Kişisel Gelişim

 

 

Kadın Ve Erkeğin Birlikteliği

Sandy Linver


Kadın hareketi, güven ve yönetsel becerilere, mesleklerinde doruğa ulaşmaları için kadına özgü problemlere ilişkin bir yığın kitap ve makale yazmaktadır.

Kadınlarda insan olduğu için kendilerine özgü konuşma problemleri vardır. Erkeklerde erkek olduğu için kendilerine özgü konuşma problemleri vardır. Kadınlar ve erkekler iletişim toplantılarında, kendine güven gelişimi seminerlerinde, yönetsel grup eğitiminde veya benzeri çalışmalarda ayrı ayrı olarak eğitilmemelidir; dünya bu iki cinsi ayırmamıştır; erkekler ve kadınlar birlikte çalışırlar birlikte yaşarlar ve birbirleriyle alışveriş halinde olmak zorundadırlar. Kadınlar yönetebilmek veya bir başka kadınla konuşmak için daha etkileyici yöneticiler ve konuşmacılar olmayı öğrenmeyle pek ilgilenmezler. Çoğu durumlarda kadınların çevresi erkeklerle baskın hale gelmiştir, bu nedenle, erkekler kadar etkili olmak için iletişim ve yönetsel becerilerini geliştirmek isterler. Kadınlar için seminerleri, başka bir kadının önünde uygulayarak kadın verir. Böylece bir geri itilim oluştururlar. Çoğu durumlarda bu yöntem problemlerini çözmez çünkü kadın konuşmadan ve genellikle erkeğin önünde iddialı olmaktan ürker.

Seminerlerim erkeklere ve kadınlara açıktır. Bu iki cinsiyet birbirinin oluşturduğu geri itilimden yararlanır. Genellikle kadından fazla erkek vardır, bununla birlikte, seminerlerime gelen çoğu insan yönetsel pozisyonlarda olduğu için yönetim de bunaltıcı derecede erkeklerin elindedir. Bundan başka tesadüfen kadınlar erkeklerden fazladır. Bir defasında aynen şöyle oldu: Seminerde yedi kadın ve iki erkek vardı. Erkeklerin dengesizlik oluşturduğunu düşündüm, çünkü hakim olan kadın gruba katılmaya itiraz ettiler. Yöneticime bunu önerdiğimde "sayıca fazla olduklarım erkeklere söylemeyi neden düşünmedin? Erkekler sayıca fazla olsaydı aynısı mı olacaktı" Şüphesiz haklıydı ve ben düşünmeden gösterdiğim tepkiden utanç duydum.

O seminerde cinsiyetler arasında etkileşime karşı kısmen duyarlıydım ve bu benim bazı özel şeyleri daha iyi fark etmeme neden oldu. Onların çevrenin öğrenim etkisi altında olmadan birbirlerini kontrol ettiklerinde birbirlerinden öğrendiklerini fark ettim.

Hem erkekler hem de kadınlar seminerlerime gelirler çünkü onlar ya bir gruba konuşma vermekten rahatsızdırlar ya da çok konuşuyorlar ve yapabileceklerinin en iyisini öğrenmek için performanslarını geliştirmek istiyorlar. Erkekler tipik olarak, ciddi yetkili ve kontrollü olmakla ilgililer çoğu daha önceden de hatırlayabileceğiniz gibi benim bilgisayar kategorime girerler: Çok kontrollüdürler ve konuştuklarında çok ciddiye alınmayı istedikleri için duygularını belli etmekten korkarlar. Geçmişte ara sıra konuşma yöntemleri almışlar ve kullandıkları ve kullanmadıkları bu metodlar üzerine kurallarla zihinleri doldurulmuştur.

Kadınlar yetkilerini yansıtmakla ilgileniyorlar. Genellikle iç dünyalarını ve duygularını açığa vurmada erkeklerden daha az korku taşırlar, ancak birazcık direkt olduklarından veya gerçek güçlerini gösterdiklerinde saldırgan ve rahatsız edici bir imajla kadınlıklarını kaybetmekten korkuyorlar. Kadınlar özür dileme eğilimine daha yatkındırlar. Mesajlarını karşısındakilere ulaştırmak için küçük kız, işveli veya idarece yöntemler kullanırlar çünkü kendilerini güçlü bir tarzda ifade etme riskini göze almaktan korkarlar.

Kadınlar ve Erkekler Birbirlerinden Nasıl Öğrenecekler?

Kadınlar erkeklere kendilerini biraz savunmalarının mümkün olduğunu, duygularını ifade edebileceklerini vücutlarının rahatlayarak daha kolay hareket edeceklerini ve idareyi elinde tutarak duygularını yansıtmadan daha rahat el kol hareketleri yapacaklarını kontrollerini kaybedeceklerini veya kararsız ve bocalayıcı görüneceklerini göstermişlerdir. Erkekler katı veya saldırgan olmadan kendine güvenmenin mümkün olduğunu kadınlara öğretirler aynı zamanda bir konuşma ortamında "kadınsı yakıştırmalara ayak uydurmadan bunları kadınlara öğretirler bu ikili etkileşim erkekleri ve kadınları birbirlerine daha duyarlı kılar. Bir tekstil fabrikasının müdürünü onu daha anlayışlı işveren durumuna getiren seminerdeki kadın tarafından açıklanan konulan dinlemesi, onun tüm elemanlarını kadından seçmesine yol açmıştır.

Otorite ve Erkeklik

Otoriter görünmeye çalışan erkekler genellikle kendi güvensizliklerini gizlemek için böyle davranırlar. Göstermeye çalıştıkları imajla iç dünyalarındaki gerçek kişi arasındaki uyumsuzluk onları inanılamaz bir duruma sokar. Politik hırslan olan, genç iş adamı, Stuart aşın derecede ciddiye alınmayı istiyordu, yaşının küçük olduğunu biliyordu, sakallıydı çünkü bu yüz onun çocuksu yüzünü olgunlaşmıyordu. Genellikle muhafazakarlar gibi üç parçalı smokin giyerdi. Yoğun bir enerjiyle konuşuyordu. Ve sesi bir alçalıp bir yükseliyordu. Dinleyicisine en ılımlı yüz ifadesini yansıtıyordu. Alçak gönüllülük gösterdiği için otoriter olmaya çalışıyordu. Karmaşık bir dil kullanıyordu. Konuşmasında bürokratik işlere değindiğinde babaca gülüp şöyle der, "Vasiyetnamenin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz değil mi; kişinin bir isteğini geçerli duruma sokan resmi bir işlemdir. "Bazı dinleyicilere bu terimin tanıdık gelmesi tamamıyla mümkündü".

Stuart'ın gösterdiği imaj yapmacık ve tantanalıydı. Seminerdeki diğer öğrenciler onun ifade tarzını, zekasını, verdiği anlamı övdü ancak, onun duyarsız ve küçümseyici davranışını eleştirdiler. Şüphesiz onun problemi iç dünyasında, ne yaptığının farkında olmamasındaydı ve o dinleyicisinden kararsızlığını gizlemek istiyordu. Ancak defalarca vurguladığım gibi yine söylüyorum, bazı şeyler iç dünyanızdaki sizin yetersizliğinizi yansıtıyorsa, dinleyicinin size inanırlığını kaybedersiniz fakat o üstünlük havasından ve yapmacık davranıştan vazgeçip dinleyicisini kendisiyle eşit görmek zorundaydı.

Bazen erkekler yansıtmak istediklerinden daha fazla otoriter görünürler. Bir seminerin başında açılış konuşması yaparken özellikle bir öğrenciye ulaşıp ulaşmadığımı merak etmişimdir. O anlamsız bir yüz ifadesi olan, cüsseli mükemmel giyimli bir bankerdi, yüzü birazcık ifadeli göründüğünde olumsuz bir görünüm alırdı. Personeli ondan korktuğu için personeliyle iletişim kuramadığını söyledi. Bu olguyu kavrayamıyordu, çünkü kendisini ılımlı anlayışlı bir insan olarak görüyordu. Bir gün videoteypte kendini izleyince, yüz ifadesindeki hiçsizliği anlamaya başladı, bu ifadeyi cüssesiyle dikkatli giyim kuşamıyla ve muhafazakar giyim tarzıyla bir araya getirince, iş yaşamında insanların ondan neden uzaklaştığını anladı.

Kısaca, bankada çalışmaya başladıktan sonra süper egosu ona çok normal ve tanıdık olduğunu ve başarılı olmak istiyordu, bu durumunu düzeltmesi gerektiğini ve daha fazla ciddi olmasını söylüyordu. Onyedi yıl sonra, o mesaja hala önem veriyordu, o mesaj erkeklerin yaşamlarından aldığı tipik bir "erkeklik" mesajıydı: Omuzlarınızı geriye çekin hanım evladı değil, bir adam gibi olun. Zirvede olabilirsiniz, bir dakika bile olsa savunma mekanizmalarınızı başta bırakmayın çalıştırın, çünkü böyle yaparsanız ortamın kontrolünü kaybedebilirsiniz.

Rahat Olmak Çok Önemlidir

Yaşamlarından böylesi mesajlar almaları, erkekleri kadınlardan, benim rahatlama egzersizlerimi yapmalarıyla daha uygun hale getiriyor. bazıları şu davranışı benimserler: "yatağa gitmeden önce rutin olara yaşıyorum, bu hareketleri yapabilirim fakat gün boyunca ış yerinde gergin olduğum için hiçbir şey yapamam, yapmak zorunda olduğum ofisin işleri vardır" Aslında erkekler rahatlayınca kontrollerini kaybedeceklerinden korkarlar. Veya şöyle düşünürler, "baskı altında olmadığınız için size önemli gelmiyor". Onların kafalarında çok önemli şeyler olduğu için kendilerini serbest bırakamazlar ve rahatlayamazlar bu nedenle kendileri önemli değildir. Sessizce oturduğunda bile birinin konuşmasını dinlerken hiçbir zaman rahatlayamayan bir yetkiliyi anımsıyorum, vücudundaki gerilimi atmak zorunda olduğunu ona söylediğimde çok daha etkileyici bir konuşmacı olmak isteseydi, dinlerdi. Seminerin son günlerinden birinde, son sözleri şunlardı: "Gerilimin gerçekten çok kötü bir şey olduğuna hala inanmış değilim". Bir başka yöntemi deneme riskine girmek üzere isteksizdi.

Kontrollü olma, mistik erkeğe göre önemlidir. Dinleyiciyi canlandırma ve dostluk kurma erkekler için kadınlardan çok daha zordur çünkü samimilik uyanıklığı bozabilir. Seminerimin başında insanların rahatlamayı öğrenmeleri, başkalarına öğretmeleri için herkese şu soruya kısaca cevap vermelerini sık sık söylerim, "Ben kimim?" erkekler genellikle geçmiş ve bu günkü işlerinden çok ayrıntılı söz ederler. Kişisel yaşamlarında arada bir palavra atarak karşısındakini canlandırmak isterler. Kadınlar kişisel yaşamlarında daha derine inerler. Genelde yaşam hakkında amaçlan, hırslan ve duygulan üzerine muhtemelen çok konuşurlar. Kadınlar bazen kişisel düşüncelerini enjekte ederler veya objektif veriler pahasına deneyimlerini aktarırlar ve görüşlerini analiz ederler fakat erkekler otoriter görünmeyle uğraşırlar, tartışırlar ve kişisel etkilerini kaybederler.

Genç bir avukat olan, jem süper bir jokeydi. Çoğu erkekler seminerin ilk gününe uyan iş kıyafetleri giyerek gelmişlerdi fakat jem ilk günü fitilli kadife ve kaplumbağalı bir süeter giyip gelmişti. Güçlü fiziğiyle yakışıklı bir erkekti ve vücut hareketleri enerjisini ve gücünü gösteriyordu. Şehrin yoksul kimselerinin oturduğu bölgeye komşuydu, kişisel olarak o mahalleyi yeniden diriltmek için çok çaba gösteriyordu fakat uyanıklığıyla duygularını eşitleyerek, kendi ilgi alanı yerine yönetim kurulunun baskı yazılarını okumuştur. Tartışmasıyla kendine hoş derin duygularını gösterme riskine girseydi, tartışmasını çok fazla zorlayacaktı.

Motivasyonel Yoğun Baskılı Satıcı

Kontrolle yoğunlaşmış erkek, motivasyonel yoğun baskılı satıcı imajını temsil edebilir. Seminerlerimin birinde başarılı bir uzman bu tanıma uygundu. Konuşmaya başladığı sırada, ışık gibi enerjisiyle odayı doldurmuştu. Düşüncelerini mükemmel bir şekilde topluyor ve ikna edici bir tarzda bir protestanın vaizindeki gibi hareketle konuşuyordu. Enerjisi, dinleyicinin oturup ilk önce öç alıcı tarzda dinlemesini sağlarken, çok zorlayıcı ortam oluşturuyordu. Fakat bir kaç dakika sonra, sembolik olan bir çeşit öz savunmaya geçiyordu. Enerjisi öylesine güçlüydü ki konuşmaktan ziyade saldırgan görünüyordu. Bu tipten, aceleci bir insanın fikirleriyle başkalarını ikna etmesi için onları kontrol edip otorite kurarak enerjisiyle onlara ulaşması gerekir. Yoğun bir baskı altında olan FAE FAA. uçak şirketinin kaza araştırma bölümünde yıllardır araştırmacı olarak çalışan, Sean, işinde etkileyiciliğini kanıtlayan süper enerjik, dogmatik konuşma stili geliştirmiş. Sınıfta ne konuşursa konuşsun, son hızla, başkalarına konuşma hakkı vermeden, konuşmaya başladı. Vücudu gerilimini ele verirdi. Gerilimini tutmaya çalışırken; konuştuğunda yumruklarım sıkıp sinirli bir şekilde adımlar atardı.

Vücudundaki gerilimi daha az enerjiyle atabileceğini ve dinleyicisine duyarlı olmayı öğrenince mükemmel bir konuşmacı olacağını farkettim. Rahatlama egzersizleri için nefes almayı baştan sona yaptıktan sonra bireysel olarak sınıfta herkesle sakin bir şekilde konuşması için ertesi günkü ödevi ona verdim.

Ertesi gün konuşmak için ayağa kalkıp, şöyle dedi: "Dün bu ödevin biraz zalimce olduğunu düşündüm, fakat bu gün farklı düşünüyorum. İletişim kurmayı öğrenmek için sigarayı bırakmak zorunda olduğumu kim düşünebilirdi fakat şimdi ben bundan böyle sigara tüttürmek zorunda değilim”

Nefes alma egzersizi onu öylesine rahatlatmıştı ki sigara içmekten vazgeçmişti. (Bir yıl sonra hala sigara içmiyordu bundan sonra sigara içmek zorunda değilim dediğinde artık ne düşündüğümü anlamaya çalışmak zorunda olmadığını söylemek istiyordu şaşkınlıkla rahat kendini bilen ve yan enerji ile karşısındakiyle bütünleşebilen ve böylece etkili olabileceğini keşfetti.

Kadın hareketi bir çok kadın içersinde temel bir mücadeleyi şiddetlendirmişti: Bir yandan, bağımsız ve kendi kendine yeterli olmak istiyorlar; öte yandan erkeklerle ilişkilerinin anlamlı ve ödüllendirici olmasını istiyorlar. Evliliğin kurtuluşunda erkekleri feda etmediklerini kanıtlamak için bir çok kadın her bağımsızlık ivmesini dengelemek için "kadınlık ibresini elinde tutmak zorunda olduklarını düşünüyorlardı problemin kaynağı olan kadınlık ve bağımsızlık arasındaki bu mücadele bir çok kadının konuşma imajlarını geliştiriyordu. Onlar iç dünyalarında kendilerini zeki, yeterli, bağımsız ve iddialı olarak görüyorlardı fakat dıştan tüm "kadınsı" özellikler olan yumuşaklık, utangaçlık, belirsizlik, itaat ve seksiliklerini yansıtıyorlardı. Sert dış görünüşlerini geliştirdikleri için böyle kadınlara yardımcı olmak istemiyorum. iç ve dış dünyalarını birlikte ortaya sunmaları için onlara elbette yardım etmek isterim. iç dünyalarında hissettikleri gücü gerçeğe uygun olarak ve doğrudan yansıtmaları için onlara yardım etmek isterim. Bu iki hususu kadınlar biraraya getirmede başarılı olduğunda, çocuksu tarzlarını kaybedeceklerini cinsiyetlerini inkar etmeden veya sert, saldırgan "cadı kadına, dönüşmeden olgun insanlar gibi kendilerini göstereceklerini farkettiler.

Ne hissettikleri ile ne yansıttıkları arasındaki eşitsizliği bir çok kadın fark edemez. Bu ilk şok tanıma kendilerini video teypte görmeleriyle ortaya çıktı. Kalıcı bir biçimde gördükleri sonuçlardan hoşlanmadılar, ancak seminerdeki erkeklerden gelen olumsuz geri itilim kadınları ikna etmede etkileyici bir yöntem olmaktan çok uzaktır. Stereo tipli kadınsı imaj onlara yardımcı olamaz. Kültürel koşullanmalarından dolayı kadınlar kadınsı yöntemler kullanırlar çünkü erkeklerin bunu beklediklerini ve bundan hoşlandıklarını sanırlar. Erkekler onların düzelmediklerini söyleyince bu ifade genellikle kadınların değişiklikler yapmaya başlamak üzere teşvik edilmeleri için yeterlidir. Bir seminerde yedi erkek ve bir kadın vardı, erkekler kadınların şöyle özellikler taşıdıklarını söylüyordu: Zeka, iyi telaffuz ve kelime seçimi konularında iyi hazırlanma, samimiyet, sıcaklık ve vücut hareketi. Erkekler ısrarlı bir şekilde o tek kadının "kadınsı" duruşunu küçük kız gibi davranışını, çok yumuşak sesini, çok az enerjili görünüşünü, utangaçlığını, iddia yoksunluğunu ve çok gülüşünü eleştirip durdular. Başarılı erkeklerden gelen böylesi yorumlar kadınların, iddiacılık üzerine diğer kadınlardan gelen sayısız akademik tartışmalardan daha hızlı erkeklere karşı hitap etme yetilerini kaybetme riskini göze almadan "kadınsı" yöntemler seçebileceklerine ikna olurlar.


Bir kaç örnek bu durumu açıklığa kavuşturacaktır.

Alice Harikalar Ülkesinde

Çok sevimli sıradan bir banka memuru olan ve yirmidört yaşındaki Kelly çocuksu elbiseler giymekten çok hoşlanıyordu. San ipek gibi uzun saçıyla bütünleşen elbiseleriyle harikalar diyarındaki Alice'yi hatırlatıyordu sesi görünüşüyle uyumluydu: Sesi yumuşak, genç kızımsıydı ve çoğunlukla yüksek sesli telaffuz kullanıyordu. Görünüş ve sesine rağmen Kelly kendini çok ciddiye alan, zeki, hırslı bir genç kadındı. Videoteypte kendini görünce, harikalar diyarındaki Alice imajını gördü ve duydu. Saçlarını omuzuna kadar kestirdi daha uygun giysiler giymeye başladı sesini teybe aldı daha düşük ayarlı ses çalışmalarına başladı ancak ses kullanmaya başladı. Fakat teypte "yeni" sesini dinlediğinde, sesinin "cansız ve sinirli" anlam verdiğini düşündü oysa diğer öğrenciler onun bu düşünüşünü onaylamadılar. Hemen o arada diğer öğrenciler, onun sesinin eskisinden daha şirin olduğunu bu sesi edinmeden önce katedilecek çok yolu olduğunu aksine eski sesinin onu donuk ve sinirli gösterdiğine işaret ettiler. Kelly sesini öyle yapmacık, canlı makamla yansıtırdı ki, karşılaştırmada hiç bir değişiklik yapamayacağı düşünülürdü. Onun bu deneyimi konuşma imajımızın, giyim alışkanlıklarımız ve giyimimize çeki düzen vermemiz kadar değiştirilebilir olduğunu gösteriyor. Kesin değişiklikler olacağını ummuyorduk. Bir gecede nasıl oldu. Bunları adım adım yapmak zorundaydık. İnceleyip bunlarla yaşamayı öğrenmeliyiz.

Oyuncak Porselen Bebek

Jerri'nin bir başka biçimde yansıttığı küçük kız imajını bir çok kadında yansıtır. Jerri kırk yaşlarındayken borsacı olduğu için Kelly'nin yaptığından daha yapmacık küçük kız havasına giriyordu. Jerri'nin görünüşü onun mükemmeliyetçi olduğunu apaçık gösteriyordu. Kıyafetleri limoni yeşil pantolon takım, yeşil beyaz puanlı buluz, yeşil ayakkabılar, bilezik ve küpeler ve buna benzer aksesuarlarla belirgin bir biçimde uyumluydu. Saçı her zaman düzenli ve jöleliydi, kulak hizasında oğlan çocuğu saçı gibiydi. Her iki yanağında belirgin allığı on tipikleştiriyordu. Bu saç stiliyle çok uyumluydu. iri gözleri ve yuvarlak yüzü, buğulu gözlü yeni boyanmış porselen oyuncağı andırıyordu. Konuştuğunda bu görünüşünü pekiştiriyordu. İlk konuşmalarından biri Akdenize yaptığı gezi üzerineydi. Bu anısını hayretle açılmış gözleri, devamlı gülüşü ve yakıştırıcı bir duruşla bir tarafa eğik başıyla anlattı.

Jerri'nin kılı kırk yaran bir yapısı vardı ve ben bunu değiştirmesini söylemeye cesaret edemedim. Yıllar sonra bile mükemmeliyetçi anlayışını taşıyordu. Saç tarzı bunun bir örneğiydi. Saçıyla ilgili yorum yaptığında on yıldır bu tarzı kullandığını nihayet istediği tarzı yakaladığını söyledi. İlgi çekici allığını, sorduğumda yüzün de karışık bir ifade oluştu, sıkıntılıydı, bu konuda bir şey söyleyemedi.

Jerri, imajını tamamıyla yansıtan bir örnektir. Yanağındaki onu aptalca gösteren "sırıtıcı"lığını fark etmemişti, gerçekten onu nasıl gösterdiğini bilmiyordu videoteypten kendisini gördüğünde ve sınıftaki diğer öğrencilerden geri itilimi aldığında kendini diğerleri gibi görmeye başladı. Kılı kırk yaran birisi olmasına rağmen aynı zamanda esnekti. Değişmek için riskleri göze almakta istekliydi. Seminerin final akşamında eskisinden çok farklıydı. Borsacı olarak dört yılı üzerine elli kişilik mezuniyet grubuna konuştu. Bir erkeğin işini genelde nasıl gözönüne getirdiğini ve kabul etmekte olduğu problem üzerine konuştu hikayesini doğrudan, aptalca sırıtmadan her cümlede düzenli bir şekilde, noktalama işaretleri yapmadan anlattı.

Yumuşak ve Seksi

Sevimli, ölçülü, zeki ve hırslı, genç bir iş kadını olan Sally ilk sabah seminerime ipekli, koyu kırmızı vücudunu saran bir elbise giyerek gelmişti. Bu çok çekici bir elbiseydi. Renk olarak da hatlarını tam gösteriyordu. Ertesi gün bir takım giymişti ve ona şöyle bir yorumda bulundum. "Sırası gelmişken, bugün çok uygun giyimlisin". Bu sözüm üzerine savunmaya geçti elbise dolabından onu seçmek için çok zaman harcadığını ve o kırınızı elbisenin çok çekici olduğunu söyledi.

Seminerdeki erkeklerden ikisi lafa karışarak, "O Sandy o gün bir başkaydın, o elbisede hiç bir hata yoktu, onunla müthiş görünüyordun, doğal olarak, Sally olumlu erkek pekiştirmesine sevinçle karşılık verdi. Fakat üçüncü adam olan avukat Sally'e şöyle bir bakıp "Sally, sana gerçeği söylüyorum iş ortamında yansıtmak istediğin imajın o elbiseyle yarattığın imaj olmadığını düşünüyorum" dedi. Sally ikna edilmeden öylece kala kaldı. Dana kadar sessiz duran bir başka adam yüksek sesle, "Heey, Sally, o elbiseyle gerçekten seni çok beğendim" diye bağırdı.

Sally onun söylediğini duydu o elbiseyi bundan sonra kokteyl ve partilerde giyeceğini söyledi.

Benim görüşüm şudur: Bir konuşma ortamına hazırlıklı olma ve kontrolde tutma yansıttığınız görsel imajın farkında olunması ve o imajın getireceği olumsuzluklara hazırlıklı olunmasıdır. Bir kadın elbisesiyle seksi imaj yansıtıyorsa, bu imajın sonuçlarına hazırlıklı olması daha iyidir. Kadının dinleyicisi özellikle erkek sayısı fazlalıktaysa, ona daha sıcak bakabilir fakat daha az belirgin bir şekilde giyinmişse eskisi kadar onu ciddiye almazlar.

Eğer bir kadınsanız konuştuğunuzda size önemli gelen hususu ciddiye alıyorsanız, görsel imajınıza dikkatle bir bakın. Bilezikler, sarkık küpeler ve benzerleri uyardık imajı gönderir. Uzun saç profesyonel olmayan küçük kız veya seksüel bir imajı yansıtma eğilimi gösterir. Vücuda fazla oturan ve hatları gösteren elbiseler dikkati mesajınızdan uzaklaştırıp kendine çeker.

Cinsiyetimizi inkar etmenizi ya da kadınsılıktan vazgeçmenizi önermiyorum. Bu uygun bir önermedir. Şayet rock müzisyeni veya film yıldızı iseniz, edebe aykırı veya seksi giyim yansıtmak istediğiniz imajın parçası olabilir, fakat müzisyen veya film yıldızı değilseniz, konuşma ortamı "seksi" imajı yansıtmak yukarıdaki nedenle uygun bir yer değildir. Göz kararıyla, mesajınızı koparmayan giyimi tercih ediniz. Seksi giyim mesajı uzaklaştırır. Çok parlak mücevherler ve dökük saçıklık, şapşallık da vermek istediğiniz mesajı uzaklaştırır.

Takım elbise ve kravattan oluşan erkeğin iş üniforması erkeğe profesyonel görünüm kazandım. Vücuda uygun olmalıdır fakat vücudu sarmamalıdır. Konuşma yaparken kısa etekli ve vücuda yapışık kazaklı kadın daracık tişört ve jokey pantolonu giyen adamla aynı durumdadır.

Bir iş kadını olarak seminerlerimde genellikle ceket giyerim. Elbiseler veya bluzlar ve etekler çekici olabilir fakat bir ceket daha bakımlı, daha profesyonel, daha terbiyeli bir görünüş verir iş adamı gömlekli olarak konuşamaz, bir kadın olarak kendi kendine profesyonel standartlara neden daha az uyayım?

Bununla birlikte sahte erkek üniformasını benimsemem ceketimin altına yumuşak bluzlar ve bunu tamamlayan ipek eşarp veya atkı kullanmaktan hoşlanırım. Arada sırada olmak üzere pantolon etek giyerim.

Nasıl giyinip kuşandığım dinleyicime kim olduğumu söylemenin bir yoludur. Dinleyicime göre giyinmem örneğin; kadın kulübüyle konuşmaya davet edilmişsem ve onların etek pantolon ve süveter giyeceklerini biliyorsam, iş kıyafetimi giyerek giderim. Dinleyicime başka yöntemlerle uyabilir ve ulaşabilirim. Görsel imajınızın tam kontrolünüz altında olması konuşma imajınızın kontrolünü kazanmaya doğru bir adımdır.

Küçük Kız Pozu

Küçük kız yöntemleri kadını tasvipten uzak bir yoldur, bu nedenle insanların sert saldırgan "kadın" isimlendirmelerine genellikle uygundur. Yansıttıkları imajla hissettikleri gücü bulmaya çalıştıklarında bazen bundan çok uzaklaşırlar. New York'ta reklam yazan olarak çalışan yirimbeş yaşındaki Carla'nın görsel imajı güçlü muhtemelen sinirli bir kadın olarak görülür. Yüksek sosyeteye uygun giyinirdi, saçlan spreyliydi ve hafif renkli gözlük takardı. Alman asillerindenmiş gibi görünüyordu. Fakat ağzını açınca küçük kız sesi ve aptal aptal sırıtması ortaya çıktı.

Diğer öğrenciler küçük kız pozuna inanmadıklarını ona söylediler, bu nedenle grup rol oynama dersindeyken, Carla'ya saldırgan sinirli rolde oynamasını önerdim. Yönetim kuruluna konuşan, kalan bir çok stoktan söz eden bir kişinin bir yanını oynadı. Gerçekten güçlü, kalpsiz, insafsızca, tek amaçlıydı. Sınıf, çok keskin ve acımasız oynadığını ve bunun küçük kız davranışından daha inanılır olduğunu ona söyledi. Carla bir başka kadın olan sınıftaki emlakçıyı göstererek "Neden benden değil de Judy'den güçlü bir tutup aldı? [Judy dinleyicisiyle doğrudan problemi olmayan birisi] dedi. Her zaman aynı problemim oluyor, ne zaman kendimi bıraksam ve insanları kendim gibi görsem, onlar bana olumsuz davranıyor. Sınıftaki erkeklerden biri ona şöyle cevap verdi. Dinleyicine ilgi gösterir göstermez, bazı insanların "cadı, sert kadın terimine uygun olabilirmişsin gibi görünüyor".

Carla gibi birçok kadın yalnızca iki seçeneklerinin olduğunu düşünüyorlar! Tatlı küçük kız ya da sert, sinirli, saldırgan cadı kadın. Bir kadın şöyle söylerse, "Tamam, bu dinleyiciyi kendimden uzaklaştırmayacağım bu konuda x,x ve x'e inanıyorum ve bunları öğreneceğim," uyanıklığını bloke edemez ve dinleyicisine karşı duyarlılığını kaybeder. Şüphesiz bu nedenle olumsuz bir tepki alır ve sonar şöyle söyler, "gördünüz mü? Ben kendime güvenli durduğumda beni kabul etmiyorlar.

Erkeksi, Kadınsı ve Dengeli İnsan

Bir çok kitap kendine güvenlilik ve saldırganlık arasındaki farkı anlatır. Sınıflarından birindeki bir kadın kendi nesline sinirle çattı. Yeni evli Elsa, mesleki hırsı ve çocuk edinme arzusu ve çocuklarıyla evde olma isteği arasında mücadele ediyordu. Onun temel mücadelesi "kadınsı olma isteği ve yasaklanmış şeyleri elde etme arasındaydı" "Kadınlık" ve "Erkeklik" terimlerinin çarpık, stereo tip yorumları hakkında konuşma yaptı, Sonra konuşmasında "aseksüel" için "dengeli" uygun bulduğum ve dengeli insan demeyi tercih ettiğim onunda aseksüel dediği bir üçüncü imajı tarif etti.

"Kadınlık" "kibar dikkatli, dostane, anlayışlı, cana yakın ve sıcak olmaktır. Konun zirvesinde olmak yerine sorunun kenarında olmak kadınsı olma eğilimi taşıdığı için bir kadın için kararsız olma kabul edilebilir bir şeydi. Kadın bir konu üzerinde biraz safça fikir yürütebilir. Kadınsı konuşmacı mesajından dolayı ana bakılması yerine görüşüne baktırır.

"Erkeklik kumanda etmektir. Erkeklik organize etmedir ve bir konu üzerine otorite konuşabilmektir. Erkek konuşmacı dinleyicisinin dikkatini söylediğine ve kendisine çektirir. Konuştuğu konu üzerine emin olduğu için söylediklerini kendi yönlendirir. Ne düşündüğünü ve bunun önemli olduğunu bildiği için dinleyicisinin düşündükleri üzerine endişe taşımak durumunda olmaz".

"Dengeli bir kişi dinleyicisini kazanmak ve ona ulaşmak için otoriter veya cilveli olmaya bağımlı kalmak durumunda değildir. Dengeli kişi dengeli bir duruşla tutarlı duygulara sahiptir. Mutluluğunu üzüntüsünü veya sinirini duygularını kontrol etmeksizin, hissettirebilir, gösterebilir. Dengeli kişi konusunu bilir ve dinleyicisini oturtup dinleten bir yöntemle konuşma yapabilir. Ancak bu kişide aynı zamanda sezgi yoluyla anlayandır. Ve dinleyicisinin duygu ve düşüncelerine dikkat eder. Ortam kontrolü altındadır ancak mesajıyla dinleyicisini zorlamaz. Dinleyicisinin kendisiyle ilgili olup olmadığını anlamak için ilgisini tek noktada nasıl toplayacağını iyi bilir, ancak hiç kimseye sıkıntı vermez veya bir kişiye takılıp kalmaz. Dengeli insan, kendi görüşü üzerine tartışmalar veya konusuyla ilgili sorulardan korkmaz, çünkü konusu hakkında farklı görüşlerin olduğunu ve kendi pozisyonunu savunmaya hazırlıklıdır. Dengeli kişi insandan korkmaz. Hata yaparsa dürüst davranarak hatasını kabul eder ve sonra uyumu sürdürür".

Elsa seminerin başından sonuna kadar kadınlık ve erkeklik arasında mücadele eden canlı bir örnekti sesi ve enerjisi erkeksiydi: Zorlayıcı bir ses tonuyla konuştu, çok yoğun enerjisi vardı, dinleyicisine bu enerji ve sesi ulaştırmıştı, ancak aynı zamanda vücuduyla enerjisi iletişim halindeydi ve vücudu hareket halinde saflığı bozulmamış kadınsılığa yönelikti. Kalçaları üzerinde dönüyordu, işvebaz bir şekilde gülüp hareket ettiğinde durduğu yerde titriyordu. Seminer sırasında yansıttığı imajın çelişki yarattığının farkındaydı ve iç dünyasındaki çatışmalar ilgili olduğunu biliyordu. Seminerin son günü kadınlık, erkeklik ve dengeli kişi üzerine konuşma yaptı. Tanımlarla konuştuğu için vücudu söylediklerini yansıtıyordu. Kadınlık üzerine konuştuğunda, sesi yumuşaktı ve hatırlatıcı vücut hareketleri kullandı. Erkeklik hususunda konuştuğunda, sesi daha zorlayıcıydı, ayaklan yere daha sert basıyordu ve birbirinden ayrıydı, kollan kenetliydi ve zorlayıcı vücut hareketlerinden kaçınmıştı. Denge üzerine konuşurken de, vücudu ve sesi tüm cinsiyetin akla getirdiği tüm kavranılan yok etti. Nasıl göründüğünü sözlerle tam olarak anlatmak zor fakat dinleyici onun çekici bir kadın olduğunu unutamayacak duygu halindeyken aseksüel durmuyordu. İçinde kaybolduğu ipekli beyaz buluz, yumuşak ona uyumlu etek ve çizme giymişti. Bu duruşu ne seksiydi ne de cinsiyetini inkar ediyordu. Ona kadın olduğu ikna eden bir hava vermiyordu. Ancak dengeli insan üzerine konuştuğunda bir kadın olduğu gerçeğini bozma niyeti olmadan ve kadın olduğundan dolayı özür dilemez bir atmosfer yaratıyordu. Bu sözsüz iletişim, sözlerin olduğunu "erkek veya kadın bir kişi yerine yalnızca bir insan olmanın ne olduğunu tamamıyla anlatıyordu.

Bu bölümün içinde anlatılanları böyle yaparak özetlemiş oldu. Bu konularla ilgili tavsiye edeceğim bir kitap Nancy. M. Henley, Body Politics (Engle Wood, No: Prentice Hall, 1977).

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült