Kişisel Gelişim

 

 

Herkes Eşsiz Bir Harmandır

Florence Littauer


Doğal Harmanlar

Figürde görebileceğiniz üzere Popüler Optimist/Güçlü Klorik harmanı Doğal Harmandır. Her ikisi de dışadönük, iyimser ve dobradır. Popüler Optimistler zevk için Güçlü Klorikler iş için konuşurlar, her ikisi de konuşkan insanlardır. Eğer bu kombinasyona sahipseniz liderlik için en büyük potansiyele sahipsiniz demektir. Ve eğer iki güçlü yönünüzü birleştirirseniz diğerlerini yönetebilen ve işten eğlenmelerini sağlayan bir insan olursunuz. Eğlenceyi sevdiği halde bir şeyler başarabilen, şevke ve azme sahip olup zorlayıcı olmayan bir insan. Bu harman işi ve eğlenceyi uç noktalarda yaşamayı sağlar ve her ikisini de olumlu bir şekilde bir araya getirebilen bir insan ortaya çıkar.

Fakat diğer yandan böyle bir harman; ne söylediğini bilmeyen zorba bir birey, ortalarda dolanan atılgan bir kişi veya konuşmayı devamlı bölen, tekeline alan, laf kesici bir karakter de yaratabilir.

Diğer bir Doğal Harman da Melankolik/Barışçıl Soğukkanlı harmanıdır. Her ikisi de içedönük, karamsar ve tatlı dillidir. Diğer karakterlerden daha ciddidirler. Olayların derinine inerler ve merkezde olmak istemezler. Teddy Roosvelt’in “Yavaş konuşun ve elinizde büyük bir sopa olsun” sözünü dinlerler. Barışçıl Soğukkanlı, Melankoliğin derinliklerini aydınlatır ve Melankolik, Barışçıl Soğukkanlının kayıplarım bir araya toplar. Bu birleşim en mükemmel eğitimli insanları yaratır. Sebebi Melankoliklerin çalışma aşkı ve araştırmalarının Barışçıl Soğukkanlıların insanlarla iletişimine eklenmesidir. Karar verme konusunda biraz dertlidirler çünkü çok yavaşlardır ve bir şeyleri devamlı ertelerler. En mükemmel birleşim, Barışçıl Soğukkanlının düzenini Melankoliği karamsarlığa düşmekten kurtardığı ve Melankoliğin mükemmeliyet tutkusunun Barışçıl Soğukkanlıyı güdülediği birleşimdir.

Popüler Optimist/Güçlü Klorik ve Barışçıl Soğukkanlı/Melankolik kombinasyonları Doğal Harmanlardır. Kan kardeşi gibidirler.

Tamamlayıcı Harmanlar

Güçlü Klorik/Melankolik karakterleri iyi uyuşan ve birbirlerinin eksiklerini gideren bir birleşimdir, yani Tamamlayıcı Harmandır. Güçlü Klorik/Melankolik harmanı en mükemmel işadamım yaratır. Güçlü Kloriklerin liderlikleri ve amaçları Melankoliklerin didikleyici, detaycı ve planlı aklıyla birleşince yenilmez biri ortaya çıkar. Bu birleşimin karşısında kimse duramaz. Onlar ne kadar sürerse sürsün başarıya ulaşırlar. Eğer yeni bir arkadaşlık kurmaya koyulurlarsa mükemmel bir ürün ortaya çıkartana kadar bunu korurlar.

Louise adında tatlı bir bayan bana kendi kişiliğinden pek emin olmadığım söyledi. Ona kolejde nasıl olduğunu sorduğumda yüzünün şekli değişti, sönüklüğü gitti, parlamaya başladı ve bana başarılı olacağına en çok inanılan kişi olduğunu söyledi. Daha sonraları evlendiği erkek arkadaşının baskıları sonucu değişmeye başladığını farketmiş. Tam bir Güçlü Klorik/Melankolik olarak Louise’in yazdığı mektuptaki yazım yanlışlarını kırmızı kalemle işaretleyip çalışması için ona geri gönderirmiş. Eve geldiği zamanlarda da yazım çalışmaları yapıyorlarmış. İyi amaçları ve sonsuz baskıları ile bu başarılı bayanı ciddi, durgun, kim olduğunu bilmeyen bir aktrise çevirmiş.

Bu harman düzenli ve kesin olduğu için Güçlü Klorik/Melankolik en fazla azme ve harekete sahiptir ve bir konuya sonsuza kadar asılabilir. Olumlu yönleri ele alındığında Güçlü Klorik/Melankolik birleşimi çok başarılı olur ama abartıldığında güçlü yönleri zorbalığa kadar varabilir.

Diğer Tamamlayıcı Harman ise Popüler Optimist/ Barışçıl Soğukkanlı birleşimidir. Güçlü Klorik/Melankolik işe ve çalışmaya önem verirken Popüler Optimist/Barışçıl Soğukkanlı birleşimi her şeyin kolayına kaçar ve eğlenceye daha düşkün bir görünüm sergilerler. Çift porsiyon mizah ve kolay anlaşılabilen doğaları Popüler Optimistler ve Barışçıl Soğukkanlıların mümkün olan en iyi arkadaşlığı kurmalarım sağlar. Sıcak ve rahat doğaları çok sevimlidir ve insanlar onlarla beraber olmaktan hoşlanırlar. Barışçıl Soğukkanlı Popüler Optimistin iniş çıkışlarını düzenler ve Popüler Optimist Barışçıl Soğukkanlıyı aydınlatır.

Bu harman insanlarla iletişim kurmak için en iyisidir. Kişisel işlerde, ana baba olmakta, yerel liderlikler de iyidirler, çünkü Popüler Optimistlerin mizahına Barışçıl Soğukkanlıların durgunluğuna sahiptirler. Ama maalesef diğer yandan Popüler Optimist/Barışçıl Soğukkanlı kişilik insanları tembel görünür, tutkuları olmayan, bir şey üretemeyen ve paraya sahip olamayan bir insan izlenimi bırakırlar. Her karakter harmanın çok etkileyici güçlü yönleri olduğu gibi zayıflıkları da vardır.

Zıtlar

Doğal ve Tamamlayıcı Harmanları gördük. Şimdi de zıtlara bir göz atacağız. Popüler Optimist/Melankolik veya Güçlü Klorik/Barışçıl Soğukkanlı karakterleri tek bir insanda bir araya geldiğinde bariz iç çatışmalara yol açabilir. İçe veya dışadönük doğaları veya iyimser ve kötümser halleriyle. Popüler Optimist/Melankolik en duygusal ikilidir. Bir vücud hem Popüler Optimistin küçük iniş ve çıkışlarım düzenler, hem de Melankoliğin derin karamsarlarım. Bu kişiliğe sahip insanlar duygusal sorunlar geliştirirler. Popüler Optimist doğası “Hadi gidip biraz eğlenelim” derken Melankolik taraf bunu engeller.

Bu karakter tipine sahip bir bayan bana anne babası için düzenlediği evlilik yıldönümü partisinden bahsetmişti. Popüler Optimist tarafı mükemmel fikirler üretmiş, davetiyeler, bir akşam yemeği ve bir orkestra. Olaydan iki gün önce Melankolik tarafı öne çıkmış ve “Bu partiyi düzenlemene ne gerek var ki? Şu andan itibaren bundan vazgeç” demiş. O da partiyi iptal etmiş ama iki hafta boyunca anne babasını hayal kırıklığına uğrattığı için bunalmış.

Çalışmak veya Çalışmamak

Uç noktalarda bulunan insanların geçmişteki incinmelere karşı duyarlık gösterdiklerini yoğun çalışmalarımızın sonunda gördük. Bunlara ‘"Yaşayabilme Maskeleri” diyoruz. Örneğin Melankolik çocuk ailesinin ilgisini çekebilmek için Popüler Optimistin popülerlik maskesini takar veya Popüler Optimist çocuk reddedildiği ve baskı altında olduğu için karamsarlığa düşüp Melankoliğin acı çekme maskesini takar. Kötü yönetilen evlerde büyüyen pek çok çocuk yine Melankoliğin mükemmeliyet maskesini takar. “Eğer mükemmel olsaydım babam kızmaz annem bağırmazdı” Alkol, reddetme, haplar, duygusal veya cinsel kötü davranış, abartılmış dini eğitim, sebebi ne olursa olsun çocuğu, kişiliğini maskelemeye yönlendirir. Sistemle nasıl savaşacaklarını bilmedikleri için onları koruyacak herhangi bir kimliğe bürünürler.

Yetişkin insanlar olarak ise çift kişiliklidirler ve katlandıkları sallantılı ruh hallerini anlamazlar, çalışmak veya çalışmamak... İşe güdülenip güdülenmemek. Güçlü Klorik/Barışçıl Soğukkanlı zıt karakterleri benzer duygusal yaklaşımlara sahip olmadıkları için, en büyük çatışmaya, çalışmalı mı, çalışmamak mı, çatışmasına düşmezler. Barışçıl Soğukkanlı her şeyi hafife alır ve Güçlü Klorik üretmediği zaman kendisini suçlu hisseder. Bu sorun genellikle hayatı iki parçaya ayırarak kendiliğinden çözülür. İşte sıkı çalışıp evde rahatlamak.

Çoğu zaman bir Güçlü Klorik kendisini tamamen işe verip ya eve geldiğinde parmağını bile kıpırdatacak hali kalmaz ya da evi, harcayacağı enerjiye değer görmez. Bir Barışçıl Soğukkanlı ise işte gayet çalışkan olup, hatta çok iyi güdülendiği için bir Güçlü Klorik gibi görünüp, günün sonunda ise tamamen rahatlayabilir.

Eğer sizin harmanınız buysa evde hiçbir şey yapmayan bir Güçlü Klorik mi yoksa işte iyi güdülenen bir Barışçıl Soğukkanlı mı olduğunuzu kendinize sorun.

Bu soruların tatmin edici cevapları yoksa belki de siz de bir maske takıyorsunuz ve çocukken çektiğiniz bir takım acıların yetişkinlik hayatınızı etkilediğini farketmiyorsunuz. Anne babasının devamlı tartıştığı veya kavga ettiği bir evde büyüyen Güçlü Klorik çocuk kendisi için en iyi olanın tutkularını denetim altına almak ve sessiz kalmak olduğunu görecektir. Aile kararlarında, bu onun kıyafetlerini, odasını, okulunu sahip olduğu hayvanları, kariyerini ve/veya seçeceği eşini kapsasa da, ona söz hakkı tanınmaması Güçlü Klorik çocuğa bazı konularda denetim sahibi olabilmesi için savaşması ve “kötü çocuk” olarak anılmaya katlanması gerektiğini veya o evden kurtulana kadar pes edip otoriteye boyun eğmesi gerektiğini öğretir. Kötü davranışa maruz kalan Güçlü Klorik çocuk kendi kendisine “Şimdi susuyorum ama buradan kurtulduğumda beni kimse susturamayacak” der. Bu durumlardan herhangi biri veya birkaçı Güçlü Klorik çocuğun Barışçıl Soğukkanlı maskesi takmasına yol açar. Yetişkin olduklarında ise denetimi elinde düzenli olarak tutamazlar ve bunun nedenini de kavrayamazlar.

Barışçıl Soğukkanlı çocuklar kontrol peşinde değillerdir ve genellikle en iyi davranılanlardır. Peki neden güç maskesi takıp aktif olmak isterler;? Eğer ailelerine bir bakarlarsa denetimden çıkmakta olduklarım görüp “Birinin ortalığı düzenlemesi gerek” diye düşünürler. Annenin veya babanın olmadığı ailelerde eksik ebeveynin görevleri çocuklardan birine düşer. Mesela bu çocuk Barışçıl Soğukkanlıysa ve kendisini bir anda “evin erkeği” konumunda bulursa Güçlü Klorik maskesi takar, basit karakterlerini saf dışı bırakır ve denetimi ele alır.

Yetişkin olarak da olaylara gerektiği zaman el koyar ve dinlenebildiği her an dinlenir. Devamlı bitkindir ve neden kendini paramparça hissettiğini anlamaz.

Bu zıtlıklardan herhangi biri sizde beliriyorsa bir çocuk olarak duygularınızı göz önüne alın ve bu örneklerin sizi etkileyip etkilemediğine bakın. Daha ayrıntılı bilgi için Your Personality Tree (Kişilik Ağacımz) kitabının özellikle maskeler ile ilgili bölümünü ve Freeing Your Mind From Memories That Bind (Beyninizi Sizi Saran Hatıralardan Kurtarmak) adlı kitabı okuyun.

 

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült