Kişisel Gelişim

 

 

Hayatta Başarının Sırları

Harold Sherman


Kendi kendinize, çalıştığınız zaman bilinçaltı zihniniz üzerinde bilinçli bir kontrol kurabilmenize yetecek bilgileri size kazandırmak istedim, ümit ederim, içinizdeki bu güçten faydalanmanıza fırsat verecek ve arkasında zihninizin işleyiş şekline ait sırların gizli bulunduğu kapıyı açacak olan anahtarın içyüzünü anlamış ve öğrenmişsinizdir artık.

Yapacağınız şeyler şundan ibaret. Hayattan istediğiniz ve beklediğiniz şeyleri zihninizde canlandırın, hayal kurun. Olayların dış dünyanızda meydana gelmeden önce zihninizde oluşmasını görün. Kendinizi, “bilinçaltı zihninizin sinema perdesi” üzerinde, güçlü bir şekilde istediğiniz şeyleri yapıyorken, elde ediyorken, veya istediğiniz gibi bir insan oluyorken, görmek suretiyle bütün hayatınızı ve çevrenizde var olan şartları değiştirebileceğinizi anlamak. Gerçek kişiliğinizle ilgili bu büyük evrensel olayı size açıklayabildiysem, okuduğunuz bu kitap size faydalı olmuş demektir.

Kuşkusuz bu kitapta verilen bilgilerden faydalanmak size düşen bir iştir. Bu bilgilerin sahibi olduğunu iddia ederek itibarımı bu şekilde ispatlamak istemem. Bu prensipler zaman kadar, evrensel kanunlar kadar eskidir. Onları, hemen uygulayabilirseniz ve yeni bir zihinsel davranışla hareket etmenin günlük sonuçlarından faydalanabilesiniz diye, daha somut ve daha anlaşılabilir bir şekle soktum. Hayatınızda, bu kadarcık olsun bir değişiklik yapabilmenize yardımcı olabildimse kendimi gerçekten mutlu sayacağım. Çünkü aynı bilgilerin bana ve yakınlarıma ne kadar büyük faydalar sağladığını biliyorum. Bu faydaların size ve sevdiklerinize de aynı şekilde ulaşabileceğinden eminim.

Bu büyük gücün varlığını hisseden ve onun kendine ne kadar büyük iyilikleri dokunduğunu farkeden insan, büyük bir alçakgönüllülük içindedir. Kendini tanıyan hiçbir erkek veya kadın, gururlu ve egoist olmakta devam edemez. Bütün insanların temelde aynı evrensel ve büyük kaynağa bağlı olduğunu bilmemiz,

bütün varlıklar ile aramızda bir ilişkinin bulunduğu duygusunu kazandırır.

Maddi olarak bizden daha fakir ve daha cahil olan insanlara karşı üstünlük taslayamayız. Aksine kendileriyle ilgili gerçekleri öğrenmek üzere çaba harcayan kimseler için faydalı olacağına inandığımız bilgileri, onların isteği üzerine kendilerine vermek, bizim için doğal görevdir.

Mutluluğu Birlikte Paylaşmak

İnsanoğlu, kendisine bahşedilen nimetleri başkalarıyla paylaşmak için yaşar. Bu esası sürekli gözönünde tutmalıyız. Ancak veren insan gerçek mutluluğa kavuşabilir. Sahip olmadığınız şeyi veremeyeceğimize göre, önce dostlarımızla veya sevdiklerimizle paylaşacağımız bilgiyi ve serveti kazanmak zorundayız. Bir insanın kendisi hakkında sahip olduğu bilgi ise, servetin, evrenimizdeki gerçek ve devamlı olan biricik servetin ta kendisidir.

Günümüzde artık büyük zihinsel gelişmelerin eşiğinde bulunuyoruz. Dünyaca ünlü Kutup Kaşifi Sir Hubert Wilkins, bana şunları söylemişti: “Biz bilginler, araştırma amacıyla yapmış olduğumuz seferlerle, genel olarak yeryüzünü öğrenmiş bulunmaktayız. Ama bir tek büyük saha, insan zihninin geniş ve gizli dünyası henüz keşfedilmemiş durumdadır.”

Bununla birlikte, bir kül olarak insanlık, düşünmesini hala öğrenememiştir. Bugün bir tek kişi, çıkıp milyonlarca insan namına düşünmekte ve karar vermektedir. Bu insanın düşüncesi sakatsa, milyonlarca kişi de onunla birlikte sakat düşünmektedir. Bu yüzden, düşünce alanındaki liderler, insanlığın geleceğini belirlemede, omuzlarına pek büyük sorumluluklar almış bulunmaktadırlar.

Bugün bütün ülkelerde yaşayan insanlara egemen olan karmakarışık şartlar, yanlış düşüncenin ürünüdür. Ancak doğru düşünme ve bunun sonucu olarak doğru hareket etme, insanlığı, şiddetli korkuların, nefretin, nefsaniyetin ve açgözlülüğün doğurduğu bugünkü dehşet verici durumdan kurtarabilir. Pek çoklarımız, yanlış düşünerek kendi felaketimizi hazırlamaktayız.

Evde yanlış düşünmek, görev başında yanlış düşünmek, hemcinslerimize karşı yanlış düşünerek kendimizi uçuruma sürüklemekteyiz. Fakat artık insan zihnine egemen bu büyük yasa hakkında etkili bir bilgiye sahip olan sizler, olayların bu şekilde meydana gelmesine hakim olan sebebi bilmediğiniz yolunda herhangi bir özür ileri süremeyecek durumdasınız. Artık, yanlış olduğunu bildiğiniz bir zihinsel tutumu değiştirmediğiniz zaman, başınıza neler geleceğini hemen hemen matematiksel olarak açıklayabilmelisiniz.

Kendinizi, zaman zaman bir insan kütlesi üzerinde yıkıcı bir dalga gibi geçip giden yanlış düşünce girdabına kaptırmaktan korumalısınız. Uygarlığın sonu, önümüzdeki bir kaç yılda belli olacak. Kim olursanız olun veya hayattaki makam ve mevkii ne kadar önemsiz kabul ederseniz edin, meydana gelecek büyük değişiklerle ilgili olarak uygulamaya karar vereceğiniz zihinsel davranış, kendiniz ve dünya için hayati bir önem ifade edecektir.

Bizim önümüzde, ancak bu felaketimiz değişiklikleri karşılayabilmemiz için lüzumlu olan zihinsel hazırlığın tamamlanmasına yetecek kadar zaman kalmıştır. Arzularınızı, gayretlerinizi, dikkatlerinizi hayatta gerçek bir başarı kazanma yönünde toplamaya başlayacak mısınız artık?

Bu hayatta kazanacağınız gerçek başarı, varlığınızın üç öğesi, maddesel, zihinsel ve ruhsal öğeleri üzerine dayanabilir. Şimdi, sözü bitirmeden önce, öğrendiklerimizin bir özetini yapalım. Bu amaçla, dengeli bir insanın hayatta uygulayacağı zihinsel davranışı size anahatları bakımından tekrarlayacak ve bulunduğunuz yerden hareket ederek gitmeyi istediğiniz yere varabilmeniz için gerekli şartları barındırıp barındırmadığınızı kendi kendinize kararlaştırmanızda size yardım edeceğim.

Kendinizi Denetleyin

Aşağıdaki satırları okuyun. Söylenen hareketleri kendinizde bir davranış haline getirip getirmediğinizi kendi kendinize sorun.

* Hayatın bir amacı ve anlamı bulunduğuna inanmak.

* Nasıl bir çevrede yaşarsanız yaşayın, hayatı ve onun meydana getirdiği şartlan sevinç ve neşe ile kabullenmek.

* Hayatın geneliyle ilgili olduğunuz ve başkaları hakkındaki düşüncelerinize karşılık, onlardan aynı karşılığı göreceğiniz için bütün insanları sevmek.

* Evreni, rasyonel ve zeki bir evren olarak kabul

* Sonsuz bir planın başarıyla işleyebilmesi için gerekli olduğunuzu bilinçli bir şekilde kavramak.

* En alçakgönüllü işçide ve en büyük profesörde, insanlara hizmet bakımından eşit imkanlar görmek.

* Sonucu ümitsiz görünen bir mücadeleden vaz geçmeye ve böylece hataya sürüklenmeye dayanmak için cesaret sahibi olmak ve başarının başarısızlıklar üzerinde kurulduğuna, mutluluğa ancak ıstırapları takiben kavuşulabileceğine inanmak.

* Hayat için mümkün olduğu kadar gayret sarfederek, doğru bir şeyi armağan ümidi veya cezalandırılma korkusu ile değil, sadece doğru olduğu için yaparak, sürekli olarak sizden beklenenin en iyisini verebilmek.

* Sadece elinizdeki araçları gereken şekilde kullanmadığınız zaman başarısızlığa uğrayacağınızı kavramak.

* Elde etmek üzere harcayacağınız iradeye göre, gelişmenizle ilgili fırsatların sürekli karşınızda olduğunu hissetmek.

* Benliğinizi tanımak, böylece hayal edemeyeceğiniz kadar üstün başarıların kapısını açmak.

* Sizi ilgilendirmesi gereken şeyin, sadece ne olduğunuz değil, fakat ne olabileceğiniz noktasında toplandığını takdir etmek.

* Boş hayaller için az zaman harcamak. Hayatta karşılaştığınız olayları doğru bir şekilde değerlendirebilmek.

* Kişisel ve genel faydalar için kullanabileceğiniz maddesel, zihinsel ve manevi güçlerinizi korumak.

* Kuvvetlinin zayıfı desteklemek zorunda olduğunu bilerek, haklı olanı davasında savunmak.

* Yalnız başına yürümeyi öğreninceye kadar, herkesin çiğnediği yoldan geçmek.

* Bugünün, hayatınızda bir fırsat günü olduğunu sürekli akılda tutmak.

* Geleceğe daha iyi hazırlanabilmek için hayatta geçirdiğiniz deneyimlerden gerekli dersi almak üzere sabretmek.

* Karşılığında dost edinmenin temiz ve saf sevincini duyabilmek için başkalarına dostluk göstermek.

* Ümitsizliğin batağına saplanmış olanlara el uzatmak ve onlardan daha iyi durumda olduğunuza şükrederek onların bulundukları yerden çıkmasına yardım etmek.

* Payınıza düşen tatlı da olsa, acı da olsa, iyi dövüştüğünüzü, içinizdeki en iyi şeye karşı sürekli dürüst kaldığınızı, hatadan uzak insan bulunmamakla beraber, daima Allah yolunda yürümek için çaba sarfettiğinizi bilmenin huzuru içinde, hayata karşı hesap verirken sevinç ve neşe duymak.

* Bunları yapmışsanız, dünyanın olgunlaşması yönünde hissenize düşeni yapmışsınız demektir.

* Bunları yapmışsanız, insanlığın mutluluğuna bir şeyler eklemişsiniz demektir.

* Artık hayat size, dünyalara değişilmeyecek kadar değerli bir şeyi, ruhunuza kazandırmış bulunmaktadır.

* İşte gerçek ve büyük başarı budur!...

 

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült