Birleşik Meditasyon Yöntemi

James Hewitt


TEMEL TEKNİK

1.       Gürültü, ses, vs'nin dikkatinizi dağıtmayacağı bir yerde meditasyon uygulayın.

2.       Hareketsiz, dengeli, dik ve rahat oturun.

3.       Sessiz, yavaş ve düzenli soluyun. Burun deliklerinizden aşağı karnınıza soluyun.

4.       Dördüncü bölümden, onuncu bölüme kadar anlatılan yöntemlerden iki ya da daha çoğunu birleştirin. Seven dikkat ve görsel ya da dinleyişle meditasyon kolayca birleştirilebilir. Karından solunuma konsantrasyon ve bir sözcüğün zihinden tekrarlanması, derin rahatlama ve kusursuz bir bilinç düzeyine götüren mükemmel bir karışımdır. Sözcük her soluk verişte bir kere tekrarlanmalıdır. Dikkat, karında göbeğin biraz altında hareket eden noktada toplanmalıdır.

5.       Dikkati kesintiye uğratan düşünce ve hayaller de içinde olmak üzere, dikkat dağılmalarına karşı rahat ve pasif bir davranış gösterin. Dikkatinizin dağıldığını fark edince, onu yavaşça geriye, meditasyon işlemine çevirin. Bunu mümkün olduğu kadar sakin ve pasif halinizi koruyarak tekrarlamaksınız.

Bir sözcük ya da cümlenin tekrarlanması yönteminin anlatılmasıyla, öğretmensiz ve kişisel olarak uygulanabilen meditasyon yöntemleri üzerine söyleyeceklerimizi tamamladık. Bunları incelerken Hinduizm, Taoizm, Zen, Hıristiyanlık ve Sufilik uygulamalarına da değindik. T.M'yi tartıştık ve Mantra Yoga'nın yenilenmiş şeklinin ana hatlarını gördük. Temel mekanizmalarına indirerek, solunumun hissedilmesi, bir objeye bakış ya da imajine ediş, dikkati bir sese ak, egonun katlarını soyarak Ben'e ulaşmak, seven dikkat, bir mantranın tekrarlanması pratiklerini tanıdık.

Okuyucular hangi yöntemin kendilerine en uygun ve aradıkları sonuca ulaşmakta en yararlı olduğunu araştırıp bulmaya çağrıldılar. Birden fazla yöntemin birleşiminin denenebileceğini söyledik. Yöntemlerin birleşmesi bazen kendiliğinden oluşur. Seven dikkat, doğal olarak diğer bir teknikle birleşir. Görsel meditasyonla birleştiği zaman sevgi, bakılan ya da imajine edilen objeye akar, tekrarlanan mantralara sıcaklık ve ahenk katar.

ETKİLEYİCİ BİR BİRLEŞİM

En etkileyici olan, inanç bağlantıları ne olursa olsun bütün meditatörlere uygun olacak iki yöntemin birleştirilmesidir. Bunlar, beden ve bilinç değişmeleri oluşturmak için meditasyonun temel ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şekilde karşılar. Bu iki teknik, solunumun hissedilmesi ve bir mantranın tekrarlanmasıdır. T.M'nin tanıtılması, benim birkaç yıldan beri başarılı bir şekilde solunum konsantrasyonu uyguladığım zamanlara denk geldi. Böylece, bir sözcüğün zihinden tekrarlanmasını deneme isteği duydum ve bunu çok etkileyici buldum. Eler iki yöntemde de benim davranışım, zihnime gelen kaçınılmaz düşünce ve imajları yargılamadan, pasif bir farkındalık hali oldu. Düşündüğümü her fark edişimde otomatik olarak solunuma ya da mantranın tekrarlanmasına döndüm. Böyle bir sonuca ulaşmak için çaba harcamadım. Meditasyonun sonuçlarını düşünmeden, düşüncelerimi akışına bıraktım fakat onlar yaşamımın kalitesini etkileyecek kadar ileri gittiler.

Çok sevdiğim bir meditasyon yöntemini bırakmış olmanın verdiği yitirme duygusu ve zaman zaman mantrayı yinelemem gerekirken, dikkatimin karın adalelerimin hareketine kayması, bana iki yöntemi birleştirme fikrini verdi. Eler soluk verişte mantranın yinelenmesi, soluk alırken tekrarlanmasından daha doğal göründü ve tüm bunlar olurken, solunumla birlikte hareket eden karnıma konsantre oldum. Dikkatim, göbeğin biraz altında Japonların "tanden" dedikleri noktaya toplandı. Böylece ben üç meditasyon yöntemini birleştirmiş oluyordum.

MU

Katsuki Sekida, "Zen Çalışması" adlı eserinde, solunumun hissedilmesi ile Zen öğrencilerine verilen ilk koan ya da problem olan Mu'nun içten tekrarlanması tekniğinin birleştirilmesi üzerinde ayrıntılı bilgi verir. Anlamı, "hiçbir şey" ya da "olmayan şey"dir. Mu akıldan, ya ayrı heceler olarak Mu, Mu, Muveya sürekli bir dalgalanma halinde—Muuuuu şeklinde tekrarlanır. Mu, anlamı düşünülmeden, solunum sesi olarak alınır. Katsuki Sekida; "Bir süre sonra tandene bakın, denizin derinliklerine iniyormuş gibi hisseder, sonunda dibine yerleşirsiniz. Soluğun içeri ve dışarı akışı durmuş gibi olur. Bu aşamada insan Mu demeyi bırakıp, tandene bakmayı sürdürürse, deneyimin bu uygulamasına shikantaza denebilir. Bu kendini unutarak oturuş değildir, uyanıklık halidir."

Katsuki Sekida, okuyucularına ve öğrencilerine, meditasyon kurallarına "çok sert ve katı" bir yaklaşımdan kaçınmalarını önerir. "Zamanla kendi stilinizi geliştirdiğinizi göreceksiniz" der.

Ben de kitabımda sizlere aynı şeyi öğütlerim. Geçtiğimiz sayfalarda anlatılan meditasyon şekillerini araştırın. Çok değerli sonuçlarla ödüllenirsiniz. Kendi stilinizi geliştirin. Kendiniz için en elverişli ve en uygun yöntemi bulun, dilerseniz yöntemleri birleştirin. Katı ve sert olmayın.

Yedi bin yıl önce, Çinli Zen üstadı Mumon şöyle yazdı:

Büyük yolun yoktur kapısı,

Binlerce yol açılır ona,

Bu kapısız yoldan geçerse biri

O, dünya ve cennet arasında yürür bağımsızca.

 

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

Egzersiz

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült