirecek birçok yol vardır. Eğer yatağınızın ucunun oda kapısıyla aynı hizada ya da kapının yolu üzerinde olmasını engelleyemiyorsanız, sha 'yi dağıtmak ve ters etkilerini azaltmak için yatak ile kapı arasına, tavana bir kristal küre ya da rüzgâr çanı asın. Eğer yer varsa, kapı ile yatak arasındaki direkt yolu kesmek için ortaya katlanan bir paravana da yerleştirebilirsiniz. Eğer dışa doğru çıkık kirişler ya da meyilli bir tavan' uykunuzu tehdit ediyorsa, bu rahatsız edici çıkıntıların üzerine, ucu yukarıya dönük iki bambu flüt asın. Yatağınıza zehirli oklar gönderen sivri köşeli mobilyanın ya da çıkıntılı duvarların tehlikeleri, yatak ile bu şeyler arasına tavandan bir kristal asarak ya da bir bitki veya katlanır bir paravana yerleştirerek giderilebilir. Bu nesneler chi 'nin akışını güvenli bir biçimde yavaşlatacaktır.

GÜÇLENDİRİCİ ŞEYLER

Yatak odanızı düzenleyip dekore etmeden önce, 1. Bölüm'de ana hatlarıyla belirttiğiniz arzu ve amaçlarınızı yeniden gözden geçirin. Sizin ya da ailenizin diğer üyelerinin yatak odalarına yerleştireceğiniz bazı güçlendirici şeyler bu kişisel isteklere erişmenize yardımcı olabilir. Bir çocuğun ya da öğrencinin yatak odasının kuzeydoğu köşesini güçlendirmek, onun okuldaki başarısını artırabilir. Yeşil mavi kuzeydoğuya tekabül eden renktir; yani, odayı çok parlak olmayan bir türkuaz rengine boyayabilirsiniz. Âna renkler bir çocuğun odası için iyidirler, ama eğer bu çocuk aşın aktif (hiperaktif) olma eğilimindeyse ya da uyumakta zorlanıyorsa, o zaman yatıştırıcı pastel tonlar daha uygun olur. Bu odayı kuzeydoğu yönüne tekabül eden 8 sayısıyla da güçlendirebilirsiniz. Duvara asacağınız yeşil mavi renklerde sekiz doğa manzarası çocuğunuzu büyüleyecek, odayı güzelleştirecek ve hem renkleri hem de sayıları içeren bir güçlendirici olacaktır. Eğer yatak odanızın bir köşesini "çalışma yeri" olarak kullanıyorsanız, masanızı odanın kuzeydoğu kısmına koyarak entelektüel yeteneklerinizi artırabilirsiniz. Öte yandan, masanızı kuzey duvarının önüne de koyabilirsiniz, çünkü kuzey iş başarısını direkt olarak etkileyen yöndür. İş yerinde feng shui prensiplerinin uygulamasıyla ilgili daha fazla bilgiyi 7. Bölüm'de bulabilirsiniz. Sabah uyandığınız zaman karşınızda çekici bir manzara görmek çok iyi bir etki yapar. Hepimiz gözümüzü açtığımızda güzel bir dağ, kır ya da deniz manzarası görecek kadar şanslı olmayabiliriz, ama yine de gözlerimizi güzel bir sanat eserine, bitkiye, çekici kıvrımlara sahip bir perdeye ve hatta, en sevdiğimiz kitaplarımıza açmamızı sağlayabiliriz. Ve gözlerimizi kapattığımız zaman, arzu ve amaçları yatak odası üzerinde meditasyona (tefekküre) dalmaktan daha iyi bir şey yapamayız. Feng shui'de, hedeflerimize ulaşmamız için bilinçli niyete sahip olmamız önemlidir ve onlar üzerinde meditasyon yapmak bu niyeti odaklamanın mükemmel bir yoludur. Bu arzu ve amaçlan bir kâğıda yazıp, kâğıdı yatağınızın başucunda tutun ki ışığı söndürmeden önce o notlara son kez bakabilesiniz.

Otuz dokuz yaşında ve on yıldır evli olan Anne Marienin bir türlü çocuğu olmuyordu. Bu çift mutlu bir beraberliğe, iyi bir işe, kentin güzel bir köşesinde büyük bir eve ve iyi dostlara sahipti, yani yaşamlarının diğer alanlarında işler yolunda gidiyordu. Bir gün bir partide, Anne Marie bir Çinli arkadaşına bir çocuk sahibi olabilmek için her yolu denemeye hazır olduğunu söylediğinde, arkadaşı ona bir feng shui uzmanına başvurmasının yararlı olabileceğini söyledi. Çiftin en sonunda evlerine çağırdığı feng shui uzmanı direkt olarak yatak odasına gitti. Onun önerisiyle, Anne Marie ve kocası, yatağı odanın güneybatı köşesine, yani evliliği ve anneliği yöneten köşeye çektiler. Sonra, odayı güneybatının rengi olan sarıya boyadılar. Çocukları yöneten batı duvarına beyaz çerçeveli yedi resim astılar; çünkü bu yönün sayısı 7, rengi de beyazdır. Hatta, mümkün olduğunca çok uğurlu sembolü içermesi için batı duvarının önüne Çin mitolojisinin batıya yerleştirdiği hayvan olan iri bir oyuncak kaplan koydular. Bugün bu hayvan, bir yıl sonra doğan oğulları Gus 'un karyolasında duruyor...

OTURMA ODASI VE YEMEK ODASI

Evdeki olumlu feng shui için en önemli üç yerden biri de oturma odasıdır. Oturma odanızın düzenleme ve dekorasyonu arkadaşlıktan, aile ilişkilerinden, başarı ve bolluğa kadar yaşamınızın birçok önemli veçhesini etkileyecektir. Oturma odası, evinizdeki en çarpıcı ve genel yerdir. Onun görüntüsü ve verdiği duygu konuklarınıza siz ve aileniz hakkında birçok şey söyleyecektir. Mobilya, halı ve genel dekor sizin sosyal yaşamınız ya da mali durumunuz hakkında bir şeyler söylerken, odanın ortamı (ambiyansı) dünyaya sizin kişiliğiniz hakkında bir şeyler söyleyecektir. Mobilya seçiminiz ve onları gruplandırma biçiminiz sizin rahat, eğlenceyi seven mi, yoksa biçimci bir kişi mi olduğunuzu gösterebilir; bu seçim, çok geleneksel bir eğilimi ya da son derece çağdaş bir bakış açısını yansıtabilir. Bu odada sergilediğiniz sanat eserleri ve aile yadigârları sizin arzu ve amaçlarınızı olduğu gibi, başarı ve kazanımlarınızı da gözler önüne serecektir. Zevk ve stil tercihiniz her ne olursa olsun, hedefiniz sakin ve hoş, insanı buyur eden bir etki yaratmaktır. Bu çok önemlidir, çünkü evinizdeki başka herhangi bir odadan daha çok oturma odanız ne tür insanları kendinize çekeceğinizi belirler. Arkadaşlarınız, akrabalarınız ve ziyaretçileriniz bu odada onlar için yaratacağınız atmosfere karşılık vereceklerdir. Kendi aileniz de oturma odasının uyandırdığı duygulara karşılık verir. Eğer bu rahat, sıcak, samimi ve hoş bir yer değilse, aile üyeleri zamanlarını geçirecek başka yerler bulabilirler. Eğer chi odada canlı ve sağlıklı bir biçimde akmıyorsa, aile ilişkileri karışıklık içine itilecek ve aile yapısı sıkıntı çekecektir.

Osgood ailesinin oturma odası, fotoğrafları bir mimari dergide yer alacak nitelikteydi. Sade ve modern mobilyası, çok az rengin kullanıldığı dekorasyonu ve modern sanat eserleriyle bu oda gerçekten bir teşhir salonunu andırıyordu. Ancak sorun şuydu ki, ailenin hiçbir üyesi vaktini orada geçirmek istemiyordu ve Osgoodlar orada pek konuk ağırlayamıyorlardı, çünkü taşındıkları bu yeni semtte kimseyle dostluk kurma şansına erişememişlerdi. Bayan Osgood, evi bizzat dekore etmişti ve bununla gurur duyuyordu. Ama, aylar sonra bu oda artık hiç kimsenin benimsemediği bir yer haline gelince, burayı kasvet verici bir yer olarak görmeye başladı. Bu sırada feng shui hakkında bir makale okudu ve bir feng shui uzmanı çağırmaya karar verdi. Gelen feng shui uzmanı odayı inceledikten sonra sorunu yaratan şeyleri bildirdi. Oda doğuya bakıyordu, ve bu yön aile yaşamını, gençliği, zenginliği ve uyumu yönettiğinden, oturma odası için idealdi. Ama, doğu ağaç unsuruyla ilişkili olduğundan, doğu duvarına yerleştirilmiş büyük bir metal heykel bu veçheleri güçlendirmek yerine kesintiye uğratıyordu. (Yıkıcı devre içinde metal ağacı keser.) Oda, bej, krem ve kahverengiden oluşan renk semasıyla daha da olumsuz yön de etkileniyordu. Odada renk böylesine eksik olduğundan, chi orada oyalanmadan kaçıp gidiyordu. Dahası, bej ve krem renkleri Çin kültüründe yas rengi olan beyaza çok yakındırlar. Böyle solgun renkler bir odada ancak seyrek biçimde ve tercihen parlak renklerle birlikte kullanılmalıdır. Metal heykelin yerine sağlıklı bir ev ağacı koyarak, Osgoodlar bir taşla birkaç kuş vurmuş oldular. Birden, aile yaşamları ve uyumları, yeşil renk ve ağaç unsuru ile güçlenmişti. Odanın çeşitli yerlerine kırmızı yastıklar koymaları ve güney duvarına dokuz kırmızı kardinalden oluşan bir sanat çalışması yerleştirmeleri eğlenceye ve çevrelerinde dostlar edinmeye olan ilgilerini artırmıştı. Burada kırmızı özellikle seçilmişti, çünkü o şenlik ve ünü (tanınmayı, itibar kazanmayı) yöneten güney yönüne karşılık gelir. Kırmızı renk ayrıca odaya çok ihtiyaç duyulan sıcaklığı da katmıştı, ki Osgoodlar çok geçmeden bu odayı aile ve komşu toplantıları için kullanmaya başladılar.

OTURMA ODASI VE AİLENİN HEDEFLERİ

Evinizdeki her odanın güneydoğu bölgesi zenginlik beklentilerinizi yönetse de, oturma odanızın güneydoğu kısmı en güçlü ve önemli zenginlik bölgesidir. Odanın genel koşuşturması chi akışım çok güçlendirir ve bu güçlü chi odanın zenginlik bölgesinden geçerken çok çarpıcı bir etki yapabilir. Şunu unutmayın ki "zenginlik" sözcüğü her zaman parayı ifade etmez. Oturma odasında "zenginlik", ailenin asıl ilgi alanını, aileye coşku veren ya da ana odağını oluşturan şeyi ifade edebilir. Belki ailenin "zenginliği" iyi arkadaşların bolluğu ve aktif bir sosyal yaşamdır. Belki bu açık havada gezmek ve kamp kurmaktır. Ya da belki işte veya okulda başarı ailenin en büyük tutkusunu oluşturmaktadır. Grubun dikkati her neyin üzerinde yoğunlaşmışsa, bu yaşam alanı zenginlik köşeniz tarafından etkilenecektir. Feng shui'nin diğer veçhelerinde olduğu gibi, zenginlik köşesinin size yararlı olabilmesi için kendinizi ve ailenizi tanımanız önemlidir. Ev halkının hedefleri nelerdir? Eğer aileniz yurt içinde ya da yurt dışında büyük bir yolculuğa çıkmak istiyorsa, o zaman yurtiçi ve yurtdışı yolculukları ve evin dışındaki ilgi alanlarım yöneten kuzeybatı köşesine ait bazı sembolleri güneydoğu köşesine çekerek, bu köşeyi bu konuda faaliyete geçirin. Bagua haritasına baktığınızda, gri rengin ve 6 sayısının kuzeybatıya ait olduğunu görürsünüz. O halde, "zenginlik köşesini" bu yolculuğu başarılı bir biçimde gerçekleştirebilmenize yardımcı olacak şekilde dekore etmek için hayal gücünüzü kullanın. Eğer ailenizin amacı daha büyük bir eve taşınmak ise bu zenginlik köşesini para çekecek şekilde düzenleyin. İçinde dört balık bulunan bir akvaryum, güneydoğunun uğurlu sayısı olan 4'ü, nakit para akışı ve bolluğu simgeleyen su ve balıkla birleştirir. Ailenin hedefi daha büyük bir banka hesabını gerektiriyorsa, o zaman işin içine güneydoğunun rengi olan mor rengi de katmaya çalışın. Dekorasyon plânınızı hazırlarken, bu şans verici rengi değişik şekillerde katmak için de hayal gücünüzü kullanın. Bu konuda akla ilk gelen, bitkilerdir, hele bir de mor çiçek veren cinsi olursa. Bir Afrika menekşesi, hatta dört iris çiçeğinden oluşan bir buket bile mükemmel bir seçim olacaktır. Burada hızlı büyüyen, iri yapraklı ve dikensiz bir bitki bulunması da zenginlik köşesinin enerjisine yardımcı olur. İyi ışıklandırma iyi chi demektir. Karanlık odalar ve binalar hemen hemen daima olumsuz bir etki taşırlar. Eğer sorunlu bir köşeniz varsa ve onu düzeltmek için ne yapacağınızdan emin değilseniz, oraya sert olmayan parlak bir ışık koymak iyi bir seçim olabilir. Ve son olarak da, bu odada ve tüm evde asla çürümüş, Oturma odasında kırık, bozuk bir eşya tutmayın. Bu çürük ya da kırık eşya yaydığı olumsuz enerjiyle özellikle bulunduğu köşe ve ailenin o köşeyle ilgili hedefleri üzerinde zararlı bir etki yapacaktır. Ayrıca, artık kullanmadığınız eşyayı ve giysileri evde tutmanız da enerjinin onların bulundukları yerlerde durgunlaşmasına, o köşelerin atıl hale gelmesine yol açacaktır.

MOBİLYANIN DÜZENİ

Oturma odasına kanepeleri, kahve masalarını ve sandalyeleri yerleştiriş biçiminiz, konuklar arasında sıcaklık ve paylaşmayı teşvik edebilir ya da anlaşmazlık ve sürtüşmeye yol açabilir, örneğin, aralarında hiçbir eşya bulunmadan yüz yüze oturan konuklar birbirlerine karşı zıtlık hissedebilir ve birçok konuda fikir ayrılığına düşebilirler. Ama, eğer ortalarında paylaştıkları bir masa varsa, belki daha ortak şeyleri bulunduğunu hissedebilir ve birbirlerine karşı daha nazik davranabilirler. Bu düzenleme ayrıca rahatlık ve konukseverlik açısından da uygundur. Oturma durumunu ev sahiplerinin sırtları kapıya ya da pencereye dönük olmayacak şekilde ayarlamalısınız. Ev sahipleri sağlam duvarların desteğine sahip olmalıdır ki konukseverliklerini kuvvetle genişletebilsinler ve ayrıca hoşsohbet olabilecek kadar kendilerini güvende hissetsinler. Eğer oturma odanız müsaitse, mobilyayı bagua şeklini çağrıştıracak şekilde düzenlemeniz tavsiye edilir. Sekizgen kenar, bagua haritasıyla olan ilişkisinden ötürü şanslı bir şekildir. O ayrıca hiçbir dik açıya sahip olmaması ve gerekli kısımları kapsaması nedeniyle de arzu edilir bir şekildir. Odanın içindeki eşyayı düzenlerken, her odada olduğu gibi, oturma odasında da chi akışını gözünüzde canlandırın. Hatta, kendinizi bu chi enerjisinin yerine koyarak bakın. Chi yumuşak bir biçimde ilerlemelidir; o mobilya grupları arasında engellenmeden aktığında en iyi şekilde hareket eder. Odadaki mobilya, chi'nin odaya girdikten sonra yavaş bir kavis çizmesini ve bir kapı ya da pencere yoluyla odayı terk etmeden önce her köşeye dokunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Oturma odasındaki mobilyayı yumuşak bir chi akışını güçlendirecek biçimde yerleştiriniz. Sokak kapınızın chi için önemli bir supap olduğunu unutmayın. Eğer bu kapı, evin dış görünümüyle olduğu gibi, içine açıldığı odayla da iyi orantılıysa, o zaman iyi derecede chi enerjisi alıyor olursunuz. Ve onun yolunu mobilya ile kesmemelisiniz. Kapının yolu üzerine bir koltuk ya da masa koymaktan kaçınmalısınız, ki bu hem chi'nin hem de ailenizin ve konuklarınızın eve girebilmek için çevresinden dolaşmak zorunda kalacakları bir engel yaratır.

OTURMA ODASININ ŞEKLİ VE YERLEŞTİRİLİŞİ

Oturma odası sokak kapısına yakın olmalı ve ondan daha alçak seviyede değil, aynı düzeyde olmalıdır. Eğer oturma odanız sokak kapınızdan daha aşağı bir seviyede bulunuyorsa, tavana doğru parlak bir ışık yerleştirin. Bu chi'yi yükseltecektir, aksi takdirde chi yükselemeyecek ve odada düzgün bir biçimde dolaşamayacaktır. Eğer oturma odanız L şeklindeyse, ayrı oturma alanları oluşturmak için katlanan bir paravana ya da saksı çiçekleri kullanın ve mobilyayı ayrı sohbet grupları şeklinde düzenleyin. Böylece, bir ucunda sarkan bir eki ya da bıçak kısmı olan bir oda yerine, iki odanız olacaktır. Koltuklar ve sandalyeler asla çıkıntılı kirişlerin altına yerleştirilmemelidir, çünkü bu yapılar altlarında oturan insanlar üzerinde ezici bir etki yaparlar. Eğer bu düzenlemeden sakınamıyorsanız, bu durumda, o kirişe asacağınız bir çift bambu flütün yuvarlak oyukluğu chi enerjisini çekerek, o kiriş boyunca akmasını engeller, böylece onun olumsuz etkisini hafifletir. Oturma odası evdeki en genel oda olduğundan, eğer sizinki ün, servet, kısmet ve şenliği yöneten güney yönüne bakıyorsa bu özellikle uğurlu bir durumdur. Diğer yönler de kötü değildir sadece daha az elverişlidir. Her pusula yönü bir hedefinize doğru ilerlemeniz için size fırsat vermelidir, yapabileceğiniz şeyleri kısıtlayarak sizi sınırlamamalıdır. O yüzden, bagua haritasını inceleyin, hedeflerinizi düşünün ve her odayı düzenlerken sizin için neyin doğru olduğu konusunda kendi sezgi ve aklınızı kullanarak karar verin.

ŞÖMİNELER

Şömineler uğurlu kabul edilirler ve evde sıcaklık ve iyi duygular yaratırlar. Ancak, aynı zamanda bunlar chi'nin bacadan çıkıp gitmesine de vasıta olurlar. Şöminenin üzerine bir ayna asmak, chi'yi geri yansıtacak, onu odaya geri yollayacaktır.

Sık sık kullanılan bir şömine çok fazla enerji yayabilir. Onun yan taraflarını bol yapraklı çiçeklerle takviye etmek bu ısı bolluğunu dengeleyecek, bir yandan da odada estetik yönden hoş bir etki yaratacaktır. Bu basit ayarlama beş anaunsurun yıkıcı devresine dayanır; buna göre, bitkinin temsil ettiği toprak, şöminenin ateşini dengeler. Ama şöminenin yakınına küçük bir ağaç ya da odun kısmı bol bir bitki yerleştirmeyin, çünkü odun (ağaç) unsuru ateşi besler; o zaman odada çok fazla ısı ve enerji yaratmış olursunuz. Odadaki tüm mobilyayı şömineye doğru yerleştirmekten kaçının, çünkü dostça ilişkiler en azından bazı konukların birbirine bakarak oturmalarını gerektirir. Ayrıca hiçbir koltuk, orada oturan kişinin ısıyı aşırı hissetmesine neden olacak şekilde şömineye çok yakın yerleştirilmemelidir.

SANAT ESERLERİ VE ANTİKALAR

Antika mobilya dikkatle seçilmelidir, çünkü o eski sahiplerinden kötü chi ile gelebilir. Üstat Govert, bir antikayı satın almadan önce elimizi onun üzerine koyup bir süre sessiz kalmamızı tavsiye ediyor. Eğer bu eski masanın salonunuzda ne kadar muhteşem duracağını düşünmeden, kendinizi nötr bir halde tutabilirseniz bir tepki hissedeceksiniz. Bu belirsiz bir duyum da olabilir, tam bir vizyon da olabilir, ya da o eşyadan iyi ya da kötü titreşimler alabilirsiniz. Her ne hissettiğinize dikkat edin ve size olumsuz bir duygu veren bir şeyi evinize götürmeyin. "Titreşim" testini geçtiği sürece biraz onarıma gereksinim duyan bir eşyayı almakta bir sakınca yoktur. Antik mücevher de ayrıca dikkatle seçilmelidir. Mücevher son derece kişisel bir nesnedir ve önceki sahibinin iyi ya da kötü chi'sini taşır. Onları da almadan önce mutlaka bir titreşim testinden geçirin. Modern sanat ise dekorasyon yelpazesinin öbür ucunda yer alır, ama onu da benzer bir şekilde değerlendirmelisiniz: Söz konusu sanat eseri size nasıl bir duygu veriyor? Size canlılık verdiği için oturma odasına çarpıcı, göz alıcı bir şeyler koymak isteyebilirsiniz. Ama rüya gibi bir duygu veren soyut resimlerin asılmasının en uygun olacağı yatak odanıza böyle göz alıcı bir şeyler koymak istemezsiniz. Birçok feng shui uzmanı sadece yatırım amaçlarıyla ya da belli bir ressamın tablolarını biriktirmek amacıyla resim almaya karşı çıkmaktadır. Üstat Govert, yalnızca arzu ve amaçlarımızı ifade eden sanat eserlerini almamızı tavsiye etmektedir. Yaşamı ve mutluluğu temsil eden sanat eserlerini seçmeye çalışın. Ölümü ya da olumsuz durumları tasvir eden sanat eserlerinden kaçınılmalıdır. Birçok kişi maske toplayıp sergilemekten zevk alır. Bu oldukça ilginç bir koleksiyon olabilir ama kökenini ve hangi amaçla kullanıldığını bilmediğiniz hiçbir maskeyi evinizde sergilemeyin. Örneğin, zenginlik, meslek ya da sağlık köşelerine cenaze maskeleri asmanız, hayatınızın bu alanlarında olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Renkleri, sizin kimliğiniz hakkında bir şeyler söyleyecek ya da amaçlarınızı ve duyarlılığınızı yansıtacak biçimde serbestçe kullanın. Eğer bir öğretmenseniz ya da akademik başarıyı amaçlıyorsanız, oturma odanızı mavi yeşillerle, yani bilgi ve akademik başarıyı yöneten kuzeydoğunun renginde dekore edin. Ayrıca, burada kullandığınız ana renge ek olarak, diğer ilgi alanlarınızı ya da aile hedeflerinizi temsil eden renkler de kullanabilirsiniz örneğin mesleki basan için siyah, sağlık ve aile yaşamı için yeşil, zenginlik ve şans için mor rengi seçebilirsiniz. IŞIKLANDIRMA İyi aydınlatılmış bir oda genelde iyi chi'ye sahiptir, ama ışıklandırmayı çekici bir biçimde kullanmanız gerekir.

• Sert tepe lambaları odada oturan aile üyeleri ve konuklar üzerinde ezici sıkıcı bir etki yapabilir.

• Sıcak, samimi bir ışık yaratan masa lambaları odada oturanları rahatlatıp gevşetecek ve iyi duygular yaratacaktır.

• Yer lambaları çeşitli biçimlerde kullanılabilir. Onlar karanlık bir köşeyi aydınlatabilir, alt seviyede bulunan bir odayı yükseltmek için yukarı dönük bir biçimde yerleştirilebilir ya da zenginlik köşesinde chi akışını harekete geçirebilirler. Böylesine genele açık bir yer olduğundan, oturma odası yang bir odadır. Bu yang nitelik, bir aile ve konuk kabul etme yeri için ideal olan faaliyet ve parlaklıkla somutlasın Bununla birlikte, oraya yin enerjisini temsil eden nesneleri de yerleştirirseniz istediğiniz denge ve uyumu sağlarsınız. Örneğin, oraya buraya yastıklar serpiştirerek odaya yumuşaklık; bitkiler, ve ışığı kesen kıvrımlı perdeler kullanarak serinlik katabilirsiniz; ve parlak ve koyu yang renkleri solgun yin tonlarla birleştirerek çekici bir tezat yaratabilirsiniz.

YEMEK ODASI

Çinliler yemek yeme sanatını çok ciddiye alırlar. Onlar yemek yemenin bedeni olduğu gibi ruhu da doyurduğuna inanırlar. Bu yüzden, yemek odası, yemek yiyenlerin rahat olmalarını sağlayacak ve onların arasında uyum ve iyi duyguları artıracak biçimde düzenlenmelidir. Yemek odasındaki hiçbir şey hoş bir yemek yeme ve sohbet etme deneyimini engellememelidir. Bu oda eşyayla tıka basa dolu olmamalıdır. Eğer mümkünse bu odada sadece yemek masası, sandalyeleri ve bir büfe bulunmalıdır ki böylece odada bulunanların dikkati sadece yemek ve sohbet üzerinde olsun. Masa ve sandalyeler, oturanların saatler boyunca yemek ve sohbetle oyalanmalarına izin verecek biçimde çok rahat olmalıdır. Manzara resimleri gibi resimler Oturma ve yemek odası için uygundur, ama odadakilerin dikkatini sofradaki yemekten kendisine çeken çok parlak ya da "saldırgan" sanat eserlerinden kaçınmaksınız. Bu basit kurallara uymanız ailenize ve yemeğe çağırdığınız konuklarınıza uyum getirecektir. Yemekler daha hoş ve zevkli geçecek, böylece genel mutluluğa katkıda bulunacaktır; çünkü iyi feng shui iyi sindirimi amaçlar ki bu da zenginlik ve mutlu bir aile yaşamı için gerekli sağlığı destekler. Yemek odasının ve mutfağın yeri de önemlidir. Eğer her iki oda da sokak kapısına yakınsa, derler ki, konuklar yemeği yiyip aceleyle gideceklerdir. Eğer yemek odası sokak kapısına çok yakınsa, aile üyeleri açgözlü olacak, kafaları hep yemekle meşgul bulunacaktır! Bu evlerde yaşayan çocukların, eve girdikleri anda yemeği düşündükleri ve çok yemek yedikleri için derslerini ihmal ettikleri söylenir. Bu durumda sokak kapısını gözden saklayacak bir paravana iyi bir feng shui çaresi olabilir. Yemek odası için en uygun yer mutfağın doğuşudur, çünkü bu pusula yönü büyümeyi ve sağlığı, yani beslenmenin özündeki amacı yönetir. Ama, eviniz böyle bir plâna sahip değilse üzülmeyin; aşağıda sunulan çeşitli vasıtaları kullanarak yemek odanızda iyi feng shui sağlayabilirsiniz. Oturma odasında olduğu gibi, bu odada da aile üyeleri, sandalyelerinin arkası kapıya, pencereye değil, yemek odasının duvarına gelecek şekilde oturmalıdır. Bu düzen, onların kendi evlerinde hâkim konumda oturmalarını sağlayacaktır. Ve bu konumda kendilerini konuklarına karşı hoşsohbet ve konuksever olacak kadar yeterince güvende hissedeceklerdir. Eğer yemek odasının iki girişi varsa bu çok iyidir, böylece chi kolayca bir kapıdan girip diğerinden çıkabilir. Eğer yemek odanızın tek kapısı varsa, kapı girişinin çok yakınına masa ve sandalye ya da başka engeller koymayın. Eğer ayrı bir yemek odanız yoksa, evin bir köşesini yemek odası olarak kullanın ve ortaya iri bir bitki ya da katlanır bir paravana koyarak ikinci bir giriş yaratın; bu nesneler hem chi'nin engelsiz bir biçimde içeri girip dışarı çıkmasına yardımcı olacak, hem de yemek yerken oturma odasının ya da mutfağın istenmeyen görüntüsüyle dikkatinizin dağılmasını önleyecektir. Her durumda, daima, yemek masasında oyalanıp sohbet etmeyi teşvik eden sıcak ve özel bir atmosfer yaratmaya çalışın. Bu odadaki en önemli eşya elbette ki yemek masası ve sandalyeleridir. Bir masa için en uygun şekil yuvarlak ya da sekizgen şekildir. Yuvarlak masa, tamam olduğu için, hiçbir "eksik parçası" ya da dik açısı olmadığı için uygundur. Sekizgen masa ise feng shui'nin temelini oluşturan bagua haritasını çağrıştırdığı için mükemmel bir şekildir. Her iki şeklin de gerekli kısımları kapsaması, bu masalarda oturanlara yönelik semavi kutsamaları yansıtır. Ayrıca bu şekil, masada oturanların birbirleriyle kolayca sohbet etmelerini sağlar. Kare ve dikdörtgen masalar da iyidir, konuklar köşelere oturtulmadıkları sürece. Çünkü, yemek yerken bu sivri köşeler onlarda sindirim sorunlarına yol açabilir. Ayrıca sha ya da kötü chi dik açılı köşelerde yoğunlaştığı için, o köşelerde oturan insanlar farkında olmadan huysuzlanabilirler. En çok tavsiye edilen masalar ahşap veya ahşap metal karışımı masalardır. Cam veya mermer üstlü masalardan kaçınılmalıdır. Ayrıca, yemek masası çıkık bir kirişin altına yerleştirilmemeli, bir merdivene veya tuvalet kapısına bakmamalıdır. Yemek masası sandalyeleri daima çift sayıda olmalıdır, çünkü şans çift sayılarla gelir ve tek sayılar yalnızlığı temsil ederler. Eğer yalnız yaşıyorsanız, ya da aileniz çift sayıda insandan oluşmuyorsa, masaya fazladan bir sandalye daha ekleyin.

Bir paravana, yemek alanını kapalı hale getirerek chi akışını güçlendirir, ayrıca L şeklinde bir odayı da iki dikdörtgene ayırarak bir bölümün dengesiz bir biçimde "sarkmasını" önler. Yemek odasında aynalardan fazlasıyla yararlanabilirsiniz. Onlar ailenizin nimetlerini yansıtmaları ve bir yiyecek ve arkadaş bolluğu yaratmaları açısından mükemmeldirler. Aynaları, masayı ve oturan konuklan yansıtacak şekilde yerleştirin. Bu şekilde masadaki yemeğin temsil ettiği ailenizin zenginliğini olduğu gibi, dostlarınızın sayısını da ikiye katlarsınız.

MUTFAK VE BANYO

Güney Çin dilinde "yemek" anlamına gelen ts'ai sözcüğü, "zenginlik" anlamına gelen sözcükle eşseslidir. Bu da size, Çin kültüründe mutfağın önemi hakkında bir şeyler söyleyebilir. Cömertçe doldurulmuş bir buzdolabı ve kiler ailenin zenginliğini simgeler; ve mutfak beslenmenin kaynağı olduğundan, bol yiyecek mevcudu da ailenin sağlık, mutluluk ve genel esenliğini simgeler. Feng shui uzmanı Kathryn Metz, mutfakta iyi feng shui 'nin, aşçının temel beslenmeye ek olarak kuvvet ve sevgi sunan yemekler pişirmesini mümkün kıldığına ikna olmuştur: "Yemek sevgiyle yapıldığı zaman, bu sevgiyi gün boyunca birlikte taşırsınız. O yaptığınız her şeyi etkiler." İnsanların partilerde mutfakta toplanmaları bir rastlantı değildir, bunun nedeni sadece yiyecek değildir. Aile ve konukları çeken şey, fiziksel olarak beslenme olduğu gibi, ruhen beslenme duygusudur da. OCAK Ocağın uygun yerleştirilişi tüm evinizin feng shui'si için önemlidir. Ocak, siz yemek pişirirken sırtınız direkt kapıya dönük olmayacak şekilde yerleştirilmelidir, böylece aniden mutfağa giren biri sizi şaşırtmayacaktır. Eğer yemek pişiren kişi ocak başında şaşırırsa aklı karışabilir, sonuçta yemeği daha baştan savma yapabilir ve bunun sıkıntısını da aile çeker. Eğer ocağınız, yemek pişirirken sırtınızı kapıya dönmenizi gerektirecek şekilde yerleştirilmişse, gaz memelerinin üstüne bir ayna yerleştirin. Bu sizin kapıdan giren bir kişi tarafından şaşırtılmanızı önleyeceği gibi, işinizde şans ve kısmet de getirebilir. Gaz memeleri, bir anda ateşe ulaşabilmeleri ve ev halkının yemeğinin hazırlanmasındaki önemli işlevleriyle, ailenin iş ve ticaret alanındaki başarısını simgelerler. Bu ocağın üzerine yerleştirilen bir ayna ise gaz memelerinin sayısını ikiye katlayarak, ailenin kazancını simgesel olarak artırır. Buna ek olarak, ayna mutfağı genişletir ve burayı iyi chi akışına açar. Ocak daima temiz tutulmalı ve gaz memeleri düzgün biçimde çalışmalıdır. Tıkalı gaz memeleri ailenin gelir potansiyelini sınırlarken, yağlı ocak üstleri uygun yeri ihmal edildiği için ailenin sağlığına yönelik sorunlar yaratacaktır. Hep aynı gaz memesini kullanmak yerine tüm gaz memelerini düzenli olarak kullanmak ailenin gelirini artıracaktır. Tüm bu gözlerden sürekli olarak geçen ısı ve enerji ailenin işle ilgili umutlarının sönmesini önleyecektir. Yin ve yang dengesi mutfakta diğer odalara göre daha önemlidir. Mutfakta, her ikisi de mutfağın temel işlevini oluşturan ve birbiriyle çarpışan iki anaunsur vardır: yang olan ateş ve yin olan su. Ocak, mutfak lavabosunun yanında bulunmamalıdır, çünkü bu çatışan iki anaunsuru aynı duvarda birleştirir. Eğer mutfağınızın düzeni böyleyse, bu iki anaunsurun arasına metal ya da ağaç bir nesneyi tampon olarak koyarak sorunu halledebilirsiniz. Bir kesme tahtası Mutfak ve Banyo ya da metal çay kahve takımı gibi mutfak aksesuarları bu amaçla kullanılabilir. Eğer ocak pencerenin yanına konursa, bu durumda da rüzgâr ateşi söndürebilir, güneş yemekleri bozabilir.

MUTFAKLA İLGİLİ GENEL TAVSİYELER

Herhangi bir odada olduğu gibi mutfakta da, en çok ışık alan pencerenin bulunduğu duvarın yönü o mutfağın baktığı yön kabul edilir. Metal batıyla, ateş de güneyle ilişkili olduğundan, mükemmel bir mutfak (metal aletler için uğurlu yön olan) batıya bakar ve ocak güney duvarının önünde durur. Ancak, mutfağınızda kırmızı renk ya da kuş resimleri gibi güneyle ilişkili çok fazla unsuru birleştirmekten kaçının. Ve güneye bakan bir mutfağınız varsa dikkatli olun, çünkü o ateş unsurunu çok yoğun bir biçimde odaklayabilir.

Mutfağı güneye bakan Los Angeles'li bir kadın, sabahları evden çıkarken kahve makinesini fişten çekmeyi unutmak gibi tehlikeli bir alışkanlık edinmişti. Bu yüzden birkaç makine yakmış ve bunlardan birinde neredeyse tüm mutfak yanmıştı. Evini yeniden dekore etme zamanı geldiğinde ise feng shui geçmişi olan bir dekoratör bulacak kadar şanslıydı. Dekoratör, kadının mutfak yangınlarıyla sık sık karşılaşmasına mutfakta ateş unsurunun çok fazla bulunmasının neden olduğunu anladı. Mutfağı evin daha uygun bir bölümüne çekemeyeceği için, süpürgeliklerin üzerine krom çiviler yerleştirdi ve kırmızı tabak takımını mutfaktan çıkardı. Metalin eklenmesi güçlü ateş unsurunu dengelemiş, kırmızı tabakları çıkarmak ise aşırı sıcaklığın büyük bölümünün mutfaktan uzaklaşmasını sağlamıştı. Yeni dekore edilmiş mutfağında kadının tehlikeli unutkanlığı ortadan kalktı: odanın zayıf feng shui'si artık sorunu şiddetlendirmiyordu.

Kuzeye bakan mutfaklar diğer yönlere bakanlardan daha az uygun kabul edilirler, bu fikir belki de kuzeydeki Moğolistan'dan esen sert rüzgârların sürekli olarak zararlı sarı kum üfürdüğü kadim Çin'den kaynaklanmaktadır. Eğer mutfağınız bu yöne bakıyorsa, iyi chi'nin canlı ve sağlıklı bir biçimde dolaşması için, kuzey yönündeki pencerenin önüne rüzgâr çanları asın ya da tekerlekli bir servis arabası koyun. Mutfağınız hangi yöne bakarsa baksın, o daima temiz ve havadar olmalıdır. Bunu sağlamanın en iyi yolu mutfağı beyaza boyamaktır. Çin kültüründe ve feng shui uygulamasında beyaz iki farklı çağrışıma sahip bir renktir. Beyaz hem cenaze ve yas, hem de saflık sembolüdür. Daha ötesi, beyaz metal unsuru ile ilişkili olduğundan uygundur ve ocak, buzdolabı, ve diğer metal aletlerle uyum içindedir. Her zaman olduğu gibi, iyi chi akışı mutfakta esastır. Havadar, iyi aydınlatılmış bir mutfağa büyük miktarda chi girecektir. Bu iyi chi, sizin pişireceğiniz yemeği ve giderek de ailenizin sağlık, mutluluk ve kısmetini etkileyecektir.

BANYO

Banyo oldukça hassas bir durum arz eder, çünkü bu odadaki temel unsur olan su ikili bir rol oynar. O pisliği yıkayıp temizlemek için gereklidir, ama aynı zamanda su paranın sembolüdür. Günlük banyo işleri büyük miktarlarda suyu evden dışarı akıtmayı gerektirdiğinden, bu odayı dikkatli bir biçimde düzenlemelisiniz, yoksa ailenizin mali kaynağı gerçekten boşa akıp gidebilir! Banyo...

• sokak kapısına bakmamalıdır, yoksa kapıdan giren iyi chi'nin yanı sıra, evde oturanların zenginliği de akıp gidecektir. Yine, banyo evin güneydoğu, yani zenginlik köşesinde de bulunmamalıdır.

Mutfak Banyo

• direkt olarak sokak kapısının üzerinde bulunmamalıdır, çünkü bu konum aile için felaket habercisidir.

• evin orta bölümünde, merkezinde bulunmamalıdır yani, banyonun en az bir duvarı dışarıya bakmalıdır. Bu kısmen iyi havalandırma sağlanması için düşünülmüştür. Ama bu kural ayrıca, evin merkezinin faaliyet merkezi olduğu, bu yüzden de bir oturma odası için ideal olduğu inancından kaynaklanmaktadır.

• mutfağa yakın ya da onun üst katında bulunmamalıdır. Mutfağın üzerindeki bir banyo, atık maddenin evin ana bölümlerinden birinden akıp geçmesi anlamına gelir. Eğer banyonuz evin ortasında bulunuyorsa ya da mutfağa yakınsa, bu konumlardan kaynaklanan olumsuz enerjiyi defetmek için banyo kapısının dışına bir ayna asın. Eğer banyonuz sokak kapısına bakıyorsa ya da sokak kapısının üzerinde yer alıyorsa, tuvaletin tabanına küçük bir ayna koyun. Bu ayna chi'yi toplayıp geri dağıtacaktır, ki böylece ailenin zenginliği direkt olarak aşağı ve sokak kapısından dışarı akıp gitmesin. İdeal olarak, banyo işlevsel olacak kadar geniş olmalıdır, ama aşırı geniş olmamalıdır. O chi'nin odadan hızla akıp geçmesi için soluk bir renge boyanmak ve karışıklık ve yığıntılardan uzak tutulmaktır. Tuvalet banyo kapısından kolayca görülür olmamalıdır. Tuvaleti kapının arkasına ya da ayrı bir yere yerleştirmek iyidir. Eğer sizin tuvaletiniz kapıdan hemen görünüyorsa, onu gözden saklamak için, çevresine camlı bir kabin veya perde koyun veya iri bir bitki yerleştirin. Birçok feng shui üstadı banyoyu evdeki en huzurlu yer olarak kabul etse ve aşırı özenli ve ayrıntılı düzenlemeleri uygun görmese de buranın hoş bir oda olmaması için hiçbir neden yoktur. İç mimar Joan Malter Osburn, "Bir banyo inziva yeridir" der, "Orada kendinizi gevşemiş ve rahat hissetmelisiniz." Öyleyse, banyoda bir yandan chi akışına ve feng shui kurallarına dikkat ederken, bu odayı mümkün olduğunca hoş bir hale getirmek için elinizden geleni yapın. Uygun renk unsurlarım meydana çıkarmak için yumuşak, pastel renkli havlular kullanın. Yeşil, bir yandan sağlığı geliştirirken, bir yandan da sindirim sistemine yardımcı olan dinlendirici bir renktir. Mavi ise denizler, göller ve nehirlerle ilişkilidir; o suyun canlı bir biçimde akmasına yardımcı olurken, su tesisatıyla ilgili sorunları azaltacak ve bir yandan da iyi nakit akışını teşvik edecektir. Lavabo, küvet, tuvalet ve su boruları banyoyu evdeki en yin yer yapar. Yin'in bazı özellikleri arasında ise rutubet ve karanlık vardır. Bu odanın güçlü yin niteliğinden ötürü, buraya yang unsurlar katmak, odayı dengeleyecek ve onun feng shui'sini geliştirecektir. Bunu yapmak için, banyoya parlak renkler katın veya birkaç tane mum koyun. Yanan mumlar bir yandan ateş unsurunu katarak yang dengesini sağlarken, bir yandan da estetik olarak hoş bir aydınlanma verecektir. Banyodaki suyu çeken boruları (küvetin ve lavabonun süzgeçlerini) ve tuvaletin kapağını mümkün olduğunca kapalı tutun. Ayrıca, tuvaletin kapağı açıkken sifonu çekmeyin. Aksi takdirde, çevredeki chi ile birlikte şansınız ve paranız da o suyla birlikte akıp gidecektir.

ÇALIŞMA ODANIZ VE İŞ YERİNİZ

Nasıl, evinizin feng shui'si sağlığınızı, mutluluğunuzu ve zenginliğinizi etkileyebiliyorsa, çalışma odanızdaki ya da iş yerinizdeki uygun feng shui de sizin konsantrasyonunuzu, yaratıcılığınızı ve zihinsel yeteneklerinizi etkileyecektir, işte bu yüzden, iş yerinin yerleşim düzeni ve masanızın konumu sizin akademik, mesleki ya da ticari başarılarınızı doğrudan etkiler. Evdeki çalışma odanızı, ister bir işi idare etmek, ister faturaları ödemek, isterse okuyup araştırma yapmak için kullanıyor olun, bu odadayken berrak bir biçimde düşünebilmeniz, konsantre olabilmeniz gerekir. Masanızın konumu da dahil olmak üzere, bu yerin feng shui'si tüm sonuçları kuvvetle etkileyecektir: böylece siz başarılı olabilir ya da güçlüklerle karşılaşabilirsiniz, saygı görebilir ya da istismar edilebilirsiniz, iyi ya da kötü kararlar verebilirsiniz. Çalışma odanız ister evde, isterse başka bir yerde olsun, elinizden geleni yapmanız bir çalışma ortamında çok önemlidir, çünkü çabalarınızın sonuçları sürekli olarak siz, patronunuz, iş arkadaşlarınız ya da müşterileriniz tarafından ölçülür. Feng shui prensiplerinin uygulanmasının bir işyeri ortamında en ödüllendirici sonuçları vermesinin nedenlerinden biri de budur.

Güney Califbrnialı bir senaryo yazarı olan Sharon, evini yeniden dekore ederken, eve bitişik bir çalışma odası yaptırdı. Daha önceki çalışma odasında gayet iyi çalışıyordu. Ancak, geçen yıllar içinde bu oda bir eşya deposu haline geldiğinden, bu değişikliği yapmaya, daha geniş bir yerde çalışmaya karar vermişti. Ne var ki bir süre sonra bu yeni odada çalışmak bir yana, oturmak bile istemez oldu. Bu yüzden işini sürekli ağırdan alıp ertelemeye başladı. Bir süre sonra, bir iç mimar arkadaşı Sharon'a bir feng shui uzmanı ile görüşmesini tavsiye etti. Eve gelen uzman, eve bitişik yapılan bu yeni çalışma yerinin enerji ya da chi akışından yoksun kaldığını, çünkü evin ek kanat bölümünde, yani, "sarkan" bölümünde bulunduğunu söyledi. Ev yeterince geniş olduğundan, çözüm, yeni yeri bırakıp eski odaya geri dönmekti. Yeni oda ise daha az enerjinin, yani daha az chi'nin gerekli olacağı bir kütüphane ve okuma odasına dönüştürüldü. Daha sonra, dekoratör ve feng shui uzmanı birlikte, eski çalışma odasını Sharon'un yaratıcılık işine daha yardımcı olacak şekilde yeniden düzenlediler. Yapılacak ilk iş karışıklık ve yığınları temizlemekti. Bu chi'nin deveranına yardımcı oldu ve Sharon'un dikkati dağılmadan projeler üzerinde odaklanmasını ve berrak bir biçimde düşünmesini sağladı. İkinci iş olarak, Sharon'un çalışma masasını odanın güneydoğu köşesine koydular; bu, Sharon'un çalışma masasında otururken zaman zaman (gelişme, gençlik ve refahı yöneten) doğuya, zaman zaman (zenginlik ve yaratıcılığı yöneten) güneydoğuya ve (ün, kısmet ve içtenliği yöneten) güneye bakmasını sağlayacaktı. Tüm bu nitelikler şimdi Sharon'un yazarlığına kanalize olmuşlardır.

Çatışma Odanız ve İş yeriniz İŞ YERİNİZİN KONUMU

Evinizin konumu için geçerli kurallar iş yeriniz için de geçerlidir. İş yeriniz bir çıkmaz sokağın sonunda yer almamalı ya da zehirli oklara hedef olacak şekilde dar bir geçidin ya da yolun tam karşısında bulunmamalıdır. Eğer iş yerinizi hedef alan sivri köşeli çatılar, keskin köşeler varsa, iş yerinizin dış kısmına, o tehdit edici unsurlara karşı bir ayna yerleştirebilirsiniz. İş yerinizin çok yüksek binaların arasındaki bir küçük binada bulunması da iyi değildir. Tıpkı evin konumunda olduğu gibi, ardında yüksek bir bina, yanlarda ise eşit yükseklikte binalar bulunması uygundur. Eğer iş yeriniz çok yüksek binaların arasında yer alıyorsa, eğer mümkünse, binanın çevresine, korunmak ve chi miktarını artırmak için ağaçlar dikin. Buraya da küçük bir şelale ya da fıskiyeli havuz koyarak chi'yi zenginleştirebilirsiniz. Aynı şey dükkanlar ve mağazalar için de geçerlidir. Eğer bir dükkan açmayı düşünüyorsanız, nüfusun yoğun olduğu bir bölgeyi seçin. Dükkanınız asla diğer dükkanlardan, komşu binalardan ya da yoldan aşağı seviyede olmamalıdır, bu iyi şansın çekip gitmesine neden olur. Böyle bir yer, zehirli oklara maruz kalmamanız için, bir çarşıdaki koridorun sonunda da yer almamalıdır. İş yerinizin önündeki yol veya bahçe düzgün ve bakımlı olmalıdır; bu oraya müşteri çekecek etkenlerden biridir.

ÇALIŞMA MASASININ KONUMU

Feng shui uzmanlarının bir iş yerinde en önem verdikleri şey yöneticinin masasının konumudur. Evde ise önem açısından çalışma masanızın yeri, yatağınızın ve ocağın konumundan sonra üçüncü sırada gelir. Genel olarak konuşursak, çalışma masanız odada "hâkim" bir konumda olmalıdır: daima sırtınızı sağlam bir duvara vererek, yüzünüz kapıya dönük oturmalısınız ve masanız, oturduğunuz yerden tüm odayı görebilecek kadar geride bulunmalıdır. Eğer sırtınız kapıya ya da pencereye dönük oturursanız, kapıdan giden chi'nin üzerinizdeki baskısı konsantrasyonunuzu, gücünüzü ve hissettiğiniz desteği azaltır. Ayrıca, bu durumda çevrenizdeki şeylere karşı yeterince uyanık olamazsınız ve odaya giren ya da kapıdan seslenen insanlar tarafından şaşırtılabilirsiniz. New York'ta bulunan bir yayınevinin sanat yönetmeni Kristin Frederickson, bir kimsenin sırtı kapıya dönük olarak iyi çalışabilmesinin olanaksız olduğunu söylemektedir. "Arkanızda neler olup bittiğini bilmemek üzerinizde öyle güçlü bir enerji «baskısı oluşturur ki. Eğer bu şekilde çalışırsanız paranoid bir enerjiye sahip olacaksınız ve bu paranoya iş arkadaşlarınız tarafından hissedilecektir."

Masanın "hâkim" bir konumda yerleştirilişi

Çalışma Odanız ve İş feriniz Masa asla dışa çıkık bir kirişin ya da eğimli bir tavanın altında bulunmamalıdır, çünkü bu oturan kişi üzerinde çok fazla baskı yapar ve huzursuzluğa, uyumsuzluğa neden olur. Eğer giriş kapısına çok yakın oturursanız, odanın kontrolüne sahip olamazsınız; odanın daha,gerisinde oturan kişi işlerini daha iyi kavrar. Odanın gerisindeki bir konumda kapıya dönük oturduğunuzda, tüm gördüğünüz şeyler üzerinde hâkimiyete sahip olursunuz. Daha berrak bir biçimde düşünebilir, sağlam kararlar ve hükümler verebilirsiniz ve bunun sonucu olarak otoriteniz saygı görür. Eğer çalışma masanızı yüzünüz kapıya dönük olacak şekilde yerleştiremiyorsanız, o zaman masanızın üzerine, kapıyı görecek şekilde küçük bir ayna yerleştirin. Eğer yüzünüz kapıya dönük oturuyor, ama odanın geri kalan kısmını göremiyorsanız, yine ayna kullanarak görüş alanınızı genişletebilirsiniz.

İŞ YERİNİZ İÇİN TAVSİYELER

• Herhangi bir işin genel başarısını belirleyen en önemli etken, yöneticinin ya da patronun odasının yeridir. Bu önemli oda için en uygun yer, sokak kapısından en uzak yerdir. Telaş ve koşuşmadan uzakta, yönetici, büyük tabloyu görecek ve zihni günlük işlerin önemsiz ayrıntılarına çekilmeyecektir. Bu uzaklık ayrıca ona, sokaktan gelen gürültünün baskısıyla aceleyle verebileceği kararları düşünecek zaman da sağlayacaktır. Bu konumun sağlayacağı perspektif ve sükûnetle, yönetici, işin işleyişi üzerinde azami kontrole ve iyi konsantre olma ve karar verme yeteneğine de sahip olacaktır. Bu durumda, onun otoritesine saygı gösterilecektir.

• Patronun ya da yöneticinin çalışma masası odanın kapısına çok yakın olmamalıdır, aksi takdirde işler üzerinde yeterli kontrole sahip olamaz ve gerekli saygıyı göremez. Benzer biçimde, masaları patronun masasından daha içeride olan elemanlar itaatsiz olabilirler; bu durumda onlar kendilerini amirlerinden daha hâkim durumda hissedebilirler.

• Yöneticinin masası için en iyi yer oda kapısının çapraz köşesidir. Bu konum azami kontrol sağlar ve mali başarı için en uygun yerdir, çünkü bu durumda chi, yöneticinin masası çevresinde deveran etmek için bol bol yere sahip olacak ve ona şans ve bolluk getirecektir.

• Toplantılarda daha güçlü bir durumda olmak için kapıya bakan sandalyeye oturun. Bu konum sizi odanın dinamiklerine son derece duyarlı kılacaktır. Sırtınız bir pencereye dönük olarak oturmayın. Arkanızda sağlam bir duvar bulunması sizin fikirlerinize daha fazla destek sağlayacak ve size otorite verecektir.

• Masaları iş arkadaşlarınızla direkt olarak yüz yüze oturacak şekilde yerleştirmeyin. Böyle bir oturma düzeni çalışanlar arasında çatışmalara yol açabilir.

• Çıkıntılı köşeler, özellikle eğer bunlar sizin sırtınıza yönelik konumdaysa, iş yerinde olumsuz durumlara neden olabilir. Büyük bir hukuk şirketindeki genç bir stajyer avukat arkadan vurulduğunu hissediyordu ve patronları ve iş arkadaşlarıyla geçinmekte zorlanıyordu ta ki oturduğu masanın arkasındaki sivri köşeli duvarı fark edene kadar. Genç adam bu köşenin önüne iri bir bitki yerleştirdikten sonra iş yerindeki ilişkileri düzeldi.

• Bitkiler ve çiçekler her türlü iş yerinin iyi feng shui'sine katkıda bulunurlar. Eğer ortamı bir altın balık akvaryumu ki balıklar ve su parayı simgeler ya da hoş sesli rüzgâr çanları gibi canlı şeylerle ve süslerle mayalandırırsanız daha uyumlu bir çalışma atmosferi yaratır ve sağlıklı, yumuşak akan bir chi'nin yararlarını elde edersiniz. Ancak bu canlılara mutlaka iyi bakılması gerekir.

• Feng shui açısından, aşırı sessizlik de aşın gürültü kadar

Çatışma Odanız ve İş yeriniz kötüdür. Çalışanları uyanık ve aktif tutacak kadar yeterince uyarıcı ama itici olmayan müzikler çalın.

• İş yeriniz ya da dükkanınızın daima temiz kokması gerekir. Chi'nin içeri girip her yere akmasını sağlayacak yeterli havalandırma olmasına dikkat edin. Tuvaletleri gözden uzak ve teiniz tutun.

• Telefonunuzun daha sık çalmasını mı istiyorsunuz? Bir türlü gelmeyen telefonları mı bekliyorsunuz? Telefonun üzerine bir kristal top asın ve böylece chi bu kristalin çevresinde dönmeye başladığında iş yerinizdeki telefon trafiğinin dikkat çekici biçimde artıp artmadığını görün. Eğer tam tersine çok fazla telefon alıyorsanız, telefonun yanına ağır bir taş yerleştirmeniz o bölgeyi dengeleyecek ve bu aygıta akan enerjiyi azaltacaktır. Böylece telefonunuz o kadar sık çalmayacaktır.

ÇALIŞMA ODANIZIN KONUMU

Evinizdeki ya da iş yerinizdeki çalışma odanız için en iyi yer, bu odayı nasıl kullanmayı plânladığınıza bağlıdır. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız ya da hayatınızı evinizde çalışarak kazanıyorsanız, güneye, yani ün, kısmet ve serveti yöneten yöne bakan bir çalışma yeri size iyi bir itibar ve başarı getirecektir. Eğer burası sizin araştırma yaptığınız bir yer ya da bir öğrencinin odasıysa, en iyi sonuçlar kuzeydoğu yönünden gelecektir, çünkü bu yön bilgiyi ve okulda başarıyı yönetir. Eğer çalışma odanız uygun yöne bakmıyorsa ve değiştirmek elinizde değilse, hâlâ bazı iyi seçeneklere sahipsiniz. Eğer mümkünse, çalışma masanızı odanın güney ya da kuzeydoğu köşesine yerleştirin. O alam uygun renkle güçlendirin güney için kırmızı, kuzeydoğu için mavi yeşil ile. Güney köşesine, ateş unsurunun bir simgesini de koyabilirsiniz. Bunun için özellikle kırmızı mumlan ve küllerinden doğan efsanevi anka kuşunun bir resmini kullanabilirsiniz. Her durumda, masayı, sırtınız kapıya dönük olmayacak şekilde yerleştirmeyi unutmayın.

İŞ YERİ DONANIMI

Bilgisayarlar, telefonlar, faks makineleri ve dosya dolapları en uygun bölgeye yerleştirilmelidir. Metal donanım için batı duvarı uygundur, çünkü bu yönün anaunsuru metaldir. Ancak, kendi gereksinimleriniz doğrultusunda değişik seçenekleri de uygulayabilirsiniz, örneğin, iç mimar Ânnie Kelly ofis donanımı için yerinin güneydoğu, yani zenginlik köşesini seçmiştir. O, bu köşeye faks makinesinin yanı sıra fazladan bir ışık ve bir de bitki koymuştur. Ve "Şimdiye kadar her şey yolunda gitti," demektedir. Siz de bu tip aletleri yerleştirmeden önce hedeflerinizi gözden geçirin. Bu hedef zenginlik, ün ya da bilgi mi, bunu saptadıktan sonra odayı ona göre düzenleyin.

IŞIKLANDIRMA

İyi ışıklandırma bir iş yeri için, hem o yeri aydınlatma hem de iyi feng shui yaratma açısından önemlidir. Parlak ışıklar sağlıklı, akıcı chi oluşturmaya yardımcı olurlar. Öte yandan, göz kamaştırıcı parlaklıkta bir güneş ışığı dikkatinizi dağıtır ve kötü chi (sha) yaratır. Bu aşırı parlak ışığın yüzünüze vurmamasına özellikle dikkat edin. İdeal olarak, pencereler masanızın yan tarafında bulunmalıdır. Eğer otururken bu ışığın görüş açınıza girmesini engelleyemiyorsanız, bu ışıktan kaynaklanan sha'yı dağıtmak ve iyi chi yaratmak için pencereye çokfasetalı bir kristal asın.

Çalışma. Odanız ve İş yeriniz

DEPOLAMA

Kitaplıklar herhangi bir çalışma ya da iş yeri için doğal ve kullanışlı eklentilerdir. Ancak onları, siz çalışırken keskin köşeleri size zehirli oklar fırlatmayacak şekilde düzenlemelisiniz. Bir köşe oluşturmak üzere bir araya gelen düz yüzeyler enerjiyi çok hızlı bir biçimde taşırlar; onu, tehdit edici oklar oluşturan sha'ya dönüştürürler. Açık raflar yerine kapalı kitaplıklar kullanarak bu tehlikeli durumu önleyebilirsiniz. Kapalı dolaplar ve raflar böyle keskin köşe oluşumlarını önleyecek ve odadaki dikkat dağıtıcı karışıklığı azaltacaktır.

 KARIŞIKLIK VE DÜZEN

Eğer masanızın çevresine kitaplar, kâğıtlar ve faturalar yığılmışsa, bu berrak düşünmenizi ve yaratıcılığınızı engeller. Feng shui uzmanı Louis Audet'e göre, ofisinizdeki konu dışı, yabancı tüm nesneler size. "Bana bak! Bunu oku! Bunu öde!" diye mesajlar yollamaktadır. Odanızı karışıklıktan uzak tutmak yaratıcılığınız için olduğu gibi konsantrasyonunuz için de çok önemlidir. Dikkatinizi dağıtan şeyleri ortadan kaldırmanız tüm başarınızı artıracaktır. Californialı bir ilkokul öğretmeni olan Steve, evdeki çalışma odasını feng shui prensiplerine göre düzenleyerek mali durumunu düzeltmiştir. "Çalışma odam berbat bir karışıklık içindeydi, mali durumum da öyle," diyor Steve. "Ama sonra bu karışıklığı düzeltip odayı yeniden düzenledim ve "zenginlik" köşesine bir akvaryum yerleştirerek özel bir dikkat gösterdim. Şimdiye dek mütevazi ama olumlu sonuçlar aldım. Belki çok daha zengin değilim, ama daha organize bir haldeyim ve mali durumum üzerinde daha fazla kontrole sahibim." Feng shui ile mali durum arasındaki ilişki, çok daha büyük ölçekte, çokuluslu şirketlerin binalarında görülebilir. Hong Kong*daki Hongkong ve Shanghai Bankacılık Şirketi1 nin merkez binası feng shui prensiplerinin büyük ölçekte uygulanışının ünlü bir örneğidir. Dünyanın en ileri teknolojiye sahip gökdelenlerinden biri kabul edilen bu kırk yedi katlı bina en sıkı feng shui prensiplerine göre konumlandırılmış ve inşa edilmiştir. Birçok ziyaretçi, çarşı yerinden asıl bankacılık katına çıkan yürüyen merdivenlerin garip açısına hayretle bakar. Bu yürüyen basamaklar rasgele yerleştirilmiş görünmektedirler, oysa onlar binanın içinde chi'yi ve zenginliği eşit olarak taşıyacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Dahası, bu binanın denize bakması ve arkasına da Victoria Tepesi'ni almış olması bir rastlantı değildir; bu doğal oluşumlar bu dev şirkete hayırlı yararlarını bahşetmektedirler. Burada, arkadaki dağ bu şirketin iş girişimleri için destek ve koruma sağlarken, öndeki okyanus zenginliği binaya akmaya davet etmektedir. Evdeki çalışma odanızda siz böyle bir okyanusun lüksüne sahip olamayabilirsiniz, ama evinizin ön tarafında bulunan bir pınar ya da fıskiyeli bir havuz aynı etkiyi yaratacaktır. Arizona, Phoenbc'de bulunan bir Motorola ofisi, Asyalı Amerikalı müdürlerinden birinin tavsiyesi üzerine, giriş kapısının iki yanına iki küçük şelale yerleştirmiştir ve şimdi satış grafiğindeki büyük yükselişle övünmektedir. Dünyanın birçok yerindeki ciddi iş adamları, iş yerinde uyum ve denge sağlamak için feng shui prensiplerini kullanmanın, karşılığında kendilerine "büyük kâr hisseleri" ödediğini öğrenmişlerdir. Evde yalnız başınıza ya da büyük bir şirkette çalışmanız önemli değildir, meslek yaşamınız ve genel olarak işiniz, refah ve canlılık açısından, feng shui uygulamanızın yararlarını görecektir.

BAHÇE

Çin bahçeleri en az üç bin yıldır feng shui prensiplerine göre tasarımlanıp düzenlenmektedir. İster büyük bir bahçeyle, ister küçük bir patikayla, isterse pencerenin önündeki çiçek saksısıyla uğraşıyor olun, Çin bahçesinin hedefi denge ve uyumdur. Eğer evinizin denge ve uyumuna katkıda bulunmasını istiyorsanız, bahçeniz evin içine gösterdiğiniz aynı dikkatle oluşturulmalıdır. Bahçenizi tasarlarken feng shui prensiplerini gözetmeniz o bahçenin yin ve yang'ini dengelemenizi sağlayacaktır. Çünkü binalar ağaç, çimento, çelik., tuğla ve diğer katı inşa malzemeleriyle yang'dırlar, oysa toprak, bitkiler, çiçekler ve havuzlar yin'dir. Yin ve yang unsurları birbirlerine bağlıdır; her biri, bu iki büyük evrensel güç arasındaki dengeyi, yani orta yolu bulmak için bir diğerine muhtaçtır. Pulitzer ödülü sahibi Amerikalı oyun yazarı Eugene O'Neill, Doğu düşüncesiyle derin bir biçimde ilgilenmektedir. O'Neill, Kuzey California'daki evini küçük bir kasabanın üzerindeki tepenin eteğine inşa etmiştir. "Tao Evi" dediği ve sık sık ziyaretçilerin akınına uğrayan bu ev Doğu ve Batı'ya tasarım unsurlarının seçkin bir karışımı ile feng shui unsurlarını birleştirmektedir.

Özellikle bahçe tasarımı, içinde Doğu felsefesinin prensiplerini birleştiren bir Batı avlusunun harikulade bir örneğidir. Bu iç bahçe yazarın içinde meditasyon yaptığı bir kaya bahçesi ve bir akarsu benzeri hafifçe kavis çizen yollar gibi tipik Çinli unsurları içermektedir. Yollar, insanların yan yana gevezelik yaparak gezinmelerini önleyecek şekilde, yani sessizliğe ve yalnızlığa hizmet edecek şekilde dar yapılmıştır. Ayrıca, yine daha Doğu tarzında, bahçeye ağırlıklı olarak dikilen beyaz çiçekler: açalyalar, yıldız yaseminler, sardunyalar ve zakkumlar yeşillik için sade vurgular sağlamaktadırlar. İlkbaharda manzaraya, İspanyol tarzındaki evin verandalarından sarkan beyaz çiçekli wisteria asmaları hâkim olur. Âna girişin hemen dışındaki yüzyıllık meşe ağacına bizzat O'Neill sevgiyle bakmaktadır. Aslında, bahçedeki çalıların budanması ve asmaları duvarlara çakmak gibi günlük işler yazarın en sevdiği işlerdir. Belki bunun nedeni, bu işlerin münzevi yazarın masa başında geçen yaşamına biraz taze hava ve fiziksel faaliyet getirmesidir. Tao Evi'nin toprakları O'NeüTin yaşamında denge yaratılmasına yardımcı olmuştur.

BİR ÇİN BAHÇESİ OLUŞTURMAK

Çin tarzında oluşturulmuş bir bahçe, bazı açılardan Batı'nın bahçecilik anlayışından farklıdır. Eğer bir Çin bahçesi yaratmak istiyorsanız, işte aklınızda tutacağınız birkaç kural:

• Batak bahçıvanlar renk ve çeşitli çiçekler yoluyla bir etki yaratmaya çalışırlar, oysa Çinli bahçıvanlar daha çok incelik ve dengeyi gözetirler. Renk karmaşası yaratan çiçek kütleleri iyi feng shui kabul edilmez. Hafifçe renklendirilmiş ya da yeşilin değişik tonlarını içeren bahçeler makbuldür.

• Çoğu Çin bahçeleri ya gruplar halinde düzenlenmiş ya da tek başlarına duran taş ve kayaları da içerirler. Onlar güzel şekilleri ve dokuları yüzünden bahçeye dahil edilirler. Sert kayalar toprağın ve çiçeklerin yumuşaklığıyla tezat yaratarak bahçenin yinyang dengesine katkıda bulunurlar.

• Büyük ağaçlar genel bahçe düzenine bir arka perde oluşturmaları için dikilirler. Aynı sıraya dikilmiş üç ya da daha fazla ağaç ev ve topraklar için koruyucu olarak hizmet edecektir. Eğer düzlük bir bölgede yaşıyorsanız bu ağaç düzenlemesi tepelerin ve dağların sağlayacağı korumanın yerine geçer. Bu koruyucu ağaçlar kışın yaprağını dökmeyen türden olmalıdır ki kesintisiz bir koruyuculuk sağlayabilsinler. Onlar sağlıklı ve kuvvetli olmalıdırlar, aşırı boy atmış ya da hastalıklı ağaçlar iyi koruyucular değildir ve hastalıklı doğalarıyla olumsuz enerji çekebilirler.

• Suyun devamlı olarak aktığı pınarlar, çeşmeler bir iyi feng shui bolluğu yaratırlar. Suyun devinimi chi'yi çeker, bu akış nakit para akışını simgeler ve refahı destekler.

• Havuzlar ve küçük göller de feng shui için mükemmeldirler, özellikle büyük sağlıklı balıklar, hatta bir kaplumbağa içeriyorlarsa. Altın ve gümüş paraları temsil eden altın veya gümüş balıklar önemli refah sembolleridir; ağır ve sağlam kaplumbağa ise onu besleyenler için uzun ömrün habercisidir.

• Eğer bir havuzunuz varsa, bu evinize doğru yarım ay şeklinde bir kavis çizmelidir ki su evinizi kucaklar gibi görünsün. Bu konumda su evi koruyacaktır. Eğer tersine doğru kavis çiziyorsa, su size doğru sha gönderen şanssız bir ok oluşturacaktır.

• Bahçenizde değişik şekil ve büyüklükte bitkiler bulundurun' ki hiçbir ağaç ya da bitki grubu diğerlerine baskın çıkmasın. Bu bir denge unsurudur.

• Bahçe yolları chi'nin doğal akışını yansıtacak şekilde hafifçe kavis çizmelidir. Ama, onlar asla bükülüp kıvrımlar meydana getirmemelidir, çünkü bu şekil bahçede istenmeyen konuk olan yılanları çağrıştırır.

• Bir Çin bahçesinde az olan aslında daha fazladır. Birkaç ilginç bitkinin ustaca serpiştirildiği bir bahçe, yoğun bir ağaç ve bitki oluşumuna sahip bir bahçeden daha ilgi çekicidir.

• Her şeyin üzerinde, bahçeniz mümkün olduğunca doğal görünmelidir. Dikkatli bir biçimde planlanması gerekse de, asla yapay görünmemeli, kendi başına oluşmuş görünmelidir. Çinli bahçıvanlar bu doğal görünümü elde edebilmek için yabancı değil, yerli çiçek ve bitkileri tercih ederler. İyi bakılan bir bahçe pratik bir amaca hizmet eder. Feng shui danışmanı Marsha Golangco'ya göre îyi bir bahçe görüntüsü evin giysileri gibidir onun genel görünümü için çok önemlidir." Evinizin güzel dış görüntüsü, iyi chi'yi çekerek ve onun deveran etmesine yardımcı olarak evinizin feng shui'sinin genel niteliğinde önemli bir unsur olacaktır.

SONSÖZ

Çinliler'in hayatımızı şekillendirmekte rol oynayan güçlerle ilgili bir deyişleri vardır: "tik önce kader gelir; ikine sırada şans yer alır; üçüncüsü ise feng shui'dir; dördüncü sırada hayırseverlik bulunur; beşinci sırada ise eğitim gelir." Bu feng shui kitabındaki bilgileri uygulayarak, bu güçlerin ve hayatınızın yönelebileceği yönlerin kontrolünü elinizde tutmaya başlayabilirsiniz. Feng shui'yi evinizde uygulamaya koyarak, ailenizin ister mali, ister akademik, isterse ilişkiler alanında olsun, tüm hedeflerini elde etmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu prensipleri kullanarak evinizi konuklan hoş karşılayan bir yer haline getirebilirsiniz. İşlerin kötüye gittiğini hissettiğinizde, karşı karşıya bulunduğunuz sorunlar üzerinde odaklanın. Neyi değiştirmek istediğinizi dikkatle düşündükten sonra, feng shui prensiplerini uygulayın: bir yatağın ya da bitkinin yerini değiştirin; belli bir odayı maviye boyayın; bir bambu flüt ya da rüzgâr çanları asın. Durumunuza ne uygun görünüyorsa onu yapın. O zaman, feng shui'nin sizin için yeni çözümler yarattığını ve hayatınızı olumlu yönlere mümkün olabileceğini ancak hayal edebileceğiniz yönlere doğru yönelttiğini göreceksiniz. Feng shui'nin bir gecede mucizeler yaratmasını beklemeyin, ama onu uygulamaya devam edin, yavaş yavaş hayatınızın birçok açıdan düzeldiğini göreceksiniz; ve giderek her zamankinden daha fazla mutluluk, bolluk ve doyum hissedeceksiniz. Yerküre ile uyum içinde yaşadığınızda nasıl bir sevinç deneyimleyebileceğinizi keşfedeceksiniz.

ÇEVİRMENİN EKİ

Bahçemizde feng shui uygulamasıyla ilgili olarak bir başka kaynaktan aldığım kısa bir bilgiyi de buraya eklemeyi uygun gördüm. Bu kitabın Bahçe bölümünde sıralanan tüm uygulamalara ek olarak, ayrıca bagua haritasını bahçemizin plânının üzerine yerleştirerek daha farklı bir feng shui uygulamasını da gerçekleştirebiliriz. Örneğin, bahçenizin güney bölgesi ün, toplumda itibar, kısmet ve servet ile ilişkilidir. Burası için geçerli renk kırmızıdır. Eğer hayatınızın belli bir alanını güçlendirmek istiyorsanız, o bagua köşesini geçerli renkte çiçeklerle güçlendirebilirsiniz.

ÇİÇEKLER

 Birçok kişi kara hindiba çiçeğinden hoşlanmaz, ama bunlar feng shui'de çok yararlı çiçekler olarak kabul edilir. Onların ev halkını kazalardan koruduklarına ve sağlıklı tuttuklarına inanılır. Onlar ayrıca parayı da simgelerler. Sardunyalar da çok yararlı feng shui çiçekleridir. Kırmızıların zenginlik çektiğine inanılır. Tabii ki bunlar bahçenizin güneydoğu köşesine dikilmelidir, ama ayrıca ön ve arka kapınızın her iki yanına dikilebilirler. Beyaz sardunyaların iç huzuru verdiklerine ve hoş rüyalar görmemize yardımcı olduklarına inanılır. Çobanpüskülü de parayı çeker ve onu güneydoğuya dikmek gerekir. Yasemin dostluk ve sevgiyi simgeler. Kuzeybatı veya doğuya dikilmelidir. Gülhatmi doğurganlık sembolüdür ve çocuk isteyen çiftler tarafından batıya ve güneybatıya dikilmelidir. Nar da doğurganlığı ve bereketi simgeler. Fulya ya da nergis çiçekleri açık fikirliliği, cömertliği ve iletişimi desteklemeleri için kuzeydoğuya dikilmelidir. Onları idareli bir biçimde dikin, çünkü çok fazla nergisin enerjinizi dağıttığına inanılır. Peygamber çiçekleri ilişkilerinizde denge kurup sürdürmenizi mümkün kılarlar. Onları bu enerjilere ihtiyaç duyduğunuzu hissettiğiniz her yere dikebilirsiniz. En alışılmış konum kuzeybatı ve güneybatıdır. Göller genelde yararlıdır. Beyaz güller bir durumun esaslarını görmenizi sağlarlar. Sarılar entelektüel konuşmaları ve öğrenmeyi teşvik ederler. Kırmızı güller güzelliği simgeler, ama eğer bir bahçede hâkim durumda olurlarsa kendini beğenmişlik ve çekişmeye neden olurlar. Bu güller bahçenin güney bölgesine dikilmelidir. Laleler, özellikle kırmızı laleler sevgiyi simgelerler. Onlar güneybatı ve doğu köşesine dikilmelidir. Begonya birlikteliği ve sağlıklı çocukları simgeler. Begonyalar batıya dikilmelidir. Her renk çiçeğin yararlı olduğu ve chi enerjisini artırdığı kabul edilir. Bol çiçekli ve yapraklı çiçekler tercih edilir. Zenginlik, uzun ömür ve sağlığı simgelediklerinden uzun ömürlü çiçekler daha da çok tercih edilir. Bahçenize feng shui'nin şu en gözde çiçeklerinden bazılarını dahil etmeyi unutmayın: şakayık, kasımpatı, manolya, orkide, ve lotus. Şakayık zenginlik ve onurun yanı sıra sevgiyi simgeler. Kasımpatı mutluluk ve kahkahayı temsil eder. Konforlu ve rahat bir hayatı simgelediğinden evde yetiştirilir. Beyaz manolya ve orkideler tatlılığı, iyi tadı ve dişiliği simgelerler. Lotus ise Budistler tarafından kutsal çiçek olarak kabul edilir. O saflığı simgeler ve evde huzur, sükûnet, yaratıcılık ve ruhsal tekâmülü temsil eder.

MEYVE AĞAÇLARI

Meyve ağaçları feng shui'de farklı şeyleri simgelerler. Elma, kayısı, nar ve hurma doğurganlığı ve verimliliği simgeler. Şeftali ağaçları dostluk, sevgi ve ölümsüzlüğü simgeler. Armut ağaçları uzun ömürlülüğü ve zenginliği simgeler. Erik ağaçları gençliği ve canlılığı simgeler. Portakal ağaçlan ise iyi şansı, zenginliği ve mutluluğu simgeler.


 

 

 

 

 

 
Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

Egzersiz

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült