Daha Canlı Olmak İçin Şiatsu

Toru Namikoshi


Pek çok insan çeşitli nedenlerden kaynaklanan sorunlar yüzünden daha sağlıklı, güçlü, daha canlı bir hayat yaşam fırsatını ellerinden kaçırıyor. Sorunlar ister ruhsal nedenlerden kaynaklansın, ister yenilenlerle, içilenlerle ilgili olsun, ister çevre koşullarının neden olduğu bozukluklar olsun, eğer üzerinde durulmazsa yıllarla daha da büyüyüp ağırlaşacaktır, iyileştirilmeleri hekimlerin uzun ve pahalı tedavilerin gerektirecektir.

Bu bölümde, düzenli bir biçimde yapıladığı zaman hastalanmaya ya da boya en yatkın olan iç organlarımızı canlandıracak ve güçlendirecek, hastalıkları ve bozuklukları önleyecek birtakım uygulamalar önerir. Bir yandan da bu uygulamalar, bedendeki bütün sistemlerin daha iyi ve düzenli çalışmasına da yardımcı olacaktır. Bunun yanında bu bölümdeki uygulamalar cinsel gücünüzün de artmasını sağlayacaktır. .

KALBİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ŞİATSU

Kalp hastalığı çağdaş toplumda giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun başlıca nedenleri arasında şekerli ve kolesterollü yiyeceklerin fazla tüketilmesi, hareketsizlik, şişmanlık, sigara içilmesi geliyor. Bunların hepsi de damar sertliği ve yine damar sertliğine eşlik eden çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs daralması gibi pek çok bozukluklara yol açıyor. Şiatsu kalp hastalığı başlangıç aşamasındayken bütün bu olumsuz durumları önlemekte etkili olmakla birlikte, kalbe zarar veren uyarıcıların kullanımını azaltmanız, yiyeceğinize ve içeceğinize dikkat etmeniz ve düzenli bir biçimde egzersiz yapmanız gerekliliğini de ortadan kaldırmaz. Kalp hastalığı çok kez bedende, özellikle de göğüste, göğsün sol yanında, sol kolun omuza yakın iç yanında, sol elin yüzük veya küçük parmağında, solar pleksüs'te ağrılar, kasılmalar, katılaşmalar şeklinde kendini açığa vurur.

1—     Sağ elinizin parmaklarını öylesine aralayın ki, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağından her biri kaburga kemiklerinin aralarındaki açıklıklara girebilsin. Önce parmaklan yukarıda önerildiği gibi ayırarak kaburga kemikleri arasındaki üç yatay sıradaki noktalara, göğüs kemiğinden başlayarak dışa doğru üç parmağınızla bastırın. Sonra alttaki üç sıradaki noktalara gene aynı şekilde bastırmayı sürdürün.

2—     Sağ elinizin üç parmağıyla kolun göğüsle kesiştiği yerdeki üç noktaya bastırın.

3—     Sağ elinizin başparmağıyla koltuk altındaki atardamarı bulun.  Bu noktaya boynun kökü doğrultusunda bastırın. Bunu iki kez daha tekrarlayın. Sonra bu noktayı izleyen iç yandaki beş noktaya bastırın.

4—     Başparmağınızla kolun dirsekten aşağıdaki, iç yanındaki sekiz noktaya dirsekten bileğe doğru bastırın.

5—     Sol elinizin küçük parmağını sağ elinizin başparmağı ve işaret parmağı arasında tutarak parmağın ele yakın olan noktasından başlayıp ucuna doğru olan noktalara bastırın. Sonra parmağınızı çekin. Sol elinizin yüzük parmağına da aynı uygulamayı yapın.

6—     Sol elinizi sağ omzunuza koyun. Sonra sağ elinizi sol kolunuzun altından geçirerek sırtınıza ulaşmaya çalışın. Sol omuzda kürek kemiğiyle belkemiği arasındaki üç noktaya bastırın. Daha sonra kürek kemiğinin dış kenarına bastırın.

7—     Sol elinizin küçük parmağını sağ elinizle yakalayın ve gövdenizi hafifçe sağa eğin, sol kolunuzu başınızın üzerinde on saniye kadar gerin. Aynı uygulamayı sol elinizin yüzük parmağıyla da yapın. Daha sonra küçük parmağınızı ve yüzük parmağınızı bir arada tutarak bu uygulamayı bir kez daha tekrarlayın.

8—     Sağ elinizin üç parmağıyla birinci resimdeki omuz başındaki üç noktaya bastırın. Sonra ellerinizi üst üste bindirip avucunuzla solar avuç içi basıncı uygulayın. İki kez daha tekrarlayın.

AKCİĞERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ŞİATSU

Karaciğer hazımla ilgili organların en büyüğüdür. Üçte ikisi sağ göğüs kafesi, yani sağdaki kaburga kemikleri tarafından korunur. Japon dilinde karaciğere "sessiz dev" adı verilir, çünkü kalpten ve mideden farklı olarak sessiz sedasız ve kendini belli etmeden çalışır. Çeşitli işlevleri arasında yağ, protein, karbonhidrat metabolizması sayılabilir. Aynı zamanda enerji depolamak da onun görevidir. Fazla yemek yemek, fazla alkollü içki içmek, aşın yorgunluk karaciğere zarar verir. Karaciğer bozuklukları kendilerini belli etmeden, herhangi bir belirti göstermeden çok tehlikeli bir duruma gelene kadar ilerleyebilir.

Bir Japon atasözü vardır: "Kızgınlık karaciğeri mahveder!" derler Japonlar. Kesinlikle bu böyledir. Stres ve ruhsal bunalım tıpkı kızgınlık gibi karaciğerin düzenli çalışmasını engellerler. Pek çok karaciğer bozukluğunun nedenleri bunlardır. Karaciğer bozuklukları karaciğerde sertleşme, sağ omuzda kürek kemiğinin alt bölümüyle belkemiği arasında ya da sağ kaburga kafesinin altında, solar pleksüs'le karnın sağ yanı arasında ağrı biçiminde kendini açığa vurur.

1—     Üst üste bindirdiğiniz ellerinizle (sol el sağ elin üstünde) sağ göğüs kafesinin en altındaki kaburganın aşağı yanında dört noktaya yukardan başlayarak aşağı doğru bastırın. Bir kez daha tekrarlayın.

2—     Sol elinizin üç parmağıyla omuz başındaki noktaya bastırın.

3—     Sağ elinizi sol omuzunuzun üstüne koyun. Sonra sağ kolunuzu sol kolunuzun altından geçirerek üç parmağınızla belkemiğiyle kürek kemiği arasındaki noktalara bastırın. Bu noktalara bastırmakta zorlanabilir ve yardıma gerek duyabilirsiniz.

4—     Üst üste bindirdiğiniz ellerinizle karaciğeri aşağı çekermişçesine karaciğer üstüne avuç içi basıncı uygulayın. Basıncı beş saniye sürdürün. Üç kez tekrarlayın.

KARINDAKİ ORGANLARI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ŞİATSU

Karındaki kaslar gerilince insan sinir bozukluklarına, çabucak kızıp köpürmeye yatkın olur. Bundan da hemen karındaki organlar etkilenir. Karındaki organları gerilimlerden uzak tutmak için insanın olaylara ve başka insanlara tepkileri daha sakin, hoşgörülü ve yumuşak olmalıdır. Eğer günde beş dakika şiatsu yapmaya ayırırsanız karın bölgenizdeki organlarınızın işlevlerini gerektiği gibi yapmalarını sağlamış olursunuz. Hazım daha etkili olur, gücünüz kuvvetiniz artar, tüm bedeninizdeki kaslar daha yumuşak daha esnek olur. Karna şiatsu uygulamaktaki birinci amaç solar pleksüs’teki (1 ve 6 numaralı noktalar) gerginliği gidermektir. Bu noktalar karındaki bütün organlarla bağlantılıdır ve hepsiyle karşılıklı etki tepki ilişkisi içindedir.

1—     Ellerinizi üst üste bindirin (sol el sağ elin üstünde). Avucunuzu solar pleksüs üstüne koyun. Nefes alın. Sonra yavaş yavaş nefes verirken üç saniye süreyle avucunuzu solar pleksüs üstüne bastırın. Bunu beş kez tekrarlayın.

2—     Aynı basıncı uygulayarak ve aynı şekilde, sırayla birden ona kadar bütün noktalara bastırın. Üç kez tekrarlayın.

3—     Üst üste bindirdiğiniz ellerinizle göbek çevresindeki sekiz noktaya avuç içi basıncı uygulayın.

4—     Göbeğin sol yanında alt köşedeki, yukarıdan aşağı eğik bir çizgi üzerindeki noktalara, gene aynı şekilde avuçlarınızla bastırın. İki kez daha tekrarlayın.

5—     Avuçlarınızı üst üste bindirerek göbek üstüne koyun. Sonra emme basma tulumba gibi bir bastırıp bir kaldırarak saat yelkovanı doğrultusunda yuvarlaklar yapın. Daha sonra on saniye süreyle fazla bastırmadan avucunuzu titretin.

BÖBREK HASTALIKLARI İÇİN ŞİATSU

Yüksek ateşle birlikte ortaya çıkan ağır böbrek hastalıklarında gerekli tedavi ve teşhis için gecikmeden bir hekime başvurmalısınız. Bununla birlikte yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, şişkinlikler gibi belirtilerden yakınıyorsanız, miktar olarak gündüze oranla geceleri daha çok çiş yapıyorsanız, geceleri sık sık çişe kalkıyorsanız bütün bunların süreğenleşmiş böbrek hastalığının belirtileri olduğundan kuşkulanmaksınız.

1—     Böbrekler belkemiğinin iki yanında hemen hemen göbekle aynı hizadadır. Öncelikle sırttaki on noktaya şiatsu yapın, Böbreklerin bulunduğu üçüncü noktadan beşinci noktaya kadar olan bölgede yapacağınız basınç daha yavaş ve daha yumuşak olmalıdır.

2—     Ellerinizi sırtınızda parmaklarınızı birbirine geçirerek kenetleyin. Avuçlarınızın bileğe yakın bölümüyle (topuklarıyla) böbreklerinize bastırın.

3—     Ayak kemerindeki noktalara bastırılması böbreklere iyi gelir. Özellikle ayak kemerinin içe bakan yanındaki üç noktaya başparmağınızla kuvvetle bastırın.

4—     Karındaki noktalan uyarmak böbrekler için yararlıdır. Ellerinizi üst üste bindirip avucunuzla karındaki on noktaya basınç uygulayın. Sonra göbeğin her iki yanına derine işleyecek biçimde bastırın.

CİNSEL GÜCÜNÜZÜ ARTTIRMAK İÇİN ŞİATSU

Nasıl yediğiniz yemeği iyice sindirebilmeniz, yemeğinizi rahat, sakin bir ortamda yemiş olmanıza bağlıysa cinsellikten haz almanız da kendinizi gerginliklerden kurtarıp gevşetebilmenize bağlıdır; ya da haz kendinizi gevşetebildiğiniz oranda gerçekleşir. Kuşkusuz bir birliktelik içinde olan her kadın ve erkeğin yaşamında ruhsal ya da bedensel sorunlarla karşılaştıkları zamanlar olur. İşte böyle zamanlar eşlerin birbirlerinin yardımına ve birbirlerini yüreklendirmelerine en çok ihtiyaç duydukları zamanlardır. Bu gibi durumlarda eşler birbirlerine şiatsu yaparlarsa güçlükleri yenmek ve güçlerini ve sağlıklarım kazanmak için olağanüstü güzel bir şey yapmış olurlar. Nedeni ne olursa olsun bedendeki kaslar gerginse, esnekliğini yitirmişse cinsel duyarlık azalır. Özellikle belin, kaba etlerin ve bacakların güçlendirilmesi ve bedenin bu bölümlerinin esnekliğinin uygun egzersizlerle korunması cinsel sağlık için gereklidir. Yaşlılığın bacaklarda başladığını hep söylerler. Bacakların gücü azalınca cinsel güç de azalır. Şiatsu kasları güçlendirmeye yardımcı olur. Medulla oblangata‘ya, boynun ön yanına (tiroid salgı bezi için), böbreklere (böbrek üstü salgı bezi için) gerektiği gibi salgı yapmaları amacıyla düzenli şiatsu yapmayı ihmal etmemelisiniz.

Erkeklerde cinsel güçsüzlük ve kadınlarda cinsel soğukluk eşler arasındaki cinsel ilişkinin bozulmasına yol açar. Şiatsu bir yandan bedensel, bir yandan da ruhsal sorunların çözümüne hem doğrudan hem dolaylı olarak yardımcı olur. Erkekteki cinsel güçsüzlüğün nedeni çok kez ruhsal ya da bedensel yorgunluk ve gerginliktir. Beslenme yetersizliğinden de kaynaklanmış olabilir. Kendini aşağı görme gibi ruhsal etkenler de bunlara eklenmiş olabilir. Orta yaşı aşmış olan erkeklerde bedensel güçle birlikte cinsel güç de azalır. Ama son yıllarda cinsel güçsüzlüğün özellikle gençlerde çoğaldığı gözlemlenmiştir. Elbette bu durumu bedensel sorunlara bağlamak mümkün değildir. Neden, stres ve zihinsel yorgunluktur. Kadınlarda cinsel organlardaki anormalliklerden kaynaklanan cinsel soğukluk durumlarının dışındakilerin hemen hemen hepsinin nedeni ruhsal ve zihinseldir. Yalnız bu, sorunun her zaman kadında olduğu anlamına gelmez. Erkeğin duyarsız, anlayışsız ve bilgisiz olması, erken boşalması da kadındaki cinsel soğukluğun nedeni olabilir. İki tarafın karşılıklı haz alıp vermedikleri cinsellik özden yoksun, anlamsız bir şeydir. Düzenli uygulamayla eşler birbirlerinin az duyarlı olduğu, gerilim yüzünden duyarsız olan yerlerini keşfedebilir, bedenin asıl anahtar bölgelerindeki duyarlılığı uyarmanın ve güçlendirmenin yanında, bir yandan da birbirlerine şiatsu yaparak cinsellikten haz almaya imkan veren gerilimsiz ve sevgi dolu bir ortamı da yaratmış olurlar.

1—     Arkadaşınızın yüz üstü yatmasını sağlayın. Sırtın alt bölümündeki beş noktaya çok kuvvetli olarak bastırın.

2—     Sonra arkadaşınızın kaba etlerindeki üç sıra noktaya iki başparmağınızla bastırın. Daha sonra üst üste bindirdiğiniz başparmaklarınızla Namikoshi noktasına bastırın.

3—     Orta sırada, en alttaki kuyruksokumu üzerindeki noktaya yavaş yavaş basıncı artırarak yukarı doğru bastırın.

4—     Kalçanın bacaklarla birleştiği yerdeki iki noktaya yukarı doğru yoğurarak ve ovarak bastırın.

5—     iki elinizle arkadaşınızın kalça kemiklerini aşağıdan dolanarak ellerinizle kavrayın ve üç parmakla yukarı doğru yavaş yavaş yoğurarak bir basınç uygulayın. Sırayla bir bir yana, bir öteki yana bastırın.


 

6—     Ayak parmaklarının ayakla birleştiği yerdeki noktalara hem üstten hem alttan bastırın. Sonra hafifçe ileri doğru çekerek titretin. Daha sonra üst üste bindirdiğiniz başparmaklarınızla taban kemerinin ortasındaki noktaya bastırın.

7—     Arkadaşınızı sırt üstü çevirin. Karnın alt bölümündeki üçten on’a kadar olan noktalara avuç içi basıncı yapın. Aşağıdaki pubis kemiğinin (çatık kemiği) üzerindeki en aşağıdaki noktaya daha büyük bir önem vererek bastırın.

8—     Kasıktaki iki sıra noktaya avuç içi basıncı yapın.

9—     Apış arasındaki ilk beş noktaya üst üste bindirdiğiniz başparmaklarınızla bastırın.


 

10—   Kadınlar için: Göğüsleri başparmağınızla öteki parmaklarınız arasına alarak içeri doğru iyice bastırın. Sonra meme uçlarını başparmağınız ve işaret parmağınızla tutup hafifçe ileri doğru çekin.

Erkekler için: Parmaklarınızla avucunuzu yuvarlaklaştırarak erbezi torbalarını avucunuzun içine alın ve başparmağınızla penisin köküne hafif hafif bastırın.

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

Egzersiz

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült